Hyppää sisältöön

Paikallistuntemus ja sujuva yhteistoiminta vievät pitkälle

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 28.2.2020 8.31
Tiedote
Maakuntakomppanian reserviläinen suorittamassa virastotalon kulunvalvontaa.

Pohjois-Savon maakuntakomppania harjoitteli erikoisjoukkojen vastaista toimintaa, kohteen suojaamista ja eristämistä sekä vaarallisen henkilön kiinniottoa Savo-Karjala 20 -paikallispuolustusharjoituksessa 24.-28.2.2020.

Harjoitus toteutettiin Kuopion-Siilinjärven alueella koulutuksen ja tilanneharjoitusten yhdistelmänä. Maakuntakomppanian vahvennuksena oli ensimmäistä kertaa varusmiehistä koostuva sotilaspoliisijoukkue.

Paikallistuntemus vie pitkälle

Harjoitusalueet ja kohteet olivat ennalta tuttuja, sillä maakuntakomppanian runkohenkilöstö on koottu pohjoissavolaisista reserviläisistä. Paikallistuntemuksella on suuri merkitys alueellisten joukkojen toiminnassa ja koulutuksessa.

Koulutus voidaan toteuttaa tiiviillä aikataululla, sillä joukko tuntee marssireitit ja osaa arvioida siirtymiin tarvittavan ajan. Tehtäviin pystytään reagoimaan lyhyellä vasteajalla, koska maastontiedustelu ei ole välttämätöntä. Paikallistuntemus helpottaa myös kohteiden suojaussuunnitelmien laatimista.

Hyvä esimerkki oli harjoituskohteena toiminut Kuopion kaupungin valtuustotalo - osa maakuntakomppanian johtajista tunsi jo ennalta rakennuksen sekä henkilökunnan ja asiakkaiden kulkuväylät. Paikallistuntemus hyödyttää luonnollisesti kaikkein eniten, mikäli valmiutta kohotetaan ja maakuntakomppania ryhtyy toteuttamaan sille suunniteltuja tehtäviä.

Maakuntakomppanian reserviläiset suorittavat kiinniotetulle henkilölle tarkastusta.

Yhteistoiminta maakuntakomppania vahvuutena

Yhteistoiminta viranomaisten ja kansalaisten kanssa on avainasemassa maakuntakomppanian tehtävissä, joten johtajien hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat iso etu. Harjoitukset herättävät yleensä suurta kiinnostusta, mutta kansalaiset eivät aina ymmärrä Puolustusvoimien harjoitusten tärkeyttä varsinkaan, jos ne haittaavat arjen toimintaa.

Elämänkokemusta kerryttäneet maakuntakomppanian reserviläiset osaavat toimia luontevasti kansalaisten keskellä ja ratkaista haastavat tilanteet. Vuorovaikutustaidot yhdistettynä paikallistuntemukseen mahdollistavat paikallishavaintojen keräämisen kansalaisilta.

Virka-aputehtäviä on harjoiteltu useaan otteeseen vuosien varrella. Samalla avainhenkilöt ovat oppineet tuntemaan toisensa. Poliisi on myös antanut koulutusta maakuntakomppanialle. Sujuva yhteistoiminta takaa, että viranomaiset saavat tarvittaessa virka-avun nopeasti.

Maakuntakomppanian reserviläinen tarkastaa virastotaloon saapuvan henkilöllisyttä.

Savo-Karjala 20 -harjoituksessa päästiin myös harjoittelemaan ensimmäistä kertaa yhteistoimintaa varusmiehistä koostuvan sotilaspoliisijoukkueen kanssa. Kokemukset olivat erittäin positiiviset – varusmiesjohtajat oppivat reserviläisiltä kokonaistilanteen hallintaa ja maakuntakomppanian johtajat varusmiehiltä vaarallisen henkilön kiinniottoa sekä henkilöetsintää.

Maakuntakomppania on moniosaava reserviläisjoukko, johon kuuluminen on etuoikeus. Pohjois-Savon maakuntakomppaniassa on myös erinomainen yhteishenki ja hurtti huumori. Yhteistyö Pohjois-Savon aluetoimistoon toimii erinomaisesti ja koulutusta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä. Suosittelen lämpimästi hakeutumista maakuntakomppaniaan kaikille aktiivisille reserviläisille.

majuri (res) Markus Forsberg

Pohjois-Savon maakuntakomppanian päällikkö

Maakuntakomppanian reserviläiset harjoittelevat sotilaspoliisireserviläisen johdolla kiinteistössä.

´