Hyppää sisältöön

Panssarireserviupseerikurssi PSRUK257 päättyi, 45 ylennettiin upseerikokelaiksi

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 26.2.2021 13.48
Tiedote
Panssarikoulun etupihalla seisoo 45 nuorta sotilasta, panssarirukkilaisia, riveittäin, keskellä kurssin priimus miekka kädessä.

Panssarireserviupseerikurssi 257 nimeltään "Rynnäkkö" päättyi 26.2.2021 Panssarikoulussa perinteisin menoin. 45 ylennettyä upseerikokelasta jatkavat varusmiespalvelustaan omissa joukko-osastoissaan kouluttaen muita, nuorempia varusmiehiä. PSRUK257-kurssi kesti 14 viikkoa.

Kurssin priimuksena palkittiin perinteisellä priimusmiekalla upseerikokelas Lukas Pirker Karjalan prikaatista. Hän ja muut tuoreet upseerikokelaat siirtyvät jatkamaan varusmiespalvelustaan omiin joukko-osastoihinsa Panssariprikaatiin, Karjalan prikaatiin, Porin prikaatiin ja Jääkäriprikaatiin kouluttamaan muita, nuorempia varusmiehiä.

Maasotakoulun johdon terveiset toi eversti Vesa Laitonen, joka toimii Maasotakoulun Koulutuskeskuksen ja siihen kuuluvien aselajikoulujen johtajana. Hänen viestinsä ylennetyille kokelaille oli, että panssarijoukkoa johdetaan "edestä ja läheltä joukkoa, omia havaintoja hyödyntäen, yksinkertaisin, selkein käskyin. Aina eteenpäin kohti tavoitetta pyrkien. Säilökää tämä oppi ja käyttäkää sitä myös siviilielämän johtamistilanteissa."

Panssarikoulu ja koko Maasotakoulu kiittää kurssin koulutusta tukeneita joukko-osastoja eli Panssariprikaatia, Karjalan prikaatia, Porin prikaatia ja muita yhteistyökumppaneita tuesta.

Seuraava panssarireservikurssi alkaa 21.5.2021 ja kestää niinikään 14 viikkoa.

Panssarikoulu kuuluu Maasotakouluun yhtenä aselajikouluista, muita ovat Jalkaväkikoulu, Pioneerikoulu, Tykistökoulu ja Viestikoulu.

Joukko-osasto Parolannummi, Hattula
´