Osiot
Valikko
Maavoimat

Operaatio Irakissa elää muutosvaihetta

Maavoimat 9.2.2018 14.08
Tiedote

Maavoimien komentaja kenraalimajuri Petri Hulkko tarkasti Suomalaisen kriisinhallintajoukon Irakissa (SKJI) 5.–9. helmikuuta. Tarkastus keskittyi pääasiassa käynnissä oleviin muutoksiin operaation toiminnassa.

Suomalainen kriisinhallintajoukko aloitti toiminnan tammikuussa osana monikansallista taisteluosastoa Kurdistanin ulkopuolella Pohjois-Irakissa osana OIR-operaatiota (Operation Inherent Resolve). Uudessa tehtävässään suomalainen suojausjoukko vahventaa alueella jo olevaa monikansallista taisteluosastoa osana tukikohdan suojaus-, lähipuolustus- ja omasuojajärjestelyjä.

Suomalaiset jatkavat toistaiseksi edelleen toimintaansa Erbilissä osana monikansallista Kurdistan Training Coordination Centeriä (KTCC). Joukon tehtävänä on Kurdistanin turvallisuusviranomaisten kouluttaminen, mutta tällä hetkellä koulutusoperaatio Kurdistanissa on voimakkaassa muutoksessa.

Tarve toimia nykyisellä kokoonpanolla Kurdistanin itsehallintoalueella on vähentynyt ja DAESH-joukot on pääosin lyöty Kurdistanissa. Osallistujamaat käsittelevät kevään aikana osallistumispäätöksiään operaatioon, ja koulutustoiminta Irakissa tulee muuttumaan. Tulevat muutokset toteutetaan lyhyellä varoitusajalla, mikä edellyttää sopeutumista kaikilta osallistujamailta ja operaation koko henkilöstöltä.

– Operaatio on voimakkaassa muutostilassa Irakin muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi. Koalitioon osallistuvien maiden kansalliseen toimintaan muutokset voivat konkretisoitua hyvinkin nopeasti. Muutosvaiheessa on erittäin tärkeää, että kaikilla organisaation tasoilla on mahdollisimman hyvä tilannekuva alueen tapahtumista sekä avoin ja toimiva keskusteluyhteys osallistujamaiden kesken, painottaa Hulkko.

Tarkastusmatkallaan Hulkko tarkasti suomalaisen joukon toiminnan ja tukikohdat sekä tapasi muiden koalition kansallisuuksien yhteistyökumppaneita.

Suomen osallistumisen mahdollista painopisteen siirtoa Pohjois-Irakin alueelle käsitellään parhaillaan. DAESHin vaikutus koko Irakin alueella on Kurdistania suurempi ja koulutus- sekä tukitoiminta nähdään tarpeellisempana Kurdistanin ulkopuolella. Operaation muutostilan seurauksena on mahdollista, että suomalaisten joukkorakenne, tehtävät ja henkilöstön sijoitukset voivat muuttua jo aloitetun kriisinhallintapalveluksen aikana.

– On selvää, että nopeat muutokset vaikuttavat yksilötasolle saakka ja kaikki muutokset eivät aina ole mieluisia. Olen tavannut tarkastusmatkani aikana suomalaisia sekä uudessa että vanhoissa tukikohdissa ja olen varma siitä, että suomalainen joukko toteuttaa tulevat tehtävät samalla ammattitaidolla ja sitoutumisella kuin tähänkin asti.

Suomi on osallistunut Irakin operaatioon elokuusta 2015 alkaen koulutus- ja neuvonantotehtävissä osana kansainvälistä DAESHin vastaista toimintaa. Koulutuksen tarkoituksena on ollut antaa Kurdistanin hallinnolle tukea oman kestävän turvallisuusrakenteen luomiseksi. Suomalaisten toiminta on saanut operaation aikana kiitosta. Koulutettavat ovat antaneet tunnustusta koulutusosaamisesta, ja annetulla koulutuksella on ollut vaikutuksia peshmergojen toimintaan. Konkreettisimmin tulokset ovat näkyneet jalkaväen yksiköiden taistelutappioiden merkittävässä vähentymisessä taisteluiden aikana. Erityisesti suomalaisten reserviläisten osaaminen ja sitoutuminen operaatioon on ollut merkittävässä asemassa.

– Koalition toiminta on alusta alkaen ollut yhteen hiileen puhaltamista. Luotan siihen, että toiminta jatkuu samassa hyvässä hengessä ja yhteistyössä kuin tähänkin asti, päättää Hulkko.