Hyppää sisältöön

Ohjeita Esikunta- ja viestikomppanian reserviläisille Kehä 21-harjoitukseen

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 24.2.2021 17.17
Tiedote

Esikunta- ja viestikomppanian reserviläiset suorittavat joukon kertausharjoituksen osana Kehä 21 -paikallispuolustusharjoitusta Santahaminassa ja pääkaupunkiseudulla 6.-11.3.2021. Harjoituksen ensimmäinen vaihe muodostuu joukolle järjestettävästä koulutuksesta ja esikunnan komentopaikkojen perustamisesta. Harjoituksen toinen vaihe muodostuu tilanteen mukaisesta tehtävien suorittamisesta pääkaupunkiseudulla esikunta- ja viestikomppanian viitekehyksessä. 

Harjoituksen aikataulu:

Koulutusvaihe  6.-8.3. 
Aihe: joukon perustaminen ja kertaava koulutus Santahaminassa
Ohjelma:
•    6.3. Joukon perustaminen, komentopaikkojen perustaminen ja johtamisjärjestelmiin liittyvä koulutus / Santahamina
•    7.3. Komentopaikkojen ylläpito ja suojaaminen /Santahamina
•    8.3. Tilanteen mukainen toiminta, komentopaikkojen ylläpito, suojaaminen/ Santahamina
•    Päivittäin komppanian johtamisen ja toimialojen eriytyvää koulutusta

Opetustavoitteet:
•    Hallitsee komentopaikan perustamiseen, ylläpitoon ja suojaamiseen liittyvät toimenpiteet
•    Osaa johtamisjärjestelmäkaluston alustamisen ja laitteiden käyttökuntoon laiton
•    Osaa oman erikoisosaamisensa mukaiset tehtävät osana esikunta- ja viestikomppanian toimintaa
•    Osaa operaatioturvallisuuteen ja viestitoimintaan liittyvät toimenpiteet osana esikunta- ja viestikomppanian toimintaa

Toimintavaihe 8.-11.3.
Aihe: Tehtävien suorittaminen esikunta- ja viestikomppanian osana pääkaupunkiseudulla
Ohjelma: Tilanteen mukainen toiminta esikunta- ja viestikomppanian viitekehyksessä
Opetustavoite:
•    Osaa soveltaa koulutusvaiheen mukaisia taitoja osana joukkueen ja komppanian toimintaa
•    Osaa komentopaikkojen siirtoon liittyvät valmistelut ja toteuttaa siirron
 

Reserviläisille jaetaan tehtävän edellyttämä varustus. Majoitus on harjoituksen aikana maastossa ja ruokailut toteutetaan maastoruokailuna.