Hyppää sisältöön

Muutoksia toiminnassa ja koulutuksessa Jääkäriprikaatissa COVID-19 (Korona) -viruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Julkaisuajankohta 17.3.2020 14.36
Tiedote

Jääkäriprikaati on sopeuttanut varusmiesten koulutus- ja lomajärjestelyt vallitsevaan tilanteeseen.

Näillä järjestelyillä:
1. Turvataan Jääkäriprikaatin valmius ja toimintakyky
2. Hidastetaan COVID-19 (Korona) -viruksen leviämistä ja vähennetään altistumisriskiä
3. Mahdollistetaan varusmiesten koulutuksen jatkuminen.

Varusmiehet on jaettu kolmeen osastoon, jotka vuorottelevat kasarmikoulutuksessa, maastoharjoituksessa ja vapautuksessa muusta palveluksessa (VMP). Osastojen vuorot kestävät yhden viikon, perjantaista seuraavan viikon lauantaihin.  Eri varusmiesosastoihin (3 kpl A/B/C) kuuluvien keskinäiset kontaktit varuskunnissa minimoidaan tila- ja liikkumisjärjestelyillä. Tämä tarkoittaa niin kouluttajia kuin varusmiehiä. Myös koulutusmateriaalia, tilat ja ajoneuvot ovat osastokohtaisia. Varusmiesten ruokailut toteutetaan osastoittain maastoruokailuina. Kasarmimajoituksessa olleen yksikön tilat desinfioidaan ennen yksikön seuraavan kasarmivuoron alkua. Vapautuksessa muusta palveluksesta oleva osasto on poissa varuskunnasta ja sille maksetaan ruokaraha. Lomakuljetuksiin käytettävät ajoneuvot desinfioidaan lomavuorossa olevien osastojen välissä.  

Muita rajoituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja hidastamiseksi:

 • Iltavapaita ja harjoitusvapaita ei myönnetä.
 • Kasarmialueelta ei saa poistua ilman eri lupaa.
 • Uimahallin ja varuskunnan yhteisten sauna- ja pesutilojen käyttö on kielletty.
 • Varuskunnan liikuntatilat ovat käyttökiellossa.
 • Yksilökohtainen sosiaalityö siirtyy puhelinpalveluun Jääkäriprikaatissa ja Ivalon rajakomppaniassa.
 • Kirkollisen alan sielunhoidollinen päivystys siirtyy puhelinpalveluun.
 • Sotilaskodin käyttö varuskunnan ulkopuoliselta henkilöstöltä on kielletty.
 • Ulkopuolinen liikenne varuskunta-alueelle on kielletty (esimerkiksi läheiset, vierailut)
 • Jääkäriprikaatin joukot eivät osallistu kansainvälisiin harjoituksiin tai tapahtumiin ja Jääkäriprikaatin järjestämät tilaisuudet perutaan toistaiseksi.   
 • Jääkäriprikaatin reservinharjoitukset (VEH:t KH:t) perutaan kesäkuun loppuun saakka. 
 • Jääkäriprikaatin tiloissa tai alueella järjestettävä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä koulutus perutaan kesäkuun loppuun saakka.
 • Prikaatilliset liikunta-alan tapahtumat, TYKY-liikuntatilaisuudet, fyysisen työkyvyn testaus ja kilpailut on peruttu toistaiseksi.
´