Hyppää sisältöön

Paikallispataljoonan väki tuntee tiet ja tehtävät

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 29.8.2017 15.05
Tiedote

Vuoden 2015 alussa Puolustusvoimien operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalle kehitettiin paikallisjoukot. Paikallisjoukkojen rooli on tärkeä, sillä ne vapauttavat muiden joukkojen resursseja mm. alueellisista valvonta- ja suojaustehtävistä taistelutehtäviin.

Käytännössä paikallisjoukot ovat saaneet muodokseen paikallispataljoonat, joihin sijoitetaan oman vastuualueensa hyvin tuntevia reserviläisiä ja Puolustusvoimien henkilökuntaa. Tehtäviin sijoitettavien ikä vaihtelee tavallisimmin 30-50 ikävuoden välillä.

Tyypillisesti paikallispataljoonien tehtäviä ovat esimerkiksi operatiivisten ja alueellisten joukkojen perustaminen, erikoisjoukkojen vastainen toiminta, yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa sekä oman alueen valvonta- ja suojaustehtävät. Paikallispataljoonien terävimpänä kärkenä toimivat maakuntakomppaniat pystyvät tarvittaessa myös taistelutehtäviin.

- Kun ajatellaan paikallispataljoonien tehtävistä vaikkapa kohteensuojaamista ja perustamista, niin paikallispataljooniin sijoitettujen reserviläisten aluetuntemuksesta on siinä erinomainen hyöty. He asuvat omalla valvonta-alueellaan, ja mm. tuntevat alueen ihmiset ja saatavissa olevat resurssit, majuri Pasi Lehtonen Lounais-Suomen aluetoimistosta kuvailee.

Kaikkien paikallisjoukkojen ja niihin sitoutuneiden reserviläisten valmiutta on viime vuosina kehitetty. Maakuntakomppanioiden vapaaehtoiset reserviläiset ovat sitoutuneita myös rauhan aikana muille viranomaisille annettaviin virka-aputehtäviin.

- Myös valmiudellisesta näkökulmasta reserviläisten sijoittaminen omaa aluetta koskeviin tehtäviin on järkevää, Lehtonen lisää.

Paikallispataljoonien henkilöstöä koulutetaan Puolustusvoimien kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla. Joukot harjoittelevat pääsääntöisesti omilla alueillaan. Puolustusvoimien aluetoimistot vastaavat paikallisjoukkojen kouluttamisesta ja sen ohjaamisesta.

- Reserviläisten osaaminen oman alueen paikallispuolustuksen tehtävissä on valtava voimavara, joka meidän tulee vain osata hyödyntää oikein, Lehtonen näkee.

Muun muassa Länsi-Suomen alueen paikallispataljoonien osia osallistuu 4.-8.9. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla järjestettävään Satakunta 17 -paikallispuolustusharjoitukseen. Harjoitukseen osallistuu noin 1500 sotilasta ja 170 ajoneuvoa, jotka liikkuvat Turun, Säkylän ja Niinisalon ympäristöissä. Alueellisissa paikallispuolustusharjoituksissa tärkeänä harjoituskohteena ovat erityisesti viranomaisten yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen ja yhteinen johtaminen monia viranomaisia vaativassa tilanteissa.

Huovinrinne, Säkylä Joukko-osasto Niinisalo, Kankaanpää
´