Hyppää sisältöön

Porin prikaati harjoittelee paikallispuolustusta Lounais-Suomessa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 16.2.2024 14.38
Tiedote
Sotilaita harjoittelemassa rakennetulla alueella.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntiin keskittyvä Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Lounais-Suomi 24 kokoaa yhteen noin 300 sotilaan vahvuisen harjoitusjoukon 1.–8. maaliskuuta. Harjoitukseen osallistuu Porin prikaatin lisäksi alueen muita viranomaisia, Turun kaupunki sekä alueen yrityksiä ja muita toimijoita.

Harjoitus alkaa ampumaharjoitusvaiheella Säkylän Huovinrinteellä 1. maaliskuuta.  Harjoitusjoukon vahvuus on noin 300 henkilöä, joista pääosa varusmiehiä. Harjoitukseen osallistuu sotilaita Porin prikaatin lisäksi Rannikkolaivastosta ja Uudenmaan prikaatista. Harjoituksen yhtenä tavoitteena on harjaannuttaa ammattisotilaita sekä kouluttaa reserviläisiä ja varusmiehiä paikallispuolustuksen tehtäviin, kuten kohteiden suojaamiseen, aluevalvontaan ja virka-avun antamiseen toiselle viranomaiselle. Lounais-Suomessa paikallispuolustuksen tehtävissä korostuvat liiikenneyhteyksien ja logistiikan turvaaminen, sodan ajan joukkojen perustaminen ja koulutus sekä energian ja muun kriitisen tuotannon suojaaminen.

Harjoituksen johtajana toimii Porin prikaatin apulaiskomentaja, eversti Marko Kivelä.

Harjoituksen aikana erityisesti Turun, Porin sekä Rauman alueilla näkyy harjoitukseen kuuluvaa kalustoa sekä aseistettuja sotilaita. Ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa pyritään välttämään, mutta harjoitus voi aiheuttaa hetkellisiä liikennekatkoksia ja meluhaittaa. Harjoitusampumatarvikkeita käytettäessä meluvaara-alue on huomioitu.

Lounais-Suomi 24 -harjoitus on yksi osa Maavoimien johtamassa paikallispuolustusharjoituksien kokonaisuudesta, joka järjestään kaksi kertaa vuodessa eri osissa Suomea.  

Harjoitusta voi seurata Maavoimien ja Porin prikaatin sosiaalisen median kanavissa asiatunnisteilla: #LounaisSuomi24, #paikallispuolustus ja #porpr.

Paikallispuolustusharjoituksissa keskitytään Suomen kokonaisturvallisuuteen - Maavoimat
www.facebook.com/maavoimat
www.twitter.com/maavoimat @maavoimat
www.instagram.com @Maavoimat
www.facebook.com/PorinPR
www.twitter.com/porinpr @PorinPR

´