Hyppää sisältöön

Paikallispuolustusta ja viranomaisyhteistyötä

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 8.9.2016 6.40
Tiedote
Sotilaat ja huomioliivillinen kouluttaja korkeassa polviasennossa metsässä

Puolustusvoimien uudistuessa otettiin maavoimissa käyttöön uusi joukkorakenne, uudistettu taistelutapa ja osana sitä paikallispuolustuskonsepti. Vaikka paikallispuolustus on ollut osa alueellista puolustusjärjestelmää jo 1970-luvulta saakka, ovat uudistetut paikallisjoukot osoitus tämän osakokonaisuuden tarpeellisuudesta ja ajanmukaisuudesta.

Nykyiset paikallisjoukot on organisoitu paikallispataljooniksi, joiden pääasiallisia tehtäviä ovat kohteiden suojaaminen, alueiden valvonta ja joukkojen perustaminen. Paikallispataljoonien tehtävissä korostuu erityispiirteenä yhteistoiminta muiden viranomaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkinä paikallisjoukkoihin kuuluvista joukoista toimivat maakuntakomppaniat.

Sotilaat tarkastelevat agrigaattoria metsässä

Maakuntakomppanioihin sijoitetaan tehtäviin soveltuvia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä. Oma-aloitteisilla reserviläisillä on mahdollisuus hakeutua maakuntajoukkoihin ja eräisiin muihin paikallisjoukkoihin vapaaehtoisina. Reserviläiset sijoitetaan pääosin oman asuinmaakuntansa alueella toimivaan maakuntakomppaniaan, jolloin heidän paikallistuntemusta voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Samaa periaatetta noudatetaan myös muiden paikallisjoukkojen osalta.

Paikallispuolustusharjoitukset

Paikallisjoukkojen suorituskyvyn takaamiseksi on maavoimissa otettu käyttöön erityisesti paikallisjoukoille räätälöity harjoituskokonaisuus, paikallispuolustusharjoitukset. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään eri puolella maata kaksi kertaa vuodessa ja niissä koulutetaan sekä varusmiehiä että reserviläisiä edellä mainittuihin paikallisjoukkojen tehtäviin.

Jääkäriprikaatin johtama Paikallispuolustusharjoitus Pohjoinen 2 järjestetään 5.–9. syyskuuta Rovajärven harjoitusalueella. Jääkäriprikaatin, Kainuun prikaatin, Lapin rajavartioston ja Lapin lennoston henkilökunnan lisäksi harjoitukseen osallistuu reserviläisiä Kainuun maakuntakomppaniasta sekä varusmiehiä Jääkäriprikaatista ja Kainuun prikaatista, yhtensä noin 570 henkilöä. Harjoituksen johtaa Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Timo Mäki-Rautila.

Kainuun Maakuntakomppania harjoittelee useita kertoja vuodessa omalla toiminta-alueellaan Kainuussa. Pääosa harjoituksista on vapaaehtoisia harjoituksia.
- Tämä on Kainuun Maakuntakomppanian normaalin kertausharjoitusrytmin mukainen kertausharjoitus. Maakuntakomppania kuuluu paikallispataljoonaan ja on luonnollista, että sitä juuri tässä harjoituksessa harjoitetaan, totesi majuri Kari Saukkonen Kainuun prikaatista.

Sotilas makaa metsässä ja tähtää rynnäkkökiväärillä

Paikallispuolustusharjoituksessa maakuntakomppanian reserviläiset pääsevät tositoimiin muun muassa kohteita suojatessaan sekä partion hyökkäysammunnassa. Reserviläisten toiminnasta näkyy innostus ja tahto yhdistettynä iän tuomaan kokemukseen ja harkintakykyyn. Harjoitukseen osallistunut maakuntakomppania on vuosien mittaan harjoitellut melko tiiviisti sekä kertaus- että vapaaehtoisissa harjoituksissa.

Nyt toteutettu taistelukoulutusta ja taisteluammuntoja sisältänyt monipuolinen harjoituskokonaisuus täydentää hyvin aiemmin opittua. Taistelukoulutuksessa käytettävät kaksipuoleisen taistelun simulaattorit (KASI) antavat toimivalle joukolle lisämotivaatiota ja lahjomattoman palautteen miten joukko suoriutui tehtävästään.

Viranomaisyhteistyö syvenee

Alueellisen viranomaisyhteistyön perusteet on puolustusvoimauudistuksen jäljiltä saatettu hyvälle tasolle ja nyt siirretään toimintaa käytäntöön muun muassa yhteisten harjoitusten kautta. Tavoitteena on kytkeä keskeisiä viranomaistahoja säännöllisesti mukaan Jääkäriprikaatin harjoituksiin. Jääkäriprikaatilla on vastaavasti valmius osallistua muiden järjestämiin viranomaisharjoituksiin silloin kun harjoituksen puitteissa ja toimeenpanijan puolelta näin nähdään tarpeelliseksi.

Eversti Timo Mäki-Rautila

- Kevään 2016 Paikallispuolustusharjoitus Pohjoinen 1 olikin aimo askel käytännön harjoitusyhteistyössä. Useita viranomaisia koskevaa vaativaa viranomaistehtävää pähkäiltiin ennen harjoitusta pariin otteeseen vihreän veran ääressä ja itse harjoituksessa siirryttiin teoriasta käytäntöön; Poliisin johdossa toimeenpantiin operaatio johon rajavartiosto ja puolustusvoimat osallistuivat virka-apua antavina osapuolina. Pohjana oli tilannekehitys, jossa "pahisten" taltuttamiseen eivät poliisin voimavarat yksin riittäneet, vaan apuun tarvittiin muidenkin turvallisuusviranomaisten suorituskykyjä. Käytännön harjoittelu todettiin kaikkien kannalta hyödylliseksi, sillä vain sitä kautta opitaan tuntemaan toistemme toimintatapoja ja löytämään parhaat käytänteet yhdessä toiminnalle nopeasti kehittyvissä ja yllättävissäkin tilanteissa, kertoi eversti Timo Mäki-Rautila.

Osana Paikallispuolustus Pohjoinen 2 -harjoitusta järjestettiin 5.–6. syyskuuta viranomaisten yhteistoimintaharjoitus, johon osallistui aluehallinto- ja paikallistason viranomaisten lisäksi eräitä muita keskeisiä yhteistoimintakumppaneita. Tässä harjoituksessa paneuduttiin hybridiuhkien maailmaan tilannekehyksessä jossa maakuntaa on kohdannut haasteet muun muassa sähkön jakelun ja tietoliikenneyhteyksien laajoina ja selittämättöminä häiriöinä. Tilanteen arviointi osoitti nopeasti, että yhteistoiminalle ja yhteisille harjoituksille on selkeästi tarvetta.

Ihmiset kuuntelevat esitystä auditoriossa

Pohjoisen alueen paikallispuolustusharjoitusten vetovastuu on vuorovuosin Jääkäriprikaatilla ja Kainuun prikaatilla, joten tämän harjoituksen jälkeen viestikapula näiden harjoitusten osalta siirtyy vuorostaan Kainuuseen. Veturi vaihtuu, mutta harjoitukset toteutetaan jatkossakin yhteistyössä joukko-osastojen kesken, joten Lapin puolustajat ovat vahvasti mukana myös ensi vuoden harjoituksissa. Luvassa on edelleen mielenkiintoisia harjoituskokemuksia ja hyvää maanpuolustuskoulutusta.

´