Hyppää sisältöön

Muutoksia Santahaminan pääsyrajoituksiin – saunoille, veneille ja lähisaariin pääsee tietyin rajoituksin

Kaartin jääkärirykmentti
17.6.2020 16.03
Tiedote

Santahaminassa sijaitsevien yksityiskäyttöön varattavien saunojen sekä Upseerikerhon käyttö on jälleen mahdollista ja Venekerhon jäsenet ja Santahaminan kautta lähisaarille kulkevat kiinteistön omistajat saavat käyttää saarta kauttakulkuun tietyin rajoituksin.

Muutokset astuivat voimaan 13.6.2020.

Ulkopuolisten oleskelu- ja vierailuluvat oikeuttavat jälleen Killan, Päällystöliiton, Teerisaaren ja Villen saunojen sekä Upseerikerhon käyttöön tietyin rajoituksin, jotka on saatettu sidosryhmille tiedoksi. Saunojen ja kerhon varauksista vastaavat henkilöt kertovat käyttäjille voimassa olevista ohjeista ja he vastaavat myös ohjeiden noudattamisesta.

Santahaminan Venekerho ry:n jäsenet saavat käyttää Santahaminan satama- ja telakka-alueita, jos heillä on käyttöön oikeuttava lupatodistus tai vierailijakortti. Lisäksi henkilöt, joilla on kiinteistö Hernesaaressa, Hintholmassa, Neitytsaaressa, Louesaaressa tai Nuottasaaressa, saavat käyttää Santahaminaa kauttakulkuun. Heillä pitää olla kauttakulkuun oikeuttava lupatodistus tai vierailijakortti. Pääsy- ja liikkumisoikeus on Santahaminan pää- ja sivuportin kautta lyhintä mahdollista reittiä omalla veneelle ja sitä kautta saarikohteeseen. Poistuminen tapahtuu samaa reittiä.

Sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden ei ole toistaiseksi mahdollista asioida Santahaminan Sotilaskodissa. 

Pääsylupaa Santahaminaan voi anoa painavasta syystä

Santahaminan sidosryhmään kuuluva henkilö, jolla ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta saarelle, voi anoa lupaa painavan syyn perusteella osoitteesta [email protected] yhteyshenkilönsä kautta. Lupahakemuksen käsittelylle on varattava vähintään viisi arkipäivää.

Virukselle mahdollisesti altistunut henkilö ei ole oikeutettu pääsemään Santahaminaan (pois lukien Santahaminassa asuvat).

Varusmiesten vieraiden/läheisten pääsy Santahaminaan on edelleen kielletty.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston käyttö on kielletty ulkopuolisilta. Maanpuolustuskorkeakoululle suunnatut vierailut on peruttu.

Rajoituksia Santahaminaan pääsyyn ja siellä liikkumiseen on osiltaan tarkennettu mutta ei kokonaisuudessaan kumottu. Tavoitteena on edelleen vähentää epidemian vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan  vähentämällä ulkopuolisten käyntejä ja kanssakäymistä henkilöstön kanssa

Edellä mainitut poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista lisätoimenpiteistä ja muutoksista ohjeistuksessa tiedotetaan tilanteen mukaisesti. 

Tällä kumotaan Kaartin jääkärirykmentin 9.4.2020 kello 15.56.46 julkaisema tiedote "Santahaminan pääsyrajoitteita tiukennetaan" ja kyseinen tiedote poistetaan järjestelmästä.