Hyppää sisältöön

Majuri Vasara tutki diplomityössään Venäjällä kehitettyä teoriaa päätöksentekoon vaikuttamisesta

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 29.4.2020 9.42
Tiedote
Majuri Antti Vasara kauniissa Saimaan maisemissa Lappeenrannassa.

Refleksiivistä kontrollia ei ole aiemmin käsitelty Suomessa alkuperäislähteiden kautta. Maasotakouluun kuuluvassa Jalkaväkikoulussa palveleva majuri Antti Vasara opiskeli Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK) yleisesikuntaupseerikurssilla ja valmistui viime syksynä.

Diplomityössään majuri Antti Vasara perehtyi refleksiiviseen kontrolliin, eli Neuvostoliitossa ja Venäjällä kehitettyyn teoriaan, jonka avulla voidaan mallintaa päätöksentekoon vaikuttamista.

"Venäjällä hyödynnetään vastustajan johtamisen ja päätöksenteon systemaattista analysointia osana kaikkea toimintaa --- venäläinen päätöksentekoon vaikuttaminen poikkeaa lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan länsimaisesta", Vasara kirjoittaa diplomityönsä tiivistelmässä.

- Aihe kiinnosti minua aiemman työtaustani kautta. Olin Maanpuolustuskorkeakoulussa johtamisen opettajana 2012 - 2015, ja samalla törmäsin ensimmäistä kertaa refleksiivisen kontrollin käsitteeseen. Asia jäi mieleeni hautumaan, koska halusin ymmärtää paremmin sitä, miten venäläinen päätöksentekotapa poikkeaa länsimaisesta.

Majuri Antti Vasara astelee Maasotakoulun Lappeenranna varuskunna  alueella.

"Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa siitä, miten Venäjä mahdollisesti voisi hyödyntää refleksiivistä kontrollia osana toimintaansa ja miten Venäjällä pyritään suojautumaan refleksiivisen kontrollin kaltaisilta toimilta."

"Tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä yhteen Neuvostoliitossa ja Venäjällä kehitettyyn teoriaan päätöksentekoon vaikuttamisesta eli refleksiiviseen kontrolliin. Tutkimuksessa pyrittiin ensimmäistä kertaa Suomessa yhdistämään refleksiivinen kontrolli osaksi laajempaa kyberneettistä ja systeemiteoreettista kokonaisuutta, jonka kautta Venäjällä tarkastellaan koko sodankäyntiä ja yhteiskuntajärjestelmien välistä kamppailua."

Venäläinen näkökulma

- Huomasin, että aika harva länsimainen asiaa käsittelevä artikkeli perustuu alkuperäislähteisiin. Kun sitten tuli aika valita diplomityön aihetta, halusin hyödyntää tätä tietoa ja ryhdyin pohtimaan minkälaisen tutkimuksen tästä voisi saada aikaiseksi. Tein koko tutkimukseni melkein pelkästään venäläisestä näkökulmasta ja hyödynsin venäjänkielisiä lähteitä mahdollisimman laajasti, Vasara kertoo.

Majuri Vasara on opiskellut venäjää jo lukiossa, mutta myös Teknillisen korkeakoulun ja Maanpuolustuskorkeakoulun kursseilla.

Jo teininä kiinnostui sotilasurasta

Yleisesikuntaupseerikurssi kestää noin kaksi vuotta. Majuri Antti Vasaran opinnot sujuivat kurssilla aikataulun mukaisesti. Hän valmistui lokakuussa 2019.

- Tähänastinen sotilasura on edennyt tavalliseen tapaan. Olin ensimmäisiä, jotka valmistuivat suoraan sotatieteen kandidaatiksi 88. kadettikurssilta vuonna 2004. Kandidaattina olin 5 vuotta töissä Kaartin jääkärirykmentissä, sen jälkeen kävin ensimmäisen maisterikurssin 2009 - 2011. Palvelin pääasiassa Maanpuolustuskorkeakoulussa eri tehtävissä. Tämän hetken tehtäväni on Jalkaväkikoulun korkeakouluosaston johtaja, jossa aloitin 1. syyskuuta 2019.

Sotilasura kiinnosti Antti Vasaraa jo teini-iästä lähtien.

- Varusmiesaikana harkitsin hakevani Kadettikouluun, mutta olin jo saanut opiskelupaikan Teknillisestä korkeakoulusta ja päätin yrittää ensin sitä. Lopullisesti sotilasuralle päätin lähteä vasta pari vuotta varusmiespalveluksen jälkeen. Koin, että elämästäni puuttui jotain tavallista toimistotyötä merkityksellisempää. Olin ensin aktiivisesti mukana reserviläistoiminnassa ja sen jälkeen hain Kadettikouluun (Maanpuolustuskorkeakouluun eli MPKK:hon).

- Päivääkään en ole valintaani katunut.

Majuri Vasara poseeraa Jalkaväkikoulun kyltin edessä.

Upseerin työssä yhdistyvät teoria ja käytäntö

Majuri Vasaran vinkki upseerin uraa miettivälle on se, että menestyäkseen sotilaana pitää ymmärtää ja hyväksyä siihen kuuluva tasapaino akateemisuuden ja käytännön välillä.

- Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä ominaisuuksia. Kumpaakin tarvitaan upseerin uralla sen eri vaiheissa.

- Kannattaa samalla tavalla ottaa tavaksi ylläpitää sekä henkistä että fyysistä toimintakykyä kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa: hyvä henkinen kunto edesauttaa myös hyvää fyysistä kuntoa ja toisin päin.

- Omasta mielestäni upseerin tärkeimpiä ominaisuuksia on kyky sietää epävarmuutta ja tehdä päätöksiä vajaan tiedon pohjalta tilanteissa, joissa ei ole olemassa selkeää oikeaa ratkaisua.

Linkki majuri Antti Vasaran diplomityöhön Doriassa:

Refleksiivisen kontrollin mallit ja vastustajan päätöksentekoon vaikuttaminen Venäjän sotaharjoituksissa 2010-luvulla

https://www.doria.fi/handle/10024/172765

Diplomityöstä laadittu englanninkielinen julkaisu: https://www.doria.fi/handle/10024/176978

Linkki MPKK:n tiedotteeseen Vasaran diplomityöstä (englanniksi): https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/en/article/-/asset_publisher/new-study-on-russian-reflexive-control?fbclid=IwAR1TX9bBZYuCk5UC_SRzPVfzMx6sh-nzKeY1EzIxG0zrDghOdBJfqvQQQXc

Sitaatit tässä jutussa ovat Vasaran diplomityön tiivistelmästä.

´