Osiot
Valikko
Maavoimat

Paikallisjoukot harjoittelivat aktiivisesti alueillaan

MaasotakouluMaavoimat 10.3.2016 14.18
Tiedote

Paikallisjoukot perustettiin osana puolustusvoimauudistusta operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalle. Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja puolustustehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja. Paikallispuolustus kattaa koko maan.

Paikallisjoukkojen tehtävät monipuolisia

Paikallisjoukkojen tehtäväkenttä on laaja. Siihen kuuluu muun muassa paikallispuolustus, joukkojen perustaminen, alueen valvonta, kohteiden suojaaminen, erikoisjoukkojen vastainen toiminta, yhteistoiminta siviiliviranomaisten kanssa sekä muiden joukkojen tukeminen ja paikallishuolto.

- Esimerkiksi maakuntakomppanioilla on aika monipuolista toimintaa. Sotilaallisen toiminnan lisäksi osallistumme muun muassa virka-apuharjoituksiin, kertoo Pohjois-Kymen maakuntakomppanian päällikkö, kapteeni (res.) Markku Salo.

Pohjois-Kymen maakuntakomppania on nyt viikon ajan osallistunut paikallispuolustusharjoitus 1 Itään. Kertausharjoituksen päämääränä on ollut harjoittaa maakuntakomppanian henkilöstön taitoja paitsi sodan ajan tehtävissä myös virka-aputehtävissä. Viikon aikana on kerrattu niin kohteiden suojaamista, henkilön etsintää kuin viestivälineiden käyttöäkin. Myös taisteluammunnat ovat olleet harjoituksen ohjelmassa.

Pohjois-Kymen maakuntakomppanian joukot harjoittelivat Taipalsaarella.

Paikallispataljoonan vastuulla yksi maakunta

Paikallisjoukot on organisoitu paikallispataljooniksi. Pääsääntöisesti paikallispataljoonan vastuualue on yksi maakunta. Paikallispataljoonat toteuttavat vastuualueellaan paikallispuolustuksen suunnittelun ja johtamisen yhteistoiminnassa muiden viranomaisten sekä toimijoiden kanssa. Paikallispataljoonien esikuntien runko muodostetaan yleensä maavoimien joukko-osastojen alaisista aluetoimistoista ja täydentämällä henkilöstöä reservistä.

Paikallispataljoonat koostuvat maakuntakomppanioista, sotilaspoliisikomppaniasta, esikunta- ja viestikomppaniasta, huoltokomppaniasta ja useista perustamiskeskuksista.

Maakuntakomppanioissa aktiivisia reserviläisiä

"Näkyvin" osa paikallispataljoonaa on maakuntakomppania. Sen päätehtävät ovat kohteiden suojaus, aluevalvonta ja taistelutehtävät. Maakuntakomppanialla on myös parhaat edellytykset normaaliolojen ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin. Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti halukkaita, sopivia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä.

Periaatteena on, että paikallispataljoonan joukkoihin jatkosijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä operatiivisista ja alueellisista joukoista. Osa joukoista koulutetaan varusmiespalveluksen kautta, esimerkiksi sotilaspoliisiyksiköt.

Paikallispataljoonien toiminta on vilkasta. Viime vuonna paikallispataljoonien eri joukoilla oli useita kertausharjoituksia. Myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa on valjastettu palvelemaan paikallispataljoonien osaamisen kehittämistä. Pataljoonien avainreserviläiset ovatkin vuoden aikana osallistuneet useisiin harjoituksiin ja suunnittelutilaisuuksiin.

- Aiemmin jännitin kertausharjoituksiin tuloa paljon enemmän. Ilmapiiri kertausharjoituksissa on kuitenkin ystävällinen ja ohjaavan myönteinen. Henkilökunta on todella motivoitunutta kouluttamaan meitä. Myönteinen henki motivoi ja harjoituksiin on mukava tulla, kertoo Etelä-Kymen paikallispataljoonan esikunnan rungon kertausharjoitukseen saapunut luutnantti (res.) Vesa Koskiaho.
Reservin luutnantti Koskiaho on löytänyt maakuntakomppaniasta mielenkiintoisia tehtäviä.

Koskiaho suoritti varusmiespalveluksensa 1979-1980 ja kertausharjoituksia on takana aika lailla. Hän innostui kymmenkunta vuotta sitten Etelä-Kymen maakuntakomppanian toiminnasta ja suoritti niin sanotun jälkirukin (aliupseerista upseeriksi) vuosina 2008-2009.

- Haluan ajatuksellisesti kouluttautua sitä varten, mitä ei toivottavasti koskaan tarvitse tehdä tosi tilanteessa. Se on minulle tärkeää. Lisäksi meillä on hyvä porukka. Kun kertausharjoituskutsu tulee, ei tarvitse pohtia, lähteäkö vai ei.

Kiinnostaako paikallisjoukkojen toiminta?

Voit hakeutua oman alueen maakuntakomppaniaan tai ilmoittaa halukkuutesi paikallisjoukkoihin oman aluetoimistosi kautta.

Kapteeni (res.) Salo oli tyytyväinen Pohjois-Kymen maakuntakomppanian joukkojen toimintaan.

- Jos sinua mietityttää, miksi lähteä paikallisjoukkojen toimintaan mukaan, niin esitä itsellesi kysymys mieluummin niin päin, että miksi en lähtisi? Meidän toiminnassa on mukana innostunutta ja kiinnostunutta porukkaa. Yhteishenki on hyvä, kiteyttää Pohjois-Kymen maakuntakomppanian päällikkö kapteeni (res.) Salo.