Hyppää sisältöön

Ohjeita Esikunta- ja viestikomppanian reserviläisille syyskuun Kehä 21-harjoitukseen

Kaartin jääkärirykmentti
28.7.2021 16.04
Tiedote

Paikallispataljoonan Esikunta- ja viestikomppanian reserviläiset osallistuvat kertausharjoitukseen osana Kehä 21 -paikallispuolustusharjoitusta Santahaminassa ja pääkaupunkiseudulla 5.9. - 10.9.2021 välisenä aikana. Harjoitus muodostuu joukolle järjestettävästä erillisestä taistelu- ja ampumakoulutuksesta sekä tilanteen mukaisesta toiminnasta pataljoonan esikunnan suojaamiseksi.

Ohjelma:
•    5.9. perustaminen ja taistelu rakennetulla alueella / Santahamina
•    6.9. Perusammunnat, taistelu rakennetulla alueella ja aluevalvonta / Santahamina
•    7.9. -10.9. Pataljoonan komentopaikan perustaminen ja suojaaminen. PK-seutu & Santahamina
•    Päivittäin komppanian johtamisen ja toimialojen eriytyvää koulutusta

Opetustavoitteet:
•    Hallitsee henkilökohtaisen aseen turvallisen ja tehokkaan käsittelyn.
•    Osaa partion ja ryhmän taistelutekniikan rakennetulla alueella voimankäytön ohjeistuksen mukaisesti.
•    Osaa oman koulutushaaransa mukaiset toimenpiteet komentopaikan suojaamiseksi.
•    Osaa oman erikoisosaamisensa mukaiset tehtävät osana komentopaikan perustamista ja ylläpitämistä.
•    Osaa käyttää oman tehtävänsä vaatimia viestijärjestelmiä esikunnan ja komppanian johtamisen välineinä.

Reserviläisille jaetaan tehtävän edellyttämä varustus. Majoitus on harjoituksen aikana maastossa ja ruokailut toteutetaan maastoruokailuna.