Hyppää sisältöön

Maavoimien valmiutta kehitetään kaikissa tilanteissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 28.4.2020 8.42
Tiedote
kuva, jossa panssarivaunu ajaa kohti kameraa

Maavoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Poikkeusolot ja vallitseva koronatilanne asettavat rajoituksia Maavoimien suunnitellulle harjoitustoiminnalle. Toimintaa on sopeutettu viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Maavoimat tekee kaikkensa, jotta haastavassa tilanteessa yksilöiden ja joukkojen osaaminen karttuu ja että joukot saavuttavat niille asetetut koulutusvaatimukset.

Maavoimat kehittää nousujohteisesti osaamista ja harjoittelee myös koronaviruksen aikana. Harjoitustoiminnan tavoitteena on kouluttaa suorituskykyisiä joukkoja ja ylläpitää valmiutta koko Suomen alueella. Touko- ja kesäkuu ovat Maavoimissa vilkasta harjoitusaikaa, sillä kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten koulutus tulee päätökseen. Harjoitukset ovat myös tärkeä suorituskyvyn mittari kesäkuun jälkeen valmiusvuoroon siirtyville valmiusyksiköille. Koronatilanteesta johtuen Maavoimat on muuttanut suunniteltujen harjoitusten toteutusta kuitenkin niin, että joukkojen suorituskykyä voidaan kehittää ja arvioida laajasti.

Maavoimat pitää huolta varusmiehistä ja henkilökunnasta. Harjoituksia on sopeutettu vallitsevat olosuhteet huomioiden. Koulutuksessa huomioidaan varusmiesten ja palkatun henkilöstön turvallisuus. Harjoituksia toteutetaankin nyt entistä enemmän joukko-osastojen omina harjoituksina. Joukko-osastojen välisiä harjoituksia vältetään.

Maavoimien harjoitukset järjestetään sovelletusti

Kaikille koulutuksessa oleville varusmiehille pidetään koulutuskauden päätösharjoitukset omissa joukko-osastoissa joukko-osastojen sisäisinä harjoituksina. Tällä tavoin vähennetään eri joukko-osastojen henkilöiden välisiä kohtaamisia.

Maavoimien pääsotaharjoitus Etelä 20 järjestetään 1. - 5.6.2020 pääkaupunkiseudun ja Itäisen Uudenmaan alueella. Etelä 20:ssä harjoitellaan Maavoimien yhteisten suorituskykyjen käyttöä. Harjoitus on osalle varusmiehistä koulutuskauden päättävä päätösharjoitus eli loppusota, jossa osaaminen mitataan. Harjoitus toteutetaan suunniteltuna ajankohtana, mutta sen osallistujamäärää on supistettu.

Kansainvälisiä harjoituksia on peruutettu

Puolustusvoimat on muokannut kansallista ja kansainvälistä harjoitustoimintaa vastaamaan koronaviruksen aiheuttamaan haasteeseen. Puolustusvoimat on peruuttanut osallistumisen useisiin kansainvälisiin harjoituksiin, ja kansallisten harjoitusten toteutustavassa käytetään aina tapauskohtaista harkintaa. Vaikka tärkeitä harjoituksia on peruuntunut tai siirtynyt tulevaisuuteen, joukoille on suunniteltu ja järjestetty korvaavia harjoituksia kotimaassa.

Maavoimat on perunut Maavoimien mekanisoidun harjoituksen Arrow 2020:n, joka oli määrä toimeenpanna toukokuun alussa. Ne joukko-osastot (Panssariprikaati, Karjalan prikaati, Porin prikaati ja Jääkäriprikaati), joiden oli tarkoitus osallistua Arrow-harjoitukseen, järjestävät omat joukko-osastokohtaiset korvaavat harjoitukset, joilla varmistetaan kansallisten koulutustavoitteiden saavuttaminen.

Lisäksi Maavoimien osallistuminen seuraaviin kansainvälisiin harjoituksiin on peruutettu:

  • Dynamic Front, 2.-8.5.2020, Saksa
  • Kevadtorm, 3.-17.5.2020, Viro
  • Aurora, 4.-27.5.2020, Ruotsi

Lisätietoja Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitustoiminnasta: https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/-/asset_publisher/puolustusvoimien-jokaista-harjoitusta-tarkastellaan-tapauskohtaisesti.

Kertausharjoitukset jäissä elokuuhun asti

Puolustusvoimat on päättänyt koronaepidemian vuoksi perua kertausharjoitukset ja Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset, jotka ovat suunniteltu alkavaksi 31.7.2020 mennessä.

Poikkeuksena on mahdollinen tarve käskeä reserviläisiä palvelukseen Puolustusvoimien määrittämästä erityisen painavasta syystä. 

Harjoitukset, jotka ovat suunniteltu alkavaksi 1.8.2020 jälkeen valmistaudutaan tällä hetkellä toteuttamaan suunnitellusti. Mahdollinen päätös näiden harjoitusten perumisesta tehdään 1.7.2020 mennessä. 

Aluetoimistot lähettävät reserviläisille kirjallisen peruuttamispäätöksen.

´