Hyppää sisältöön

Paikallisjoukkojen viranomaisyhteistyön perusta luodaan normaalioloissa

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 11.3.2021 14.26
Uutinen
Viranomaiset harjoittelivat yhteistoimintaa paikallisjoukkojen kanssa Pirkanmaa 21-harjoituksessa. Tampereen Hippostalolla.

Poikkeusolojen toiminta valmistellaan normaaliolojen aikana. Niin normaali- kuin poikkeusoloissa paikallispuolustuksen perusta on viranomaisten ja paikallisjoukkojen yhteistyö.

Paikallispuolustuksella on maakunnalliset vastuualueet

Paikallispuolustuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Suomen maa-alue on jaettu maakunnallisiksi vastuualueiksi. Vastuualueen alajohtoportaina ovat paikallispataljoonat, joiden määrä vaihtelee alueittain. Paikallispataljoona on organisaatio, johon on koottu perustamiskeskuksia sekä maakunta- sotilaspoliisi-, esikunta- ja viesti- sekä huoltokomppanioita. Jokainen paikallispataljoona on yksilöllinen edellä mainittujen joukkojen määrän ja laadun suhteen - henkilöstövahvuus saattaa olla jopa yli 3000 sotilasta. Jokainen aluetoimisto on runkona yhdelle paikallispataljoonalle.


Paikallispuolustuksen perusta on viranomaisten ja paikallisjoukkojen yhteistyö

Viranomaisyhteistyö on keskeinen menestystekijä paikallispataljoonan toiminnassa. Erityisesti aluetoimiston tekemä yhteistyö poliisin, pelastuslaitoksen ja kuntien kanssa on tiivistä. Normaalioloissa esimerkiksi suuret maanpuolustustapahtumat suunnitellaan aina yhdessä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi valtakunnalliset paraatit, varuskuntien ulkopuolella järjestettävät sotilasvalat ja maanpuolustusjuhlat. Yhteistoiminnassa suunnitellaan esimerkiksi tapahtumien palo- ja pelastustoiminta, liikenteen ohjaus ja terveydenhuollon tuki. 
  


Poikkeusoloihin valmistaudutaan normaalioloissa

Poikkeusolojen toiminta valmistellaan normaaliolojen aikana. Erilaiset viranomaisten yhteistoimintamuodot ja tukitarpeet selvitetään perusteellisesti ja ne kirjataan virallisiin yhteistoimintasopimuksiin, -suunnitelmiin ja -muistioihin. Pirkanmaalla aluetoimisto tekee sopimukset Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Aluetoimisto on laatinut yhteistoimintadokumentit myös kaikkien pirkanmaalaisten kuntien kanssa. Niihin on kirjattu sovittuja asioita esimerkiksi joukkojen perustamiseen tarvittavien tilojen käytöstä sekä muonitus- ja terveydenhuollosta.

Viranomaisyhteistyö on kaksisuuntaista toimintaa

Poikkeusolojen yhteistoimintasopimuksia tehdään myös valtion kirkon ja terveydenhoitoviranomaisten kanssa. On huomattava, että viranomaisyhteistyö on kaksisuuntaista toimintaa. Paikallisjoukot eivät pelkästään saa tukea muilta viranomaisilta, vaan paikallisjoukkojen suorituskyvyillä voidaan tukea myös muiden viranomaisten toimintaa. Paikallisjoukot voivat tukea esimerkiksi poliisia alueen suojaus, eristys- ja henkilön etsintätehtävissä ja pelastuslaitosta sammutus- ja raivaustehtävissä.
  
Suomea on kutsuttu viranomaisyhteistyön suurvallaksi. Tälle näkemykselle löytyy erityisen paljon katetta suomalaisessa paikallispuolustuskonseptissa, jossa paikallisjoukot ja viranomaiset tekevät aitoa yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi niin normaali - kuin poikkeusolojen aikana. 
  
 
Kirjoittaja on Pirkanmaan paikallispataljoonan varakomentaja, everstiluutnantti Marko Alamäki.

#pspr #paikallisturvallisuus #pirkanmaa21 #paikallispuolustus #maavoimat

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto
´