Hyppää sisältöön

Lokala försvarsövningar skapar beredskap för störningssituationer

Armén
Utgivningsdatum 22.2.2022 10.30
Pressmeddelande

Armén övar lokalförsvarets uppgifter 26.2.–11.3.2022 runt om i Finland. Genom övningarna utvecklar man de lokala truppernas beredskap för lokala strids- och skyddsuppgifter som en del av mer omfattande försvarsåtgärder samt säkrar att myndighetssamarbetet löper smidigt i störningssituationer.

Under veckorna 9–10 arrangeras sex lokalförsvarsövningar runt om i Finland. I övningarna deltar beväringar, reservister och personal från Försvarsmakten samt flera olika myndigheter. Från Försvarsmakten deltar ca 3 800 personer.

De lokala trupperna, som består av reservister och avlönad personal från Försvarsmakten, utgör kärnan i lokalförsvaret som täcker hela landet. De lokala truppernas prestationsförmåga gör det möjligt att använda Arméns operativa trupper, säkra uppställandet av trupper, skydda samhällets vitala funktioner och förebygga att störningssituationer sprids till ett större område.
- Under lokalförsvarsövningarna har aktiva reservister med god lokalkännedom möjlighet att tillsammans med andra trupper öva sina uppgifter på ett mångsidigt och resultatinriktat sätt, säger Arméns operationschef brigadgeneral Tero Ylitalo.

Under lokalförsvarsövningarna samarbetar man intensivt med olika myndigheter.
- Vi övar samverkan, informationsutbyte och ledarskap olika myndigheter emellan, för att samarbetet ska löpa smidigt i alla situationer. Vi utnyttjar de iakttagelser vi gjort under övningarna, då vi utvecklar samarbetet, konstaterar brigadgeneral Ylitalo. 

Övningar i hela landet

Lokalförsvarsövningarna genomförs i hela landet. Övningarna kommer att synas i tätorter och ett stort antal militära fordon rör sig där. En del av övningarna omfattar också flygverksamhet. Övningstrupperna kommer att använda smällpatroner som orsakar buller, men som i övrigt är ofarliga för utomstående. 

Lokalförsvarsövningar i enlighet med Försvarsmaktens verksamhetsplan ordnas regelbundet. Genom övningarna utvecklas truppernas prestationsförmåga och kunnande som gäller uppgifter under undantagsförhållanden.

Vid genomförandet av övningarna beaktas Försvarsmaktens nationella, regionala och lokala begränsningar gällande coronavirusepidemin. Det truppförband som står för arrangemangen ger reservisterna och övriga deltagare som anländer till övningen närmare instruktioner om vilka skyddsåtgärder som gäller.

Vårens lokalförsvarsövningar

Pohjoinen 1/22

 • tidpunkt för övningen: 26.2.–4.3.2022
 • övningsområde: Rovajärvi, Rovaniemi, Torneå, Kemi
 • trupper ca 390 personer
 • ca 95 fordon
 • myndigheter och aktörer som deltar: Polisinrättningen i Lappland, Lapplands räddningsverk, Lapplands gränsbevakningssektion, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt, Lapplands regionförvaltningsverk, Västra Finlands sjöbevakningssektion, Tullen, Lappia Ammattiopisto, Torneå stad, Outokumpu Oy, Rovaniemi hovrätt och Finavia
 • övningsledare: överste Jukka Kotilehto
 • övningens informatör: Taina Pirinen, tfn 0299 452 346, [email protected]

Savo-Karjala 1/22

 • tidpunkt för övningen: 26.2.–5.3.2022
 • övningsområde: Norra Karelen (Joensuu, Libelits, Juga, Tohmajärvi, Kides)
 • trupper ca 335 personer
 • ca 40 fordon
 • myndigheter och aktörer som deltar: Gränsbevakningsväsendet, Polisinrättningen i Östra Finland, Samkommunen för social- och hälsotjänster i Norra Karelen, Tullen, Norra Karelens räddningsverk, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuu stad, Juga kommun, Libelits kommun, Tohmajärvi kommun, Rääkkylä kommun, Finlands röda kors Savolax-Karelens distrikt, Pohjois-Karjalan Tukipalvelut oy
 • övningsledare: överstelöjtnant Jukka Honkanen
 • övningens informatör: Satu Hujanen, tfn 0299 451 113, [email protected]

Kehä 1/22

 • tidpunkt för övningen: 6.–11.3.2022
 • övningsområde: Östra Nyland (Lovisa, Borgå) och huvudstadsregionen (Helsingfors, Sibbo, Tusby)
 • trupper ca 740 personer
 • ca 150 fordon
 • myndigheter och aktörer som deltar: Polisinrättningen i Östra Nyland, Östra Nylands räddningsverk, Gränsbevakningsväsendet
 • övningsledare: överste Vesa Laitonen
 • övningens informatör: Lotta Laaksonen, tfn 0299 421 233, [email protected]

Vaasa 1/22 

 • tidpunkt för övningen: 7.–11.3.2022
 • övningsområde: Österbotten (med tyngdpunkt på Vasa)
 • trupper som deltar ca 900 personer
 • ca 200 fordon
 • myndigheter och aktörer som deltar: Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Polisen, Österbottens räddningsverk, Strålsäkerhetscentralen, NTM-centralen i Österbotten, Skyddspolisen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Vasa hamn, Vasa stad
 • övningsledare: överste Riku Suikkanen
 • övningens informatör: Annu Porttila, puh. 0299 443 303, [email protected]

Etelä-Karjala 1/22

 • tidpunkt för övningen: 7.–11.3.2022
 • övningsområde: Villmanstrand, Taipalsaari
 • trupper ca 1080 personer
 • ca 150 fordon
 • myndigheter och aktörer som deltar: Gränsbevakningsväsendet, Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, Polisinrättningen i Sydöstra Finland, Södra Karelens räddningsverk, NTM-centralen i Sydöstra Finland, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Villmanstrands stad, Tullen, Migrationsverket, Försvarsutbildningsföreningen 
 • övningsledare: överste Petri Olli
 • övningens informatör: Päivi Visuri, tfn 0299 431 107, [email protected] 

Keski-Suomi 1/22

 • tidpunkt för övningen: 7–11.3.2022
 • övningsområde: Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland (Jyväskylä, Tikkakoski, Tavastehus och Hattula)
 • trupper ca 400 personer
 • ca 40 fordon
 • myndigheter och aktörer som deltar: Mellersta Finlands räddningsverk och Polisinrättningen i Inre Finland
 • övningsledare: överste Oula Asteljoki
 • övningens informatör: Kirsi Lehto, tfn 0299 442 414, [email protected] 

Följ med övningen på Arméns sociala medier:
Facebook.com/maavoimat
Twitter.com/@maavoimat
Instagram.com/maavoimat 

´