Hyppää sisältöön

Pioneeripataljoonalla oli jälleen vauhdikas syksy

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 12.1.2021 12.51
Tiedote
Raskaassa raivaajapuvussa henkilö kumartuneena tutkimaan räjähdettä, taustalla smoothiebaari.

Osa pataljoonan varusmiehistä ja henkilökunnasta oli kiinteästi Kymen jääkäreiden matkassa valmiusyksikön pioneerien koulutuksessa. Erinomaiseen joukkoon on syksyn aikana saatu asetettua ylikulun ja raivaamisen kykyä silta- ja jyrävaunun muodossa. Tämä panostus on ollut aselajin näkökulmasta keskeinen ja saavutettu suorituskykylisä merkittävä. Taistelupioneerit ovat saaneet haasteellisen, monipuolisen ja mielekkään koulutuksen.

Kymen pioneeripataljoona (KYMPIONP) kouluttaa varusmiehiä taistelupioneereiksi, pioneereiksi, raivaajiksi ja eri pioneerikoneiden käyttäjiksi.

Raivaamisen erikoisosasto harjoitteli PVTUTKL:n tukemana kotitekoisten räjähteiden (HME) tunnistamista ja lähtöaineiden määrittelyä. Harjoituksessa keskityttiin myös toiminnallisiin osuuksiin, HME:n tunnistamiseen sekä muodolliseen räjähdetilanteen tutkintaketjun harjoitteluun yhteistyössä Poliisin ja PVTUTKL:n kanssa.

CBRNEOD -yhteistoimintaharjoittelussa REO harjoitteli SEO:n, Pelastusryhmän (KAARTJR) ja IEDD -partioiden (PORPR/KAARTJR) kanssa vaativia CBRNIEDD/-EOD -tehtäviä. Harjoituksen painopiste oli operaattoreiden teknisessä ja taktisessa toteutuksessa vaarallisten aineiden/välineiden vaarattomaksi teossa. Harjoitus onnistui hyvin ja osoitti johdonmukaista yhteistoimintakyky sekä tehokkuutta. Loppuvuodesta toteutettiin myös virka-apuharjoitus - Oulun ja Rovaniemen TEPO-ryhmiä tuetaan pohjoisen harjoitustilanteen mukaisesti, jossa operaattoreiden teknisen ja taktisen harjoittelun lisäksi selvitetään NH90 -helikopterin mahdollisuuksia REO:n suorituskykyjen nopeisiin siirtoihin. SAPELI2 -harjoituksessa pääkaupunkiseudulla marras-joulukuussa harjoitellaan poikkeusolojen mukaisia vaativia raivaamistehtäviä.

maastossa panssarivaunu ylittämässä siltavaunun siltaa Raivaamisen valmiussektori on toteuttanut suunnitelman mukaisesti muiden joukko-osastojen vastuualueille suunnitellut räjähdetiedustelut ja henkilöstön osallistuminen alueraivaamiseen. Toteutuneisiin raivaamisprojekteihin lainattiin merkittävässä määrin erikoiskalustoa sekä tuettiin käyttökoulutuksella. Muille viranomaisille annettavaan virka-apuun räjähteiden tunnistamiseksi ja raivaamiseksi sekä muihin tukitehtäviin on kyetty vastaamaan normaaliin tapaan, prikaatin kaikkia raivaajaresursseja hyödyntäen. Omalla raivaamisen vastuualueella vuoden aikaan suoritettiin noin viisikymmentä räjähteisiin liittyvää tehtävää sekä runsaasti tukitehtäviä. Karjalan prikaatin osuus maavoimien tehtävistä oli selkeästi suurin verrattuna muihin joukko-osastoihin. Maavoimien räjähdetilannekuvan jatkuva seuranta, maavoimien sukeltajaresurssien suunnittelu valtakunnallisissa alueraivaamisprojekteissa ja projekteihin liittyvien kalustojen hankintojen koordinointi on toteutettu muista tehtävistä tinkimättä. Myös koiranohjaajalla oman räjähdekoiran koulutus on sujunut mallikkaasti ja jatkuu edelleen kohti tasotarkastusta, jonka jälkeen päästään tositoimiin. Loppuvuodesta saatiin käyttöön uusi paikannusvene, joka tekee räjähteiden tiedustelusta toiminnallisesti tehokkaampaa ja ennen kaikkea henkilöstölle työturvallisempaa.

Pataljoonan kolme perusyksikköä ovat kantaneet kiistatta suurimman vastuun poikkeuksellisista järjestelyistä, toiminnan turvallisuudesta tinkimättä. Valmiusyksikön koulutukseen panostaminen on luonnollisesti näkynyt henkilöstön vähyydessä muun joukkotuotannon osalta. Rytmitys on vaikuttanut koulutuksen järjestelyihin. Kuitenkaan lisensseihin johtavan koulutuksen tuntiraameista ei tingitä. Varusmiehet ovat osoittaneet oikeanlaista pioneerihenkeä ja varusmiesjohtajat ovat lunastaneet kannuksensa. 

Pataljoonan toimintaa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla on värittänyt valmius, henkilöstön määräämiset uusiin tehtäviin, viranomaisyhteistyö, henkilöstön kriisinhallintatehtävät sekä poikkeuksellisena jatkuneet koulutusjärjestelyt. Koulutus 2020:n laaja kokeilu, valtakunnallinen aselajin liikkeenedistämisen täydennyskoulutus-, alueraivaamis- ja erikoisraivaamisvastuut sekä pioneeritoiminnan kaakonkulman operatiivinen rooli ovat normaalia arkea. Tehtävien runsas kirjo vaatii meiltä kaikilta aikaisempaa laajempaa asioiden hallintaa. Ammattitaito, luottamus alaisiin, tehtävätaktiikka, kyky nopeisiin muutoksiin ja kestävä suunnittelu -kokonaisuuksia, joiden varassa selvitään arjesta.

huomiovarusteisia sotilaita kokoaa metallirakennelmaa, taustalla kuorma-auto

Ensi vuonna taistelupioneerien ja raivaajien koulutuksen lisäksi tulee lisääntymään suluttavien pioneerien ja ponttooniyksikön joukkotuotanto. Tämä tulee näkymään myös prikaatissa monella tavalla sekä tiestöllä ja vesistöissä. Kymen pioneeripataljoonassa hankitaan tarvittava osaaminen ja lisenssit. Pataljoonan toimintaan liittyvät rutiinit ja hyvät käytänteet tunnistetaan ja tehtäviin valmistaudutaan. Toiminnassa korostuu aselajin erityispiirteet 1) toiminnan turvallisuutta, 2) kehityshakuisuus ja 3) oma esimerkki. 

Suorituskyvyn kehittäminen kaluston ja materiaalien osalta jatkuu. Yhteydenpito tuettaviin viranomaisiin ja yhteistoiminnan harjoitteluilla osoitetaan sekä vahvistetaan saumaton yhteistoimintakyky.

Teksti: Jyrki Kellman, Kymen pioneeripataljoonan komentaja
Kuvat: Puolustuvoimat

´