Hyppää sisältöön

Porin prikaati harjoittelee paikallispuolustusta Satakunnassa

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 22.2.2023 15.48
Tiedote

Satakunnan alueelle keskittyvä Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Satakunta 23 kokoaa yhteen noin 880 henkilön vahvuisen harjoitusjoukon 3.—10. maaliskuuta. Harjoitukseen osallistuu Porin prikaatin lisäksi joukko alueen viranomaisia, Porin ja Rauman kaupungit sekä alueen yrityksiä ja toimijoita.

Harjoitustoiminta alkaa ampumaharjoitusvaiheella Säkylän Huovinrinteellä 3. maaliskuuta. Suurin osallistujamäärästä koostuu varusmiehistä, joita harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 500. Reserviläisiä harjoitukseen osallistuu noin 200 ja kokonaisuudessaan harjoitusjoukon vahvuus on noin 880 henkilöä. Harjoitukseen osallistuu sotilaita Porin prikaatin lisäksi Rannikkolaivastosta ja Uudenmaan prikaatista. Harjoituksen yhtenä tavoitteena on harjaannuttaa henkilöstöä sekä kouluttaa reserviläisiä ja varusmiehiä paikallispuolustuksen tehtäviin, kuten kohteiden suojaamiseen, aluevalvontaan ja virka-avun antamiseen toiselle viranomaiselle. Harjoittelulla pyritään turvaamaan esimerkiksi liikenneyhteydet, energian saanti ja tietoverkkojen toiminta häiriötilanteen sattuessa sekä estämään tilanteen leviäminen laajemmalle alueelle.

Paikallispuolustuksen lisäksi harjoituksen keskeisiin pääteemoihin lukeutuu moniviranomaisyhteistyö. Harjoituksessa kehitetään paikallispuolustuksen toimeenpanoa yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa paikallispuolustuksen konseptin mukaisesti. Harjoituksen tavoitteena on muun muassa yhteisen tilannekuvan jakaminen sekä sen muodostaminen eri viranomaisten välillä. Harjoitukseen osallistuu muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitos, Poliisihallitus, sekä Satakunnan hyvinvointialue.

Harjoituksen johtajana toimii Porin prikaatin apulaiskomentaja, eversti Marko Kivelä.

Harjoituksen aikana eri puolilla Satakuntaa näkyy harjoitukseen kuuluvaa kalustoa sekä aseistettuja sotilaita. Ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa pyritään välttämään, mutta harjoitus voi aiheuttaa hetkellisiä liikennekatkoksia ja meluhaittaa. Harjoitusampumatarvikkeita käytettäessä meluvaara-alue on huomioitu.

Satakunta 23 -harjoitus on yksi kuudesta Maavoimien johtamasta paikallispuolustus harjoituskokonaisuudesta, joita järjestään kaksi kertaa vuodessa ympäri Suomen. 

Harjoitusta voi seurata Maavoimien ja Porin prikaatin sosiaalisen median kanavissa asiatunnisteilla: #Satakunta23, #paikallispuolustus ja #porpr.

www.facebook.com/maavoimat
www.twitter.com/maavoimat @maavoimat
www.instagram.com @Maavoimat
www.facebook.com/PorinPR
www.twitter.com/porinpr @PorinPR

´