Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksen ja Puolustusvoimien tärkeä yhteistyö paikallisturvallisuuden tekijänä

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 10.3.2021 21.14
Tiedote

Pelastustoimen ja Puolustusvoimien yhteistoiminnan harjoittelu on tärkeää mahdollisten kriisitilanteiden varalle. Tiedonjako sekä virka-apu toimivat molempiin suuntiin.

Moni ei varmaan tule ajatelleeksi, että pelastustoimi pyytää Puolustusvoimilta virka-apua muun muassa tulvatilanteissa tai öljyonnettomuuksissa – esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoksen ainoa öljyntorjuntavarikko sijaitsee Santahaminan sotilassaarella. Vastaavasti Kaartin jääkärirykmentin sotilaspalokunta antaa apua Helsingin pelastuslaitokselle muun muassa Santahaminan lähellä tapahtuvissa onnettomuuksissa ja se voi tarvittaessa tukea pelastuslaitosta kiireellisillä hälytystehtävillä. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti, jotta on valmiudet toimia yhdessä erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

-Pelastustoimen ja Puolustusvoimien yhteistoiminnan pitää olla hyvin suunniteltua kriisien varalle. On tärkeää tuntea toisen toiminta, kommentoi pelastuspäällikkö Jari Korkiamäki Helsingin pelastuslaitokselta.

Pelastusylitarkastaja Piia Manninen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että Uusimaa on alueena pelastustoimelle laaja ja monimuotoinen, haastavakin. 

-Uudellamaalla on neljä pelastuslaitosta. Niiden vastuualueella on lähes 1,7 miljoonaa asukasta, keskeiset valtionhallinnon toimijat ja yritykset sekä pitkä rantaviiva, Manninen summaa.

Korkiamäki komppaa, että tiheä väestökeskittymä tuo ajoittain haasteita toiminnalle. 

Selkeä lainsäädäntö helpottaa viranomaisten yhteistoimintaa

Jos pääkaupunkiseudulle sattuisi tulvatilanne, pelastustoimi voisi pyytää esimerkiksi Kaartin jääkärirykmentin henkilöstöä apuun tai tukeutua joukko-osastoon huoltotoiminnassa ja kuljetuskalustossa. Helsingin pelastuslaitos voi myös hyödyntää Santahaminan sotilaspalokuntaa kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin ilman virallista virka-apupyyntöä, koska Puolustusvoimilla on lakisääteinen tehtävä osallistua pelastustoimintaan.
Korkiamäki kertoo, että maakunnissa metsäpalojen sammuttamiseen voidaan pyytää virka-apua Utin jääkärirykmentiltä. Utin helikopterit pystyvät tiputtamaan koptereista vettä paloalueille.

-Suomessa on hienoa, että yhteistyö eri viranomaisten välillä on vilpitöntä ja lainsäädäntö selkeää sen suhteen, että kuka on johtovastuussa missäkin onnettomuustilanteessa. Tietoa jaetaan sekä annetaan puolin ja toisin, Korkiamäki kehuu.

CBRN-uhkien torjunta - yhteinen missio

CBRN - eli kemikaalisten, biologisten, radioaktiivisten sekä ydinvoimauhkien torjunnassa Kaartin jääkärirykmentti tekee yhteistyötä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. CBRN-aseiden käyttö on Geneven sopimuksen mukaisesti kielletty, mutta niitä on silti havaittu käytettävän muun muassa Syyrian sodassa.Korkiamäki kommentoi, että Helsingin pelastuslaitoksella ja Kaartin jääkärirykmentillä on yhteinen hanke - CBRN-henkilöpuhdistuslinjasto, josta molemmat osapuolet hyötyvät. 

-Meillä on aiemmin ollut raskas henkilöpuhdistusjärjestelmä, jonka käyttöikä tuli tiensä päähän. Uudishankintaa mietittäessä otimme yhteyttä Puolustusvoimiin, joka oli juuri sijoittanut Santahaminaan sotilaspalokunnalle raskaan henkilöpuhdistuslinjaston, Korkiamäki kommentoi. 

Helsingin pelastuslaitoksella on CBRN-onnettomuuksissa ja -uhkissa nopea suorituskyky kevyemmän henkilöpuhdistuslinjaston perustamiseen. Perustamiseen menee puolesta tunnista tuntiin aikaa. Kaartin jääkärirykmentti tukee puhdistustoimintaa tarvittaessa henkilöpuhdistusjärjestelmällä.
 

´