Hyppää sisältöön

Paikallisturvallisuuden tekijät harjoittelevat Pohjois-Suomessa

JääkäriprikaatiKainuun prikaati
Julkaisuajankohta 22.2.2021 12.00
Tiedote

Viranomaiset, elinkeinoelämä ja paikallisjoukot harjoittelevat yhdessä paikallista ja alueellista varautumista Pohjois-Suomen alueella 26.2.-5.3.2021.

Harjoitustoimintaa toteutetaan pääosin Oulun, Rovaniemen, Sodankylän ja Ivalon alueilla tavoitteena kehittää maavoimien valmiutta ja suorituskykyä siten, että häiriötilanteissa kyetään toimimaan nopeasti myös paikallisella tasolla. Paikallispuolustusharjoitus kehittää alueen viranomaisten, elinkeinoelämän ja Maavoimien paikallisjoukkojen yhteistoimintaa paikallisturvallisuuden tehtävissä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Paikallispuolustusharjoituksissa ratkaistavat häiriötilanteet ovat luonteeltaan eri viranomaisten yhteistoimintaa vaativia kokonaisuuksia siviiliympäristössä.

Oulussa harjoitus tulee näkymään viikon aikana mm. Hiukkavaarassa, Haukiputaalla, Tahkokankaalla, Kastellissa ja Toppilassa.

Lapissa harjoitus näkyy Ivalon alueella. Ivalon lentoasemalla ja sen lähistöllä liikkuu 1.-4.3. puolustusvoimien henkilöstä ja kalustoa. Harjoittelun aikana käytetään sivullisille vaarattomia paukkupatruunoita, jotka aiheuttavat melua.

Paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu henkilöstöä, reserviläisiä ja varusmiehiä Kainuun prikaatista ja Jääkäriprikaatista aluetoimistoineen. Puolustusvoimien organisaatioista mukana ovat myös 3. logistiikkarykmentti ja 4. verkko-osasto. Puolustusvoimien osuus osallistuvasta henkilöstöstä on noin tuhat.

Harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Pohjois-Suomen alueelta mm. poliisista, Hälytyskeskuksesta, pelastuslaitoksista, rajavartiostosta, tullista, ELY-keskuksesta, sairaaloista, kaupungeista ja kunnista sekä Senaatti-kiinteistöistä ja Oulun satamasta.

Harjoituksen aikana päivystävät numerot 0299 451 964/Oulu ja 0299 452 112/Lappi mahdollisia kansalaisten yhteydenottoja varten.

Paikallispuolustusharjoitus on osa valtakunnallista harjoitusrupeamaa, joka jatkuu seuraavalla viikolla Etelä-Suomessa.

Harjoitusta voi seurata Maavoimien sosiaalisen median kanavilla Facebook, Twitter ja Instagram hashtageilla #paikallisturvallisuus ja #paikallispuolustajat.

Harjoitukseen liittyy reserviläisten osalta kovapanosammunnat Hiukkavaaran ampumaradalla maanantaina. Yksittäisissä harjoituskohteissa voidaan käyttää paukkupatruunoita. Harjoituskohteissa on valvomassa sekä kouluttajia että erotuomareita huomioliivein varustautuneina.

Erityisjärjestelyitä COVID-19-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Puolustusvoimille on tärkeää harjoitella ja pitää yllä valmiutta kaikissa tilanteissa. Varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan turvallisen harjoittelun takaamiseksi harjoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa huomioidaan voimassa olevat rajoitukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

  • Käsien pesu ja desinfiointi mahdollistetaan erityisesti ruokailun ja majoituksen yhteydessä.
  • Sisätiloissa henkilöstö jaetaan pieniin erillisosastoihin, joissa pidetään turvavälit ja käytetään kasvomaskia.
  • Harjoituksen puhutteluissa on varattu aikaa turvavälien, käsihygienian ja maskien käytön opastamiseen.
  • Harjoitusjoukko jaetaan pieniin osastoihin, jotka majoittuvat, ruokailevat ja harjoittelevat toisista erillään niin, etteivät osastot ole toistensa kanssa tekemisissä tai sekoitu.
  • Varusmiehet ja reserviläiset eivät toimi samassa osastossa.
  • Kasvomaskeja on varattu riittävästi koko harjoitusjoukolle.
  • Turvavälien, käsihygienian ja maskien käyttö opastetaan reserviläisille ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Harjoitukseen ilmoittautumisen yhteydessä jokaisen reserviläisen terveydentila varmistetaan terveyskyselyllä sekä kuumeenmittauksella ja oirehtivat voidaan poistaa harjoituksesta ilman muiden altistumista.
  • Henkilöt, jotka ovat matkustaneet harjoitusta edeltävien 14 päivän aikana matkustusrajoitusalueille eivät saa osallistua harjoitukseen. Reserviläisen tulee olla yhteydessä omaan aluetoimistoonsa.
  • Sairaana ei saa osallistua harjoitukseen! Mikäli reserviläinen tuntee olonsa sairaaksi, tulee hänen olla yhteydessä omaan aluetoimistoonsa. Reserviläisen hakiessa vapautusta kertausharjoituksesta koronan perusteella, tulee hänen toimittaa lääkärintodistus käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon.
´