Hyppää sisältöön

Paikallispataljoonan viestintä on osa esikuntaa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 6.9.2021 21.20
Uutinen
kaksi reserviläistiedottajaa

Koko Suomen kattava paikallispuolustus toteutetaan paikallisjoukkojen voimin. Näiden joukkojen kokoonpanot vaihtelevat tehtävien ja alueiden erityispiirteiden mukaisesti.

Etelä-Kymi 21 -harjoituksessa toimivan Haminan ja Kotkan alueen paikallispataljoonan joukot on koostettu pataljoonan eri tehtävien ja Etelä-Kymenlaakson alueellisten erityispiirteiden mukaisesti. Pataljoonan kokoonpanossa on mukana eri komppanioita, joita johtaa paikallispataljoonan komentaja. Komentajan tukena on pataljoonan esikunta.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluu eri keskuksia, kuten tiedustelukeskus, suunnittelukeskus ja operaatiokeskus. Esikuntaan kuuluu myös viestintäryhmä, jonka tehtävänä on tukea paitsi pataljoonan ja koko harjoituksen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa, myös tukea ylemmän johtoportaan eli Maavoimien kokonaisviestintää.

Etelä-Kymenlaakson paikallispataljoonan viestintäryhmään kuuluu myös reserviläisiä, jotka ovat tehtävään soveltuvia, kokeneita ja sitoutuneita siviilejä – aivan kuten muutkin pataljoonan esikunnan tehtäviin sijoitetut reserviläiset. 

Yliluutnantti (res) Joona Mielonen on kotkalainen elokuva-alan ammattilainen. Takanaan hänellä on lähes 20 pitkää tuotantoa elokuvien apulaisohjaajana 13 vuoden ajalta. Apulaisohjaaja toimii elokuvaorganisaatiossa tuotannollisissa esimiestehtävissä ja mm. vastaa elokuvien aikatauluttamisesta. Hän on apulaisohjannut esimerkiksi viimeisimmän Tuntemattoman sotilaan. 

Mielonen kertoo olevansa reserviläisenä tyytyväinen, että hän saa toimia tehtävässä, jossa hänen taustansa ja kokemuksensa tulee kotiseudun turvallisuuden hyötykäyttöön.  
– Varusmiespalvelukseni suoritin Kotkan rannikkoalueella. Olin yksi Kotkan Rankin linnakkeen viimeisistä alokkaista. Erikoistuin meritiedusteluun ja suoritin reserviupseerikurssin sissikomppaniassa kurssilla 228. Tämän jälkeen toimin aktiivisesti Kotkan rannikkopataljoonan yhteyteen perustetussa Merikotka-maakuntajoukossa.

Paikallispataljoonassa viestintä on tärkeä osa torjuntakykyä. Mielosen mukaan näin kuuluukin olla. 
– Se noudattelee viimeaikaista yhteiskunnallista kehitystä, jossa kansalaisten osallisuutta pyritään lisäämään. Nykyaikana sen sijaan korostuu vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tässä kohtaa paikallisjoukkomme viestintäryhmä astuu kuvaan.

Vänrikki (res) Joonas Pörsti on taustaltaan kansainväliseen politiikkaan erikoistunut toimittaja. Hän on julkaissut myös tietokirjan poliittisesta propagandasta (Propagandan lumo – sata vuotta mielten hallinta). Harjoituksessa Pörsti tiedottaa osana viestintäryhmää alueen asukkaille ja muulle yhteiskunnalle paikallisjoukkojen toiminnasta sekä osallistuu muilla tavoin esikunnan työskentelyyn. 

– Disinformaatio eli tarkoituksella levitetty virheellinen tai harhaanjohtava tieto on noussut viime vuosina tapetille poliittisen vaikuttamisen välineenä. Itseäni kiinnostaa erityisesti, miksi ihmiset omaksuvat ja jakavat edelleen harhaanjohtavaa tietoa, vaikka se olisi hataralla pohjalla ja helposti järjellä kumottavissa.

– Tunteilla ja yhteenkuuluvuudella on suuri merkitys kaikessa viestinnässä, mutta erityisesti sosiaalisessa mediassa. Siellä korostuvat ehdottomuus, vastakkainasettelu ja kielteiset tunteet, jotka liikkuvat nopeammin kuin tieto, johon liittyy usein epävarmuuksia. Kriisitilanteessa tällaisilla tekijöillä on suuri merkitys myös paikallisella tasolla, Pörsti sanoo.
 

´