Hyppää sisältöön

Panssarikoulun majuri Varha sai Puolustusvoimien koulutustekopalkinnon

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 27.8.2020 14.01
Tiedote
Tietokoneita ja näyttöjä, simulaattoreita panssarivaunuopetuksessa.

Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarissa jaettiin 26.8.2020 vuoden koulutustekopalkinnot.

Maavoimat kuittasi kolmesta jaetuista palkinnoista kaksi, ja Maasotakouluun kuuluva Panssarikoulu on niistä toinen. Majuri Ilja Varha palkittiin erityisesti taktiikan opetuksen kehittämisessä ja simuloinnin liittämisestä siihen. Maasotakoulu ylpeänä onnittelee ja kiittää erinomaisesta työstä! Tässä ote Panssarikoulun johtajan, everstiluutnantti Tommi Marttisen kuvailusta, miksi majuri Varha ansaitsee palkinnon:

"Majuri Ilja Varha on työskennellyt vuoden Panssarikoululla Korkeakoulu- ja täydennyskoulutusosaston johtajan tehtävässä. Ennen Panssarikoululle siirtymistä hän tuli tunnetuksi valtakunnallisena kärkiosaajana panssariyksiköiden kouluttamisessa. Hänelle ominaisia luoteenpiirteitä ovat aktiivisuus, yhteistyökykyisyys ja ennakkoluulottomuus. Työyhteisön jäsenenä hänet tunnetaan vastuuntuntoisena, luotettavana ja aikaansaavana työntekijänä, joka paneutuu tehtäviinsä aina perusteellisesti. Majuri Varha toimii erinomaisena esimerkkinä nuoremmille sotilashenkilöille, joiden keskuudessa hän on hyvin pidetty henkilö.

Koulutus 2020 -ohjelman hengen mukaan simulaattoriavusteilla koulutuksella kyetään tehostamaan oppimista toistojen ja palautteen avulla. Esimerkkinä ennakkoluulottomuudesta sekä poikkeuksellisesta sitoutumisesta työntekoon voidaan pitää majuri Varhan paneutumista taktiikan opetuksen kehittämiseen Panssarikoululla. Kuluneen vuoden aikana majuri Varha määrätietoisesti tuonut simulaattoriavusteisen koulutuksen (Steal Beast) osaksi henkilökunnan, kadettien ja upseerioppilaiden taktiikan opetusta. Henkilökunnan opetustilaisuuksissa simulaattoriavusteisen harjoituksen toimeenpanoa on opetettu muun muassa Karjalan prikaatin, Maanpuolustuskorkeakoulun, Maasotakoulun, Panssariprikaatin sekä Porin prikaatin henkilökunnalle. Majuri Varhan henkilökohtainen kiinnostuneisuus simulaattoriavusteisesti tapahtuvan taktiikan opetuksen kehittämiseen on esimerkki siitä, kuinka henkilökohtainen kiinnostus, ennakkoluulottomuus sekä halu kehittää toimintaa parantaa koulutettavan joukon oppimistuloksia."
Joukko-osasto Parolannummi, Hattula
´