Hyppää sisältöön

OULU17-harjoitus testaa viranomaisten välisen yhteistyön

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 8.3.2017 18.56
Tiedote
OULU17-harjoituksen pääteema on viranomaisyhteistyö.

Parhaillaan käynnissä oleva OULU17-paikallispuolustusharjoitus keskittyy eri viranomaisten välisen yhteistyön testaamiseen ja kehittämiseen.

Harjoituksessa ratkotaan Oulu-Kempele-alueella maa-, meri- ja ilmakohteilla viiden päivän ajan erityyppisiä tapahtumia, joille ominaista on useiden eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyö ja tilannekuvan keskinäinen välittäminen. Viikon eri tapahtumat ympäri Oulun kaupunkia on suunniteltu kohteisiinsa luonteenomaisiksi, kansallisen turvallisuuden kannalta sopiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi harjoitustapahtumiksi.

Harjoituksessa vaikutetaan alueellisella, paikallisella sekä taktisella tasolla tapahtumiin ja niiden kehittymiseen. Jokaiseen harjoitustapahtumaan haetaan vastuuviranomainen, joka koordinoi sekä muiden viranomaisten että tapahtumaan liittyvien toimijoiden yhteistyön tilanteen ratkaisemiseksi. Ensiarvoisen tärkeää on tilannekuvan muodostaminen ja sen jakaminen tarvitsijoille sekä sen myötä johtaminen, tiedonvaihto ja yhteistoiminta.

Puolustusvoimien näkökulmasta paikallispuolustusharjoituksilla parannetaan paikallisten joukkojen valmiutta ja suorituskykyä yhteistoiminnassa paikallisviranomaisten kanssa.

Poliisi, puolustusvoimat ja pelastuslaitos yhteistoiminnassa Oulun satamassa.

Osallistuvat organisaatiot korostavat yhteistyön merkitystä

- Viranomaisyhteistyön edistäminen on parasta mitä voi olla ja erityisesti uhkaskenaarioiden harjoittelu on hyvästä. OULU17-harjoitus on käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaan Aluehallintoviraston näkökulmasta yllättävän hyvin ja havaintoja on saatu heti harjoituksen alkupäivinä, toteaa pelastusylitarkastaja Tom Tallberg.

Aluehallintovirastolla on siviilipuolella valmiusharjoituksia ollut vuosittain, mutta näin konkretiatasolle menevää harjoittelua on ollut viimeksi vuonna 2014. Jatkoa seuraa heti tulevana syksynä KAJAANI17-harjoituksessa, johon Aluehallintoviraston valmiusharjoitus kytkeytyy mukaan.

Oulun kaupunki harjoittelee itsenäisesti suuronnettomuuksissa toimimista yhdessä muiden pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä alueen teollisuuden kanssa.

- Tämä harjoitus on ollut erittäin hyvä kaupungille ja olemme saaneet uusia kokemuksia jo harjoituksen alkupäivinä erityisesti lainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Lisäksi uusi elementti, puolustusvoimien yhteysupseeritoiminta kaupungin johtokeskuksessa puoltaa paikkaansa, huomauttaa Oulun kaupungin riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas.

Poliisi hakemassa haavoittunutta rajavartioston henkilöä.

Poliisin rooli harjoituksessa on erityisen korostunut.

- Turvaluokitusta eri harjoitustilanteissa on nostettu ja testattu mitä virka-apua muilta viranomaisilta on saatavissa - erityisesti Puolustusvoimilta. Erityisen tärkeää on testata tilannekuvan siirtämistä reaaliajassa muille, toteaa komisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisista.

Merivartiostossa poikkeusoloihin varautuminen on jatkuvaa työskentelyä.

- Tietynlaiset suunnitelmat ovat olemassa, mutta harjoituksen perusteella tulee tarvetta tarkentaa olemassa olevia suunnitelmia ja siinä mielessä tämä harjoitus on ollut erittäin tärkeä ja työ käynnistyy, kertoo Virpiniemi Merivartioaseman päällikkö yliluutnantti Jyrki Lahti, joka ollut mukana suunnitteluvaiheessa ja toimii itse harjoituksessa tarkkailijana.

- Meille tärkeintä on saada kontaktit kuntoon - ne henkilöt, jotka voivat auttaa meitä suunnitelmien tekemiseksi. Se on tärkein saavutus mitä me tästä harjoituksesta olemme jo saaneet. Paikallisviranomaisiin meillä on pitkän ajan kontaktit, mutta tässä harjoituksessa puolustusvoimien suunnasta on tullut monta tärkeää henkilötason yhteyttä ja ne ovat kullanarvoisia: tietää kenelle soittaa jos jotain vastaavaa sattuu oikeasti.

Finavialle tärkeää on matkustajaliikenteen sujuvuus harjoitustilanteessa - siinä auttaa viestintä.

Myös Finavia harjoittelee vuosittain häiriötilanteita yhdessä alueella toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä harjoitus on normaalia laajempi ja Finavia on siinä mielellään mukana.

- Näitä tilanteita on äärettömän tärkeä harjoitella. Itse nostan viestinnän erittäin tärkeään rooliin: lentoasemaympäristössä on useita toimijoita ja normaalin lentoliikenteen on sujuttava sekä matkustajia tiedotettava käynnissä olevasta poikkeuksellisesta tapahtumasta kentällä, toteaa lentoaseman päällikkö Liisa Sallinen.

OULU17-harjoituksessa lentoasemalla tiedotettiin harjoituksesta sähköisillä kanavilla ja infokylteillä. Myös lennonjohto keskusteli saapuvien lentojen kapteeneiden kanssa ja koneissa kuulutettiin käynnissä olevasta harjoituksesta.

Viranomaisyhteistyötä harjoitellaan paikallisesti seuraavan kerran syksyllä Kajaanissa.

Puolustusvoimauudistuksen myötä vastuu paikallispuolustuksesta ja viranomaisyhteistyöstä siirtyi vuonna 2014 joukko-osastoille. Paikallispuolustusharjoituksia on toteutettu siitä lähtien eri puolilla valtakuntaa nykymuotoisella konseptilla.

OULU17-harjoituksen johto-organisaation, Kainuun prikaatin vastuulle muutoksessa tuli neljä maakuntaa keskuksinaan Oulu, Kajaani, Kuopio ja Joensuu. Meneillään oleva harjoitus nykymuodossaan on Kainuun prikaatin ensimmäinen, josta saadaan hyvät kokemukset ja käytänteet tulevia harjoituksia silmällä pitäen. Seuraava vastaava harjoitus pidetäänkin syyskuussa Kajaanissa.

´