Hyppää sisältöön

Pääkouluttaja ilmaoperaatioiden torjuntavaiheesta: Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty!

Julkaisuajankohta 21.5.2023 16.07
Tiedote

Ilmapuolustusharjoituksen 1/23 (ADEX 1/23) ilmaoperaatioiden torjuntavaihe on käynnistymässä ja joukot ovat ryhmittymässä saamiensa tehtävien mukaisiin asemiin. Ennen ensimmäisen torjuntaharjoituksen ”Fights on” -käskyä on kuluneen kuuden kuukauden aikana tehty mittava määrä töitä eri organisaatioissa. 

Tämä valmistelu on osa harjoituksen suunnitteluprosessia, joka on hioutunut toimivaksi vuosien mittaan. Mitä kaikkea tuohon kuuluu vaiheen pääkouluttajan näkökulmasta? Siitä seuraavaksi.

ADEX 1/23 -harjoituksen suunnittelu aloitettiin jo edellisen ilmapuolustusharjoituksen ollessa käynnissä. Tuolloin pidetyssä IPC (Initial Planning Conference) -tilaisuudessa aloitettiin perusteiden kokoaminen seuraavan harjoituksen pohjaksi.


Keskeisimpänä tietona tuolloin luotiin alustavat johtosuhteet koulutettavista joukoista ja johtoportaista. 

Pääsuunnittelutilaisuudessa määriteltiin keinot

Seuraava suunnittelun välietappi häämötti reilun kahden kuukauden päässä helmikuussa 2023 pidetyssä harjoituksen pääsuunnittelutilaisuudessa (MPC, Main Planning Conference).

Tätä ennen oli tarkasteltu harjoituksen johdon ohjauksessa mahdolliset painotuksen muutokset joukoille kuvattavassa uhkaympäristössä, aiempien harjoitusten opit sekä käytössä olevat koulutusta tukevat resurssit. 

Mitä ja miksi?

Näiden tietojen avulla muodostettiin vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi tulevassa harjoituksessa joukoille harjoitetaan.  

Varsinaisessa harjoituksen pääsuunnittelutilaisuudessa koottiin yhteen edustajat kaikista vaiheen toimeenpanoon osallistuvista toiminnoista sekä harjoitettavista joukoista. Harjoituksen kansainvälistyminen näyttäytyi tällöin lisääntyneenä englanninkielen käyttönä. 

Suunnittelutilaisuudessa määritettiin miten aiemmin asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeita syötteitä muun muassa lento-, peli-, simulaatio-, kuin johtokeskustoiminnalta sekä elektronisen sodankäynnin elementeiltä.  Syötteet määrittävät millaista toimintaa vaihe pitää sisällään eri päivinä. 

Syötteiden lisäksi keskeistä on suunnitella, miten torjuntaharjoitusten tehtävien onnistumisia analysoidaan joukkojen ja hävittäjätoiminnan osalta kuin yhtäältä, miten joukot ovat ulkopuolisen arvioijan mukaan toimineet harjoituksen aikana.

Tärkeintä tukea joukkojen koulutusta

Merkittävin yksittäinen tuote suunnittelun aikana on harjoituskäsky, joka julkaistaan noin kaksi kuukautta ennen harjoitusta.

 

 

Ilmaoperaatioiden torjuntavaiheen toteutus kuvataan joukoille ja tukiorganisaatiolle käskyn liitteessä ja sen alaliitteissä. Ne toimivat pohjana paitsi toiminnalle – myös väistämättömille muutoksille. 

Harjoituskäskyn julkaisun jälkeen toimialat jatkoivat tarkentavaa suunnitteluaan yhdessä koulutettavien joukkojen kanssa. Lentotoiminnan FCC:ssa (Final Coordination Conference) joukkojen ja lento-osastojen koulutustarpeet yhteensovitettiin noin kuukautta ennen harjoitusta.

Pääkouluttajan roolina on tässäkin vaiheessa koordinoida ja ohjata eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita  parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen. 

 

 

Aina astetta vahvempi ilmapuolustus!

Ilmaoperaatioiden torjuntavaiheen aikana pääkouluttajien ja muiden harjoitusvaiheen mahdollistavien toimijoiden on reagoitava  muutoksiin. Toimeenpanoa ohjataan päivittäisillä harjoituspuhutteluilla sekä tarvittaessa erillistarkasteluilla.

Tärkeintä on varmistua siitä, että suunnitelma tukee harjoittelevien joukkojen koulutusta.

Edellä kuvattu prosessi varmistaa osaltaan sen, että ilmapuolustuksemme on harjoituksen päätyttyä jälleen asteen vahvempi! Itse luovutan pääkouluttajan tehtävän seuraavassa harjoituksessa eteenpäin.

Myös tulevaisuudessa tämän orkesterin kapellimestari pääsee nauttimaan monipuolisista suunnittelu- ja toimeenpanotehtävistä kansainvälistyvässä ja nykyistä korkeammalle tähtäävässä ilmapuolustuksen toimintakentässä!

Ilmapuolustusterveisin,

Ilmaoperaatioiden torjuntavaiheen pääkouluttaja
Majuri Matias Suni
Ilmavoimien esikunta

Linkki: Ilmaoperaatioharjoituksen suunnittelukaavio


 

´