Hyppää sisältöön

Osaamista ja suorituskykyä ilmapuolustusharjoituksen ohjusammunnoissa

IlmasotakouluKarjalan prikaatiMaavoimat
Julkaisuajankohta 18.11.2021 16.49
Uutinen

Karjalan prikaatin ilmatorjuntajoukot toteuttivat ilmatorjuntaohjus 05M -järjestelmän ammunnat Lohtajan ilmapuolustusharjoituksessa. Päivän aikana ammuttiin onnistuneesti kaksi ohjusta. Ammunnoissa saatiin arvokkaita kokemuksia ohjusjärjestelmän operatiivisesta käytettävyydestä. Ampujiksi valituille varusmiehille ammunta oli varusmiespalveluksen loppuhuipennus.

Marraskuussa pidettävä ilmapuolustusharjoitus on tyypillisesti sääolosuhteiltaan haastava, erityisesti näkyvyyden nopean vaihtelun vuoksi.  
– Maalitilanne edellyttää ampujalta erityistä osaamista ja kykyä käyttää asejärjestelmän ominaisuuksia. Tällä kertaa varusmiehet onnistuivat tehtävissään erinomaisesti. Onnistunut ammunta oli osoitus ampuvan joukon vahvasta osaamisesta ja ohjusjärjestelmän suorituskyvystä, totesi Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja, everstiluutnantti Tommi Lappalainen.

Ampumasuorituksen eri vaiheita ja ampujan toimenpiteitä harjoitellaan varuskunnassa ohjusjärjestelmän simulaattorilla. 
– Tänä päivänä simulaattorikoulutus mahdollistaa mittavan määrän harjoitustilanteita ja harjaantumisen erittäin vaikeisiin maalitilanteisiin. Simulaattoriammunnan jälkeen suoritusta voidaan analysoida ja kouluttaja antamaan toiminnasta välittömän palautteen. Simulaattorikoulutuksen tulosten perusteella valitaan parhaiten menestyneet varusmiehet ohjuksen ampujiksi Lohtajalla, kertoi everstiluutnantti Tommi Lappalainen. 

Ilmatorjuntaohjus 05M -järjestelmä on kahden hengen kannettava ilmatorjuntaohjuksen ampumajalusta. Järjestelmä on pimeätoimintakykyinen ja sen ohjuksella kyetään tuhoamaan miehittämättömät ja miehitetyt ilmamaalit kahdeksan kilometrin etäisyydelle ja viiden kilometrin korkeuteen saakka. Lennon aikana ohjus saavuttaa lähes kaksinkertaisen äänennopeuden, ja lennon aikana ampuja ohjaa ohjuksen maaliin. Ilmatorjuntaohjusjärjestelmää käytetään maavoimien yhtymien ja taisteluosastojen suojana. 

´