Hyppää sisältöön

Mutta kuka huoltaa harjoitusjoukot?

Maavoimat
Julkaisuajankohta 18.5.2019 22.02
Tiedote
Sotilaan hiha jossa on valkoinen merkki punaisella ristillä

Huoltokomppanian tehtävänä on ylläpitää Ilmapuolustusharjoituksen harjoitusyksiköiden suorituskykyä toteuttamalla materiaalitäydennyksiä, kuljetuksia, kunnossapitoa, lääkintähuoltoa sekä huoltopalveluita.

Jääkäriprikaatin Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston Tukikohtakomppaniassa joukkotuotannossa oleva Ilmavoimien huoltokomppania aloitti Ilmapuolustusharjoituksen maanantaina 13.5.2019 ryhmittymällä leirialueelle ja perustamalla huolto- ja toimipaikat. Huoltokomppanian tehtävänä on ylläpitää Ilmapuolustusharjoituksen harjoitusyksiköiden suorituskykyä toteuttamalla materiaalitäydennyksiä, kuljetuksia, kunnossapitoa, lääkintähuoltoa sekä huoltopalveluita

Harjaantunut komppania

Huoltokomppania ei ole ensimmäistä kertaa tehtävässä, vaan pohjalla on Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston E-kauden taisteluampumaharjoitus, jossa yhdeksän vuorokautta komppania harjaantui sekä taistelutehtävissä että tukitehtävissä. Huoltokomppania jatkaa lauantaina 18.5.2019 Ilmavoimien päättöharjoitukseen, jolloin tukivastuu siirtyy pääosin järjestelyorganisaatiolle. Taisteluvaiheeseen kuitenkin huoltokomppaniasta jää komentopaikka ja työkoneryhmä, jotta huollon tilaus-toimitusketju toteutuu ja tarvittavat linnoitteet saadaan tehtyä tuli-iskun varalle.

Huoltokomppaniassa monipuolisia tehtäviä jokaiselle yksikön taistelijalle

-Tässä harjoituksessa ollaan päästy tekemään monenlaisisa täydennys- ja kuljetustehtäviä. Olemme kuljettaneet muun muassa ammuksia/räjähteitä ja polttoaineita joukoille. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen meillä on omat ADR-kuljetusluvat omaavat kuljettajat. Taistelijoiden kuljettamiseen meillä on muutamia moduuli-ajoneuvoja, sanoo täydennys- ja kuljetusjoukkueen johtaja kersantti Nurmenniemi (Liminka) Jääkäriprikaatista.

Mies sinisissä haalareissa korjaa autoa joka on nostettu tunkilla

-Koko ajan saa tehdä jotain, meillä on yhden luukun periaate eli kaikki ajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt lähtökohtaisesti tehdään itse. Vaativimpiin saamme huoltoyhtiöltä apua, sanovat tyytyväiset ajoneuvoja harrastavat taistelijat tykkimiehet Kurtti (Oulu) ja Käräjäoja (Raahe) Jääkäriprikaatista Rovaniemeltä ja jatkavat tehtäväksi tulleen aggregaatin huoltotoimia.

Miehet sinisissä haalareissa korjaavat agrigaattoria pajalla

Täydennys- ja kuljetustuki joukoille

-Ilmapuolustusharjoitus mahdollistaa huoltokomppanian taistelijoiden harjaantumisen erityisesti tukitehtävien toteuttamisessa. Tuettavat joukot tekevät tukipyynnön huoltokomppanian komentopaikalle, josta tehtävä käsketään toteuttavalle joukkueelle. Jos huoltokomppanian oma suorituskyky ei riitä, välittyy tukipyyntö harjoituksen tukiorganisaatiolle. Harjoituksen aikana huoltokomppania toteuttaa useita satoja huollon tehtäviä. Täydennys- ja kuljetusjoukkue toteuttaa linnoittamista, henkilöstö- ja a-tarvikekuljetuksia, polttoaineen jakoa sekä kuljetusvälineiden kunnossapitoa. Myös tuliasema-alueiden raivaamista on toteutettu joukkueen toimesta harjoitusalueen hoitajan johtamana. Huoltopalvelujoukkueen näkyvin tehtävä on muonittaa johto- ja tukiorganisaation lisäksi kaikki ne perusyksiköt, joilla ei omaa orgaanista huoltojaosta ole. Lisäksi joukkue harjoittelee kaatuneiden huoltoa ja toteuttaa pyykinvaihtoa omalle joukkoyksikölleen, kapteeni Samuli Regina, tukikohtakomppanian päällikkö.

Iso telttarakennelma

-Huoltokomppanian ensihoitojoukkueen perustama ensihoitoasema yhdistettynä perusyksiköiden ensihoitopaikkoihin mahdollistaa koko lääkinnän ketjun harjoittelemisen. Ilmaiskuihin liittyen haavoittuneet taistelijat maskeerataan kenttäsairaanhoitajien toimesta, ja ryhmän taistelupelastaja antaa hätäensiavun. Potilas evakuoidaan yksikön ensihoitopaikan kautta huoltokomppanian ensihoitoasemalle, jossa kokelaslääkäri suorittaa hoitotoimenpiteet. Tarvittaessa potilas evakuoidaan jatkohoitopaikkaan evakuointiryhmän toimesta. Muutaman tunnin koulutustapahtuma kehittää merkittävästi lääkinnän suorituskykyä kaikilla tasoilla. Kenttäsairaanhoitajien yhteistyö yli joukko-osastorajojen mahdollistaa tämän. Ensihoitojoukkue ei puutu "koviin potilaisiin", vaan keskittyy täysipainoisesti paitsi oman yksikön myös muiden yksiköiden lääkinnän koulutuksen kehittymiseen, jatkaa kapteeni Regina.

Iso telttarakennelma jonka vieressä laite josta lähtee putki teltan sisään

-Huoltoyksikkö suuressa taisteluampumaharjoituksessa helposti mielletään muita yksiköitä "vähemmän sotaisana" yksikkönä, joka tukee muiden yksiköiden tavoitteita. Totuus kuitenkin on, että taktiset johtosuhteet, tilannekehys ja yhteistoiminta muiden yksiköiden kanssa valmentaa yksikön erinomaisesti loppusotaa varten, ja on ylivoimaisesti merkittävin koulutustapahtuma huoltokomppanian joukkotuotannossa, sanoo kapteeni Samuli Regina.

Ilmapuolustusharjoituksessa 119 Lohtajalla

Kokelaat Kasurinen (Espoo) ja Anttila (Kuopio) omaavat hieman erilaista siviilikokemusta omasta "aselajistaan". He ovat jo siviilissä lääkärikoulutuksen saaneita (lääkäri Kasurinen ja hammaslääkäri Anttila) ja toimivat näin ollen ensihoitoasemalla kouluttajankin ominaisuudessa. He toteavat molemmat, että kenttäsairaanhoidon taso on varusmiehillä oikein hyvä. Vaikka kaikki eivät ole siviilikoulutukseltaan terveydenalan ammattilaisia, ovat he hyvin oppivaisia ja motivoituneita. Ilmapuolustusharjoituksen aikana heillä on ollut monia harjoituspotilas-caseja, joissa hienosti maskeeratut "potilaat" kulkevat koko ensihoidon prosessin läpi. Heidän mielestään tällainen EHAS eli ensihoitoasema on hyvin varusteltu ja toimiva. Juoksevaa vettä ja tilaa voisi olla lisäksi tai ne ovat suurimmat erot normaaliin hoitotilaan. Ilmatäytteinen kenttäsairaala toimii kuitenkin hyvin ja on nopea pystyttää lähes maastoon kuin maastoon. Muutamaan konttiin mahtuu kaikki tarpeellinen tarvike.

Lääkintäsotilaita teltassa

Tänään ilmoitus tulee "punaisesta" potilaasta, joka tarkoittaa monivammaista, esimerkiksi massiivisia verenvuotoja omaavaa potilasta kooditettuna, jotta hoitohenkilökunta osaa valmistautua hetken ennen potilaan saapumista. Viisiportainen luokittelu helpottaa valmistelemaan myös jatkoa, tarvitseeko potilas esimerkiksi mahdollisesti evakuointia tai leikkausta EHAS:ilta.

Lääkintämiehet valmistelevat tippapussia

Tilanne tiivistyy "potilaan" saapumiseen ja nopeatempoinen, varmaotteinen toiminta alkaa hoitopöydän äärellä.

Sotilaat avaavat sotilasambulanssin takaovia

Sujuva ryhmän yhteistyö takaa nopean selvittelyn potilaan tilasta ja ensihoitaja seuraa ryhmän toimintaa tarkkaillen ja antaen silloin tällöin palautetta. Potilas saadaan nesteytykseen ja vammojen laatu kartoitettua. Ryhmä suoriutui silmin nähden ainakin ensitoimista.

Sotilaat teltassa potilaan ympärillä

Sotilaat keskustelevat teltassa potilaan ympärillä

Ensihoitoasemalle sijoittuu monenlaista osaamista ja koulutusmahdollisuuksia. Osalla palvelusta suorittavilla varusmiehillä on ollut mahdollisuus ajaa esimerkiksi C1-ajokortti sekä hälytysajolupa puolustusvoimien hälytysajoneuvoihin. Monella on herännyt kiinnostus jatkossa hakeutua terveyden- tai sairaanhoitoalalle siviilissä.

´