Hyppää sisältöön

Pioneerisektori - Tulevaisuuden työvälineiden tuottaja

Maavoimat
Julkaisuajankohta 1.9.2021 23.12
Tiedote
Kaksi sotilasalusta saapumassa satamaan, vasemmassa laidassa satamassa siviilirahtialus.
Karjalan prikaatin joukot nousivat maihin Koverharin satamassa.

Tammisaari 21 -kokeiluharjoituksessa joukot harjoittelevat merellisessä ympäristössä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä.

Merenkulun turvaaminen myös poikkeusoloissa on Suomelle keskeinen asia, johon Merivoimat valmistautuu. Kokonaisuuden kannalta ei riitä, että laiva saadaan satamaan, vaan sen rahti on saatava purettua ja kuljetettua maitse tarvitsijalle. Maavoimien kannalta tämä merkitsee satamien ja liikenneyhteyksien häiriötöntä toimintaa, sekä ajantasaista tilannekuvaa eri viranomaisten ja joukkojen kesken. Yhteyksien turvaamiseksi maa- ja ilmavihollisen lisäksi on huomioitava mereltä kuljetuksiin kohdistuva uhka.

Maavoimien pioneeritoiminnan kannalta tämä tarkoittaa kulkureittien suojaamista sivustoilta valvontajärjestelmillä, suluttamisella ja estetöillä, ennalta valmisteltua liikkeenedistämistä ja suojanedistämistä joukoille sekä suojeluvalvontaa. Tarvittaessa havaittuihin uhkiin reagoidaan nopeasti erikoissuorituskyvyillä, kuten palo- ja pelastustoiminnalla,tai raivaamisen- ja suojelun erikoisosastoilla.

Hiekkakentän perällä iso räjähdys tulipallo, taustalla metsää.

Tammisaari 21 -harjoituksessa tarkastetaan näiden toimenpiteiden toteuttaminen nykyisillä joukoilla ja välineillä. Harjoituksessa tutkitaan mahdollisuuksia parantaa koulutusmateriaalia, menetelmiä ja välineitä tehtävien toteuttamiseksi. Samalla toteutetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kenttäkokeita aselajijohdon päätöksenteon tueksi tulevaisuuden joukkorakenne- ja materiaalityöhön.

Tutkimuksien toteutus Tammisaaressa

Tutkimustoimintaa toteutetaan kolmella eri tavalla: seuraamalla joukkoja, järjestämällä yrityksien kanssa kenttäkokeita ja esittelyjä sekä työpaja tyyppisillä keskustelutilaisuuksilla. Joukkojen harjoitteissa joukot toteuttavat omaa toimintaansa suorituskyky- ja koulutustasovaatimusten mukaisissa suoritteissa, mutta toimintaa tehtävän ja toimintaympäristön mukaan soveltaen.

Joukko ihmisiä katselee traktoriin kiinnitettyä laitetta.

Yrityksien toiminnalliset esittelyt ovat ohjattu yllämainittua teemaa tukevaksi. Tutkimustoimintaa yrityksien kanssa toteutetaan kahdella tavalla: Harjoitukseen kutsutuille henkilöille avoimin toiminnallisin kenttäkokein, sekä vain pioneeriaselajin johto-, hanke- ja tutkimushenkilöstölle suunnatuilla esittelyillä, joissa katsotaan rohkesti pioneeriaselajin tulevaisuuteen.

Teksti: Kapteeni Jari Sinokki, Maavoimien tutkimuskeskus, pioneerisektori
Kuvat: Jari Sinokki

´