Hyppää sisältöön

Miina viritä!

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 12.4.2016 10.00
Tiedote
Telamiina vesilätäkössä

Suluttamista, raivaamista sekä räjäyttämistä. Erikoiskoulutuskaudella harjoitellaan aselajin taitoja.

Sytyttimien asentaminen miinaan on miinoittamisen viimeinen vaihe, jonka jälkeen sulute on valmis. Ensimmäisessä vaiheessa joukkueenjohtaja on tiedustellut maaston ja suunnitellut tulevan sulutteen. Ryhmänjohtajien mietittäväksi jää miinoitteiden rakenteen määrittäminen sulutteen sisälle. Suunnitelmassa huomioidaan muun muassa miinojen tarkat paikat, jotka dokumentoidaan sulutelomakkeelle. Pioneerijoukkue asettaa miinat suunnitelman mukaisesti ja virittää ne. Suluttamiskurssi on yhdeksänviikkoisen erikoiskoulutuskauden yksi kolmesta erikoiskurssista pioneeriaselajissa. Erikoiskoulutuskauden taisteluampumaharjoitus 1 Taipalsaaren maastossa kestää kymmenen päivää.

Sotilas kaivaa kuoppaa kenttälapiolla- Pioneerien koulutus erikoiskoulutuskaudella on monipuolista ja haastavaa, kertoo kapteeni Juha Niemi Kymen pioneeripataljoonasta Karjalan prikaatissa. - Käytännössä pioneerien erikoiskoulutuskausi koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka osittain myös linkittyvät toisiinsa: Sotilasräjäyttäjän kurssi, raivaamiskurssi ja suluttamiskurssi, lisää 2.Pioneerikomppaniassa päällikkönä toimiva Niemi.

- Miina viritä, komentaa ryhmänjohtaja sulutteen jokaisen miinan kohdalla ja kukin pioneeri virittää asentamansa miinan. Pioneeri Tan Phong Nguyen (Vantaa), 2.Pioneerikomppaniasta saa sytyttimen asennettua ja saa käskyn edetä etenemissuuntaan odottamaan muita. Aikaa jää vielä kuraveden puristamiseen hanskoista. Keli on mitä mainioin kevätsää kuraisine loskakasoineen. - Olemme oppineet peruskoulutuskaudella taistelijan perustaitoja ja nyt syvennämme niitä tällä erikoiskoulutuskaudella, kertoo pioneeri Nguyen. - Meidän tulee osata suluttaa nopeasti ja siirtyä paikasta toiseen, kävellen, kuvailee tehtäväänsä pioneeri Marlom Asplund (Mäntyharju) niin ikään 2.Pioneerikomppaniasta.

Kaivinkone kaivaa maata metsässäMeneillään olevalla suluttamiskurssilla tehdään myös kaivantoja. Kaivannot hidastavat vihollisen etenemistä ajoneuvoilla. Kaivanteet tehdään työkoneilla 4 x 4 x 2 metrisiksi "montuiksi", joiden maa-aines jätetään vielä "valliksi" etenemissuuntaan. Työkoneilla tehdään myös miinasijat, joihin asennetaan telamiinoja, pohjamiinoja, moniherätepanssarimiinoja tai jätetään valejäljiksi. - Olemme niin sanottuja rajapioneereja, joiden tehtävänä on hidastaa vihollisen etenemistä ja jopa pysäyttää se erilaisilla sulutteilla ja hävitteillä, esimerkiksi siltaräjäytyksin, kertoo Asplund. - Eilen räjäytimmekin oikeasti sillan harjoitusmielessä, jatkaa Asplund.

Sotilasräjäyttäjän kurssilla opetetaan kaikille pioneereille tärkeitä perustaitoja räjähteisiin, sytytysvälineisiin ja niiden käsittelyyn liittyen. Tavoitteena on, että jokainen pioneeriksi koulutettava tietää, kuinka räjähteitä käytetään turvallisesti esimerkiksi puiden, kivien, kantojen, maan ja teräksen räjäyttämisessä.

Kaivinkone poraa reikää tien viereenKyseisen pioneerijoukon harjoitus jatkuukin liikkeenedistämisen teemoilla. Liikkeenedistämisen tavoitteena on erilaisten miinojen, räjähteiden ja esteiden raivaaminen. Tavoitteena on saada jokaiselle pioneerille sellaista osaamista, jonka avulla he pystyvät tarvittaessa raivaamaan niin vihollisen kuin omienkin joukkojen rakentamia miinoitteita ja esteitä sekä myös erilaisia räjähtämättä jääneitä ampumatarvikkeita.

Erikoiskoulutuskauden kolme osa-aluetta muodostavat kokonaisuuden, joka jokaisen pioneerin on osattava jatkettaessa joukkokoulutuskaudelle eli J-kaudelle. Taitoja harjoitellaan päiväharjoitusten lisäksi kaikissa erikoiskoulutuskauden taisteluharjoituksissa, ja usein myös oikeilla räjähdysaineilla. - Taitoja mitataan erikoiskoulutuskauden lopussa suoritettavilla pioneerin perustutkinnolla ja pioneerin erikoistutkinnolla, kertoo kapteeni Niemi. - Käytännössä perustutkinto on kirjallinen koe, jossa mitataan suluttamisen, raivaamisen ja räjäyttämisen tietoja. Erikoistutkinnossa puolestaan mitataan käytännön taitoja maastorasteilla samoihin kokonaisuuksiin liittyen. - Esimerkkinä mainittakoon raivaamisenestopanoksen, miinaharavan ja räjähtävän tulilangan käyttäminen, luettelee Niemi.

Sotilaat asentavat miinoja tielle- Erikoiskoulutuskauden, ja näiden tutkintojen jälkeen, jokaisen pioneerin tulee kyetä toimimaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti osana omaa ryhmäänsä joukkokoulutuskaudella eli J-kaudella, jossa siirrytään yksilötaidoista ryhmän, ja erityisesti joukkueen toimintojen suorittamiseen, kertoo kapteeni Niemi.

´