Hyppää sisältöön

Paikallispuolustus - paikallista osaamista kautta koko maan

MaavoimatPanssariprikaati
4.3.2019 18.54
Uutinen
Sotilaat keskustelevat metsässä. Aseinaan rynnäkkökivääreitä, kertasinkoja sekä panssarintorjuntaohjuksia.
Panssariprikaatin reserviläisiä harjoituksessa Niinisalossa syksyllä 2018.

Paikallispuolustus on osa Suomen puolustusjärjestelmää. Paikallispuolustus toteutetaan paikallisjoukoilla. Paikallisjoukot ovat paikallisia toimijoita, jotka tuntevat oman alueensa erityispiirteet. Nämä joukot organisoidaan poikkeusoloissa paikallispataljooniksi, jotka perustetaan valmiutta kohotettaessa.

Koko maan kattava puolustuskonsepti

Kaikki puolustusvoimien joukot osallistuvat osaltaan paikallispuolustuksen toimeenpanoon. Jotta yhteiskunnan toiminnot voidaan turvata koko valtakunnan alueella, on joukkojen toimittava saumattomasti yhteen. Yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa on merkittävä osa paikallispuolustuksen suunnitteluja ja toimintaa.

Paikallispuolustuksen johtaa maavoimien komentaja. Paikallispuolustuksen yhteen sovit-taminen ja käytännön johtaminen käsketään maavoimien operatiivisten johtosuhteiden mukaisesti. Puolustushaarat ja Pääesikunnan alaiset laitokset esittävät tuki- ja yhteistoi-mintatarpeensa Maavoimien esikunnalle.

Vahvuutena paikallisuus

Paikallispuolustuksen käytännön toimijoita ovat paikallisjoukot. Ne organisoidaan poikke-usoloissa sotilasalueiden, armeijakunnan tai jalkaväkiprikaatin alaisiksi paikallispatal-jooniksi, jotka perustetaan valmiutta kohotettaessa.Paikallispataljoonat ovat pääsääntöisesti maakunnallisia toimijoita. Paikallispataljoonat koulutetaan ja varustetaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Paikallispataljoonien organisaatiot ja vahvuudet vaihtelevat toiminta-alueen erityispiirteiden ja tehtävien mukaan, mutta niiden perusrakenne on kaikkialla Suomessa samankaltainen. Keskeisiä paikallispataljoonaan yksiköitä ovat perustamiskeskukset, maakunta-, sotilaspoliisi- ja paikallishuoltokomppaniat sekä taistelukoulutusyksiköt.

Monenlaisia tehtäviä

Paikallisjoukkojen tehtävät ovat monipuolisia. Tyypillisiä tehtäviä paikallisjoukoille ovat muun muassa
• joukkojen perustaminen,
• alueen valvonta,
• kohteiden suojaaminen,
• erikoisjoukkojen vastainen toiminta,
• yhteistoiminta muiden viranomaisten ja kunnan johdon kanssa,
• muiden joukkojen tukeminen ja
• paikallishuolto.

Paikallisjoukkoja voidaan käyttää myös puolustuksellisiin ja rajoitetusti hyökkäyksellisiin taistelutehtäviin

 

Paikallispataljoonat ovat paikallispuolustuksen ydin

Paikallispataljoonan esikunnan runko muodostetaan yleensä maavoimien joukko-osaston alaisesta aluetoimistosta. Tämän lisäksi henkilöstöä täydennetään reserviläisillä, jotka tuntevat toiminta-alueensa hyvin. Paikallispataljoonan avainhenkilöstö tekee joukko-osaston ja aluetoimiston kautta jo normaalioloissa yhteistoimintaa paikallisviranomaisten sekä alueensa reservin kanssa.


Osaava reservi ja vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus keskiössä

Reserviläisten sotilas- ja siviilialojen osaamista, toiminta-alueen tuntemusta ja vapaaehtoisuutta hyödynnetään paikallisjoukoissa merkittävästi. Kertausharjoitusten ja puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten lisäksi paikallisjoukkojen koulutuksessa hyödynnetään huomattavasti maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) resursseja. MPK:lla on merkittävä rooli paikallispataljoonan suorituskyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä erityisesti maakuntakomppanioiden kouluttajana.

Pirkanmaa 19 -paikallispuolustusharjoitus tarjoaa loistavan kehyksen Pirkanmaan paikallisjoukoille syventää osaamistaan omalla alueellaan. 

 


Marko Alamäki
everstiluutnantti

Artikkelin kirjoittaja on Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, joka johtaa Pirkanmaa 19 -harjoituksen yhteydessä järjestettävän maakuntakomppanian kertausharjoituksen Pirkanmaalla.

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto Parolannummi, Hattula