Hyppää sisältöön

Oppeja sotakoirien taisteluensiapuun

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 16.9.2019 11.00
Uutinen
Kuvassa on poliisi ja sotakoira.

Sotakoirien taisteluensiapukoulutuksen kehittämiseen luotiin suuntaviivoja Mikkelin Karkialammella järjestetyssä pilottikoulutuksessa, johon osallistui henkilöstöä Maavoimien esikunnasta ja Poliisista.

Taisteluensiapukoulutuksen tavoitteena on varmistaa, että koiranohjaajat tunnistavat tavallisimmat taistelutilanteissa syntyvät vammat ja osaavat antaa niihin tarvittavan ensiavun.

Koulutuksessa perehdyttiin sotakoirien yleisimpiin taisteluvammoihin ja harjoiteltiin tilannearvion tekemistä sekä hätäensiaputoimenpiteitä. Koulutuspäivän sisällöt perustuivat sotilaslääketieteen keskuksen uudistamaan, ihmisille suunnattuun taisteluensiavun opetuspakettiin sekä aiheesta järjestettyjen kansainvälisten kurssien materiaaleihin.

Koulutuksen piti eläinlääkäri Olli Jokinen, joka suoritti itse taisteluensiapukouluttajan kurssin viime keväänä. Hänen tavoitteenaan on kehittää taisteluensiavun koulutusta sotakoiratoiminnassa.

– Sotakoirien taisteluensiapua on harjoiteltu aiemmin lähinnä vain kansainvälisillä kursseilla. Järjestimme heinäkuussa ensimmäistä kertaa oman, eläinlääkärivetoisen koulutuksen, jossa haettiin toimintatapoja koulutuskokonaisuuden kehittämistä varten, kertoo Jokinen.

Sotakoiralle annetaan taisteluensiapua harjoituksessa.

Vahingon sattuessa ensimmäisenä paikalla

Taisteluensiapukoulutuksen tavoitteena on varmistaa, että koiranohjaajat tunnistavat tavallisimmat taistelutilanteissa syntyvät vammat ja osaavat antaa niihin tarvittavan ensiavun. Koiranohjaaja on usein vahingon sattuessa ensimmäisenä paikalla, joten hänen tulee hallita ensiaputaidot. Eläinlääkinnän tukipiste voi tosipaikan tullen sijaita pitkänkin evakuointimatkan päässä.

– Ensiavun nopeus on ratkaisevassa roolissa koiran selviytymisen kannalta. Siksi on tärkeää, että koiranohjaaja hallitsee taisteluensiavun. Ohjaaja on myös koiralle tutuin henkilö, ja hänen seurassaan koira stressaantuu todennäköisesti vähiten, Jokinen selventää.

Koulutukseen osallistuneelle Sami Koskiniemelle jäi päivästä positiivinen kokemus ja mukaan tarttui paljon hyödyllistä tietoa.

– Koulutuksessa pääsimme perehtymään paitsi taisteluensiapuun, myös ihan arkisiin tilanteisiin. Esimerkiksi perussidosten tekeminen ja lämpöhalvauksen tunnistaminen ovat taitoja, jotka jokaisen koiran kanssa toimivan on hyvä osata, hän kertoo.

– Ensiavun nopeus on ratkaisevassa roolissa koiran selviytymisen kannalta. Siksi on tärkeää, että koiranohjaaja hallitsee taisteluensiavun.

Koskiniemen työparina toimii yksivuotias belgianpaimenkoira malinois Sokka, jota koulutetaan räjähteiden erikoisetsintään. Kaksikko työskentelee monesti metsäalueilla pitkän matkan päässä asutuksesta, joten perusensiaputaidot tulee hallita itse.

– Tehtävät, joihin koulutuksemme tähtää, toteutetaan usein olosuhteissa, joissa lähin eläinlääkäri voi olla pitkän matkan päässä. Kaikkea voi tietysti sattua, joten ensiaputaidot ovat tarpeellisia. On hyvä tietää, miten tulee toimia, jos metsässä vaikka kyy pääsee koiraa puraisemaan, puhumattakaan taistelukentän olosuhteista ja mahdollisista vammoista siellä. Mielestäni tällainen koulutus on hyödyllinen jokaiselle sotakoiranohjaajalle, Koskiniemi tuumii.

Pilottikokeilu antoi Jokisen mukaan hyvät lähtökohdat koulutuksen jatkokehitystä varten.

– Haaveenani on, että sotakoirille olisi tulevaisuudessa vastaava taisteluensiavun koulutuspaketti kuin ihmisillekin. Kysyntää tällaisille koulutuksille on paljon, Jokinen toteaa.

Sotakoiratoiminnasta

  • Puolustusvoimat käyttää sotakoiria sotilaspoliisin tukena turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi sotakoiria on mukana kansainvälisissä tehtävissä.
  • Sotakoiranohjaajat kouluttavat ja ohjaavat koiria toimimaan esimerkiksi voimankäyttö-, etsintä- ja jäljitystilanteissa. Partiokoiria käytetään aluevalvonta- ja kohteensuojaustehtävissä. Erikoisetsintäkoiria puolestaan koulutetaan räjähteiden, aseiden ja huumausaineiden etsintään.
  • Varusmiespalveluksen aikana voi erikoistua koiranohjaajaksi. Koirapartiot toimivat useimmiten osana sotilaspoliisijoukkuetta. Palveluksen ajaksi koiranohjaajat saavat oman koiran työparikseen. Koiranohjaajia koulutetaan Maavoimissa Kainuun ja Porin prikaateissa.
  • Porin prikaatissa sijaitseva Sotakoiraosasto on Puolustusvoimien koiratoiminnan keskus. Sotakoiraosasto vastaa sotakoirapalvelujen tuottamisesta ja henkilökuntaan kuuluvien koiranohjaajien peruskoulutuksesta.

Sotakoiralle annetaan taisteluensiapua harjoituksessa.

´