Hyppää sisältöön

Pelastusviranomaiset ja puolustusvoimat hioivat evakuointisuunnitelmia Päijät-Hämeessä 

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 7.9.2022 10.01
Tiedote
Reservin majuri Olli Hyyppä ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valmiusmestari Mika Nevalainen. Kuva: Puolustusvoimat

Päijät-Hämeen paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä järjestettiin suunnitteluharjoitus, jossa valmisteltiin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa väestön evakuointia Puolustusvoimien pyytämältä alueelta.

Vaikka kyseessä oli vain neuvottelupöydän äärellä järjestetty aivoriihi, pelkkä ajatuskin evakuoinnista herättänee helposti mielikuvia historian dramaattisista vaiheista, jolloin laajoja alueita on jouduttu tyhjentämään asukkaista nopealla aikataululla taisteluiden lähestyessä. 
Tässä tapauksessa mielikuva on osittain harhaanjohtava ja liioiteltu, sillä harjoituksessa käsitelty  suunnitelma koski vain rajatun alueen evakuointia Päijät-Hämeessä. Tällainenkin toimenpide voi poikkeustilanteessa olla mahdollinen. Väestön siirto voi tulla tarpeelliseksi jo ennen laajamittaisten sotatoimien alkua sellaisissa sotilaallisesti merkittävissä paikoissa, jotka voivat joutua vihollisen erikoisjoukkojen tai yllättävien iskujen kohteeksi.


Päijät-Hämeessä tällaisia kohteita ei ole kovin paljon, mutta sen verran kuitenkin, että tarvittavat suunnitelmat on hyvä valmistella huolella ja pitää ajan tasalla. Tästä oli kyse myös tämänkertaisessa harjoituksessa. 


Mikäli tällaisiin sotilaallisin perustein tehtäviin valmiusevakuointeihin jouduttaisiin turvautumaan, tilanne olisi kiristynyt jo siten, että valmiustilalaki ja puolustuslaki ovat voimassa. Laajimmillaan Päijät-Hämeessä tehtäisiin muutaman tuhannen hengen pieniä väestönsiirtoja maakunnan sisällä. 


”Toteuttaminen olisi aika laajamittaista yhteistyötä. Sisäministeriö määräisi pelastuslaitoksen yleisjohtotehtäviin, sosiaalitoimi vastaisi ruuasta ja toimeentulosta”, kuvailee suunnitteluharjoitukseen osallistunut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valmiusmestari Mika Nevalainen. 


Käytännössä väestön siirto tapahtuisi siten, että ihmiset järjestäisivät siirtymisensä ja majoituksensa mahdollisuuksien mukaan itse. Viranomaiset tarjoaisivat apua etenkin heille, jotka eivät pystyisi huolehtimaan itsestään, esimerkiksi hoitokotien sijainti on hyvä ottaa huomioon suunnitelmia hiottaessa. 


Puolustusvoimien roolina on tuoda omaa asiantuntemustaan muun muassa sotilaallisten riskikohteiden määrittelyyn. 


”Tämä on yhteistyötä ja siviiliväestön turvaamista, varautumista ja ennakointia”, kiteyttää harjoitukseen osallistunut reservin majuri Olli Hyyppä. 


Väestönsiirtojen suunnittelu on viranomaisten säännöllistä ja rutiiniluonteista toimintaa, jota on tehty Suomessa jo pitkään ja kaikenlaisia tilanteita ajatellen, myös hyvin laajamittaisia alue-evakuointeja varten. Väestönsiirtosuunnitelmia on tehty myös normaalioloihin esimerkiksi tuotantolaitoksissa tapahtuvien suuronnettomuuksien varalle. Poikkeusoloja koskevissa suunnitelmissa on pohjimmiltaan kyse samantyyppisistä järjestelyistä, vain toimintaa määrittelevät lakipykälät ovat silloin osittain erilaiset. 

Harjoitukset ja ammunnat Hämeen aluetoimisto Joukko-osasto Päijät-Häme Päijät-Häme
´