Hyppää sisältöön

Panssarireserviupseerikurssi PSRUK260 päättyi

MaasotakouluPanssariprikaati
Julkaisuajankohta 26.8.2022 12.51
Tiedote
Maastopukuinen varusmies juhlassa.
Kurssin priimus palkittiin.

Panssarireserviupseerikurssi 260 Hööki valmistui 26.8.2022 ja upseerioppilaat nimitettiin upseerikokelaiksi valmistujaistilaisuudessa Panssariprikaatin sotilaskodissa. PSRUK 260:lla on takanaan 14 viikkoa vaativaa koulutusta ja harjoittelua Panssarikoulussa. Tuoreet upseerikokelaat siirtyvät syksyn joukkokoulutuskaudella johtamaan panssaroituja sodanajan joukkojaan.

Kurssin priimuksena palkittiin priimusmiekalla upseerikokelas Jesse Lomma. Priimuksen puheessa upskok Lomma kuvasi, miten upseerikokelaat siirtyvät seuraavaksi johtamaan oikeita sodanajan joukkojaan ja kehotti kutakin pohtimaan syytä, miksi palveluksessa tosiasiassa ollaan.

Kurssin nimen, Höökin, hän kertoi viittaavan kovaan vauhtiin ja kaasu pohjassa -menoon, joka PSRUK 260:lla on ollut.

- Kiitos kuuluu kouluttajille, vaatimustaso on pidetty korkealla, upskok Lomma summasi. 
 
Priimuksen lisäksi tilaisuudessa palkittiin muita ansioituneita upseerikokelaita sekä jaettiin kurssitodistukset. 

Panssarikoulun johtaja, everstiluutnantti Matti Anttila painotti reservinupseereiden roolia keihäänkärkijoukoissa ja kehotti hyvään johtajuuteen.

- Johtajakauden jälkeen kotiudutte reserviin oman sodan ajan joukkonne kanssa. Teitä koulutetaan operatiivisiin joukkoihin, jotka muodostavat iskukykyisimmän ja parhaimmin varustellun osan kenttäarmeijastamme. Yksikään voitto ei ole mahdollinen ilman etulinjan taistelijoiden voimaa, taitoa ja tahtoa. Te olette saaneet laadukkaan koulutuksen panssarireserviupseerikurssilla, nyt on aika syventää opittua oman joukon johtajana.

- Muistakaa, että johdatte vastuullenne uskottuja ihmisiä, pitäkää siis huolta alaisistanne ja oppikaa tuntemaan heidät. Laittakaa itsenne likoon, johtakaa omalla esimerkillä ja olkaa valmiit kasvamaan ihmisenä. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman pian kertausharjoituksessa. Pysytään keihään kärjessä!
 
Panssariprikaatin komentaja, eversti Rainer Kuosmanen onnitteli tuoreita upseerikokelaita nimityksensä johdosta ja korosti upseerikokelaiden taipaleen merkitystä.
 
- Nopea toimeenpanokyky ja hyvin toimiva aselajien välinen yhteistyö on korostunut kurssinne opetuksessa. Te saatte kotijoukoissanne johdettavaksenne suomalaisia sotilaita, jotka odottavat teiltä osaamista, mutta ennen kaikkea hyvää johtajuutta. Johtaja, joka pitää huolen tinkimättömästi annetuista tehtävistä ja samalla pitää erityistä huolta omista alaisistaan, saa osakseen arvostuksen. Panssaroidut joukot ovat Maavoimien iskukyvyn keskeisin elementti - te olette nyt osa sitä. Olette samalla päivittäin osa Puolustusvoimien valmiutta. Pitäkää osaltanne huoli, että panssarijoukot kykenevät jatkossakin niille varattuihin, vaativiin tehtäviin.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä toivotti parhaimmat onnittelut upseerikokelaille ja menestystä tulevaisuuteen.
 
Juhlallisuudet on hyvä päättää evl Anttilan siteeraaman jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin sanoihin:

- Suomi on hyvä maa ja puolustamisen arvoinen.

 

Panssarikoulu järjestää panssarireserviupseerikursseja varusmiehille kaksi kertaa vuodessa jokaiselle saapumiserälle. Kurssille tulee varusmiehiä eri joukko-osastoista: Panssariprikaatista, Porin prikaatista ja Karjalan prikaatista saamaan sodanajan johtajakoulutusta.

Panssarikoulu kuuluu Maasotakoulun Koulutuskeskukseen, jonka alaisuudessa on myös muita aselajikouluja, mutta Panssarikoulu on ainoa, jossa annetaan koulutusta myös varusmiehille.

Panssarikoulu sijaitsee Panssariprikaatin alueella Hattulan Parolannummella

´