Hyppää sisältöön

Papu-harjoituksessa jumpataan tilannekuvaa, toimivaltuuksia ja johtamista

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 28.2.2019 14.16
Tiedote
Keltainen pakettiauto jossa on hälytysvalot ja konepellissä lukee

Tyypillinen tapahtuman käsikirjoitus voi olla paikallispuolustusharjoituksessa (papu) seuraava: liikenteen solmukohdassa, esimerkiksi lentokentällä tai rautatieaseman ratapihalla havaitaan onnettomuus, josta satunnainen kansalainen soittaa hälytyskeskukseen. Annettujen havaintojen perusteella paikalle hälytetään pelastuslaitos ja ensihoito.

Viranomaisten onnettomuuspaikalla tekemien havaintojen perusteella käy ilmi merkkejä tahallisesta vahingonteosta, jolloin paikalla alkaa toimia poliisi, jolle johtovastuu toimista siirtyy. Tutkinnan edetessä havaitaan maanpuolustukseen liittyviä terroristisia toimia, jolloin poliisi tarvitsee sotilaallista kykyä tilanteen ratkaisemiseksi. Poliisi pyytää virka-apua Puolustusvoimilta, joka lähettää pyydettyä suorituskykyä tukemaan muita viranomaisia.

Punainen pakettiauto joss on hälytysvalot ja tuulilasin yläpuolella lukee "johtoyksikkö". Vieressä kaksi keltatakkista miestä kypärät päässä. Toisella lukee selässään "OK PO30 Pelastuslaitos Oulu-Koillismaa".
 
Kuvitteellisen tilanteen hoitamista harjoitellaan käytännössä aidolla kohteella kansalaisten silmien edessä, mutta taustalla tapahtuu ulospäin näkymätöntä harjoittelua eri viranomaisten johtokeskusten välillä. Siellä jaetaan käytettävissä olevien tietoliikenteen keinoin tilannekuvaa, määritetään viranomaisten johtosuhteita, tukeudutaan tarvittaessa lakikirjoihin kulloisenkin käsillä olevan valtakunnallisen olotilan suhteen.

Paikallispuolustusharjoitusten skenaariot on tarkoituksella laadittu useiden eri viranomaisten ja organisaatioiden toimenpiteitä vaativiksi kokonaisuuksiksi. Mukana ovat myös mm. kaupungit, ELY:t ja AVI:t, Rajavartiolaitos ja Tulli, jotka käytännön ensimmäisten pelastustoimenpiteiden sijasta tekevät useita päätöksiä onnettomuudesta poikineiden jatkotehtävien hoitamiseksi ja kansalaisia kohdanneen häiriön ratkaisemiseksi. Lisäksi omia toimiaan hoitavat kolmannen sektorin toimijat kuten SPR ja VAPEPA.

Kun skenaariossa taustatilanne koskettelee koko valtakuntaa, viranomaisten välinen tilannekuvan ylläpito laajenee koko valtakuntaa koskevaksi. Kunnalliset ja maakunnalliset tilannekuvat kootaan ja välitetään valtiollisen tilannekuvan muodostamiseksi.

Ylimaakunnallinen tilannekuva monimutkainen graafi
 

Perusta kunkin organisaation toiminnalle ja tehtäville tulee lakiperustasta: muun muassa poliisilaista, pelastuslaista ja laista Puolustusvoimista. Ne eivät kuitenkaan anna perustaa sille, miten asiat käytännössä johdetaan. Paikallispuolustusharjoitus tarjoaa alustan kullekin organisaatiolle harjoitella toimintoja vaativissa moniviranomaistilanteissa käytännössä.

Paikallispuolustusharjoituksessa korostuvat lukuisten eri toimijoiden tilannekuvan jakaminen ja sen myötä toimivaltuuksien määrittäminen ja niiden vaihtuminen sekä luonnollisesti johtaminen. Kuten aikaisemmasta esimerkkikuvauksesta selvisi, johtamisvastuu määrittyy tapauskohtaisesti. Kaikissa tilanteissa pidetään kuitenkin mielessä, että Suomen sotilaallisesta maanpuolustuksesta vastaa Puolustusvoimat ja tilanteen kiristyessä Puolustusvoimien resurssit keskittyvät oman päätehtävän toteuttamiseen ja tällöin muut viranomaiset tukevat Puolustusvoimia.

Paikallispuolustusharjoituksissa Oulussa ja Kemissä on kuluneen viikon aikana harjoiteltu lentoasemalla, ratapihalla ja satamissa moniviranomaistilanteita. Lisäksi kaupungeissa on harjoitutettu paikallispataljoonien ja maakuntakomppanioiden reserviläisiä ja kohta kotiutuvia sotilaspoliiseja.

Kaupunkilaisille harjoitus on näkynyt rynnäkkökivääriä kantavista maastopukuisista sotilaista omituisissa kohteissa ja eri viranomaisajoneuvoista katukuvassa ja kokoontuneina kuvitteellisen onnettomuuspaikan tienoille.

Sotilaat jonossa rakennuksen kulman takana
 
Sekä viranomaisten että asevelvollisten harjoittelemiseen pätee vanha sanonta: veteen on mentävä jos uimaan haluaa oppia. Harjoitella pitää niissä olosuhteissa, joissa oikeatkin onnettomuudet ovat mahdollisia. Konkreettisesti kantamalla potilaita tai torjumalla mellakkaa, mutta myös taustalla teoriassa miettien toimivaltuuksia ja ratkaisuja monisyisiin ongelmiin.
 

Sotilaspoliisit ja poliisi pitelevät kiinni ihmisistä, taustalla myös huomioliivisiä siviilejä.

Paikallispuolustusharjoitus Oulussa ja Kemissä päättyy perjantaina 1.3. paluumarsseihin Kajaaniin ja Sodankylään. Seuraava Kainuun prikaatin vastuulla oleva paikallispuolustusharjoitus toteutetaan syyskuussa Kajaanissa ja kierros jatkuu vastuualueella vuonna 2020 Kuopiossa ja Joensuussa.

Kiitämme Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueen viranomaisia ja toimijoita aktiivisesta otteesta sekä suunnitteluun että toteutukseen. Paikallispuolustusharjoitukset jatkuvat tulevalla viikolla Kaartin jääkärirykmentin, Karjalan prikaatin, Porin prikaatin ja Panssariprikaatin johtamina Etelä-Suomessa.

´