Hyppää sisältöön

Panssarireserviupseerikurssi 256 alkaa Parolannummella

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 18.5.2020 12.56
Tiedote
Panssarivaunuja etenemässä metsätiellä.

Seuraava panssarireserviupseerikurssi eli PSRUK256 alkaa 22. toukokuuta 2020 Hattulan Parolannummella. Se päättyy 28. elokuuta 2020.

Maasotakouluun kuuluva Panssarikoulu kouluttaa eri joukko-osastoissa palvelevista varusmiehistä mekanisoitujen joukkojen iskuportaan upseerikokelaita panssarireserviupseerikursseilla. Panssarireserviupseerikurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kurssi kestää 14 viikkoa ja niillä koulutetaan vuosittain noin 100 upseerikokelasta. PSRUK256-kurssille on hyväksytty noin 40 varusmiestä reserviupseerioppilaiksi Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista ja Porin prikaatista.

Kaksi panssarirukkilaista kurssilta numero 255 maastossa, toinen puhuu viestilaitteeseen.

Kurssin aikana upseerioppilaille annetaan johtajakoulutuksen lisäksi ja kokemusta panssariaselajista sekä opetetaan eri aselajien välistä yhteistoimintaa.

- Reserviupseerioppilaiden toimeenpanokyky sekä yhteistoiminta eri aselajien välillä ovat tärkeimpiä kurssilla opetettavia asioita, Panssarikoulun johtaja everstiluutnantti Tommi Marttinen sanoo.

Panssariupseerioppilaista koulitaan 14 viikon aikana joukkueenjohtajia, tulenjohtajia ja erillisjoukkueen johtajia mekanisoitujen joukkojen iskukykyisimpiin joukkoihin. Kurssin päättyessä upseerioppilaat ylennetään upseerikokelaiksi ja he siirtyivät kouluttamaan johtajakaudellaan joukkojaan omiin joukko-osastoihin ennen kotiutumistaan.

Varotoimina muun muassa osastointi

Maaliskuussa alkaneet poikkeusolot korona- eli Covid19-viruksen hidastamiseksi vaikuttavat myös varusmieskoulutukseen. Varotoimena muun muassa Puolustusvoimien henkilökunnan ja varusmiesten joukkoja on jaoteltu eri osastoihin, normaalia pienempiin ryhmiin, jotka eivät kohtaa toisiaan.

PSRUK256-kurssi on noin 40 upseerioppilaallaan tarpeeksi pieni osasto, joten sitä ei tarvitse pilkkoa pienempiin osastoihin.

- Koulutuksen järjestelyissä otetaan huomioon voimassa olevat ohjeistukset ja yksikön tilajärjestelyt on muokattu majoittumisen osalta väljemmiksi. Kurssi aloitetaan tiiviillä neljän viikon koulutusjaksolla, joka kestää juhannukseen. Koulutus 2020 näkyy panssarireserviupseerikurssilla simulaattoriavusteisen koulutuksen lisääntymisenä, kurssinjohtaja, kapteeni Jonne Salminen kertoo.

Panssarikoulussa varusmiehiä ainoana aselajikouluna

Panssarikoulu sijaitsee Hattulan Parolannummella. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Panssariprikaatin kanssa ja sen yhteydessä saman varuskunnan alueella. Panssarikoulussa koulutetaan varusmiehiä panssarireserviupseerikurssilla sekä komento- ja huoltojoukkueessa. Panssarikoulu on ainoa Maasotakouluun kuuluva aselajikoulu, jossa koulutetaan myös varusmiehiä.

Panssarivaunu maastossa ja metsikössä peiteltynä havuilla.

Muita aselajikouluja Maasotakoulussa ovat Jalkaväkikoulu, Pioneerikoulu, Tykistökoulu ja Viestikoulu. Muissa aselajikouluissa annetaan koulutusta ammattiupseereiksi opiskeleville eli kadeteille ja Puolustusvoimien palkatulle henkilökunnalle, täydennyskoulutusta ammattialiupseereille. Myös Panssarikoulussa koulutetaan Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa, ammattisotilaita eli erityisesti panssariaselajin kadetteja ja aliupseereita.

Maasotakouluun kuuluu myös Reserviupseerikoulu Haminassa, jossa koulutetaan varusmiehiä ja vuosittain noin 1200 - 1400 varusmiestä upseerikokelaiksi.

Joukko-osasto Parolannummi, Hattula