Hyppää sisältöön

Merellisen taisteluosaston valmius ja ammattitaito ilmapuolustuksessa

MaavoimatRannikkolaivasto
Julkaisuajankohta 18.5.2019 9.53
Tiedote
Kaksi sotilasalusta merellä

Rannikkolaivaston alustaisteluosaston vahvuudet ovat erinomainen valvontakyky, ilmaan, pintaan ja osin pinnan alle. Taisteluosasto kykenee valvomaan ilma- ja pintatilanteen - oikein ryhmittyneenä - koko Pohjanlahden alueelta. Vaikuttamisen osalta taisteluosastolla on erittäin vahva pintatorjuntakyky meritorjuntaohjuksilla ja kyky ilmapuolustukseen ohjuksilla ja tykistöaseilla.

Merellinen taisteluosasto on jälleen valmiina Ilmapuolustusharjoitukseen. Merivoimat osallistuu Rannikkolaivaston taisteluosastolla Ilmasotakoulun toimeenpanemaan Ilmapuolustusharjoitukseen 1/19 toukokuussa Lohtajalla. Taisteluosastoa johtaa 6. Pintatorjuntalaivueen komentaja. Taisteluosaston kokoonpanoon kuuluu esikunta, miinalaiva Uusimaa, ohjusveneet Raahe (Rauma-luokka), Hanko ja Pori (Hamina-luokka). Osaston johtoaluksena toimii miinalaiva Uusimaa.

Kaksi sotilasalusta merellä

Hamina- ja Rauma-luokan ohjusveneet merellä.

Ilmapuolustusharjoitus on Rannikkolaivaston ja taisteluosaston näkökulmasta tärkeä harjoitus. Alustaisteluosasto osallistuu sekä ampuma- että taisteluvaiheeseen. Ampumavaiheen nousujohteisuus varmistetaan maalitoiminnan monipuolisuudella ja useilla maalilennokeilla. Ampumavaiheessa aluksen taisteluvälinehenkilöstö pääsee suorittamaan useita ammuntoja useana päivänä peräkkäin. Taisteluvaiheen skenaariot koostuvat ilmauhkan elementeistä ja tarjoavat realistisen kuvan nykyaikaisesta ilmauhkasta.

Lähikuva ampuvasta tykistä laivan keulassa

Miinalaiva Uusimaa suorittaa tykistöammuntoja.

Oikean maalitoiminnan tuomaa kokemusta aluksen ja alustaisteluosaston taistelun harjoittelussa ei voi korvata edes simulaattorilla. Taisteluosaston komentaja esikuntineen saa mahdollisuuden johtaa osaston toimintaa, mikä parantaa osaltaan suunnitteluvalmiuksia ja kehittää toimeenpanokykyä.

Kaksi sotilasalusta merellä

Hamina-luokan ohjusveneet suorittamassa ilma-ammuntoja.

Yksittäisen aluksen näkökulmasta harjoitus on monipuolinen. Taistelukeskushenkilöstö pääsee harjoittelemaan monimaalitilanteita, joissa on niin omia kuin kuvattuja harjoitusvastustajia (ilmamaaleja). Alusten ilmapuolustushenkilöstö pääsee harjaantumaan tehtävässään ja harjoittelun nousujohteisuus lisää henkilöstön valmiuksia ja ammattitaitoa - harjoituksessa kehittymisen ja oppimisen kautta. Aluksen päällystö pääsee harjaantumaan osastokokoonpanossa ja esimerkiksi miinalaivalla johtoalusvelvoitteet tulee tarkastettua. Alusosastossa harjoitellaan ilmapuolustuksen johtamista merellä ja vastuita vaihdetaan päivittäin eri alusten välillä. Harjoituksen jälkeen Rannikkolaivaston alustaisteluosasto lähtee kotitukikohtaan jälleen kerran vahvempana ja suorituskykyisempänä.

Tyyni meri ja kaunis auringonlasku

Vallitseva merisää Ilmapuolustusharjoituksessa 119.

´