Hyppää sisältöön

Porin prikaatin korona-arkea

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 14.1.2022 13.26
Tiedote
Porin prikaatin alokkaita ensimmäisissä sulkeisharjoituksissa Niinisalossa.

Valtakunnallinen koronatilanne heijastuu vahvasti myös Puolustusvoimiin ja varusmiespalvelustaan suorittaviin nuoriin. Yhteiskunnallisesti haastavasta tilanteesta huolimatta me Porin prikaatissa teemme kaikkemme, jotta voisimme taata varusmiehille mahdollisimman onnistuneen palveluksen terveysturvallisesti.

Porin prikaatissa on jo lähes kahden vuoden ajan tehty toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Jotta arki varusmiespalveluksessa koronan siivittelemänä olisi mahdollisimman turvallista, olemme mukauttaneet koulutuksen järjestelyitä sekä muita toimintatapoja. Kaiken tämän keskellä on samalla pyritty turvaamaan niin ikään varusmiehille mahdollisimman mukava palvelusarki.

Maittava ruoka ja riittävä liikunta pitävät mielen virkeänä

Maittavan ja virkistävän palvelusarjen peruspilareita ovat toimiva ruokahuolto ja riittävä liikunta. Varusmiespalvelusta rytmittävät koulutuksen lisäksi esimerkiksi ruokailut ja vapaa-ajan aktiviteetit. Monipuolisen ja terveellisen ruoan varusmiehillemme takaa Leijona Catering niin kasarmilla kuin maasto-olosuhteissakin. Myös sotilaskodin munkit ja muut herkut ovat olennainen osa palvelusta. Varuskunnan sotilaskodin lisäksi varusmiehiä palvelee sekä Niinisalossa että Säkylässä Sotilaskotiauto. Kiinteän Sotilaskodin käyttö mahdollisestaan yhdelle yksikölle kerrallaan ulosmyyntiperiaatteella ja nettisotku sekä sotilaskotiautot palvelevat sillä välin muita varusmiehiä.

Varusmiehiä jonottamassa Niinisalon Sotilaskotiautolle

Niinisalossa Sotilaskotiauto tarjoilee herkkuja maskein varustautuneille varusmiehille.


Koronan vuoksi myös liikunta tapahtuu tällä hetkellä osastoittain. Esimerkiksi Urheilutalo toimii varausperiaatteella, ja kerrallaan urheilemaan pääsee vain ne henkilöt, ketkä toimivat muutenkin yhdessä. Käytössä on tietenkin tarkat ohjeistukset turvaväleistä sekä riittävän hygienian noudattamisesta. Ulkoliikuntaa suositellaan ja myös varusmiesten vapaa-ajalla talvinen varuskuntamme antaakin siihen mitä mainioimmat puitteet esimerkiksi hiihtolatujen muodossa.

- Positiivista on ollut henkilökunnan sekä varusmiesten asenne ja suhtautuminen koronan aiheuttamiin rajoituksiin, koska selvästi ollaan valmiita näkemään enemmän vaivaa, että päästään liikkumaan, toteaa liikuntakasvatusaliupseeri vääpeli Henri Pulkkinen.

Talviset puitteet tarjoavat varuskunnassamme mitä mainioimmat latureitit myös varusmiesten käyttöön. Tammikuussa palveluksensa aloittaneet varusmiehet ovat saaneet ensikosketuksen intin suksiin.


Koulutusta karanteenissakin

Tavallisen arjen lisäksi prikaatissa on varauduttu altistumisiin ja tartuntoihin. Oireelliset, altistuneet ja tartunnan saaneet siirretään lepo-osastoihin korostetusti erilleen terveistä varusmiehistä. Lepo-osastoissa varusmiehet ovat tilanteesta riippuen esimerkiksi koronatestin tulokseen tai karanteeniomaisten olojen päättymiseen asti. Oireettomien arki ja koulutus jatkuvat niin normaalisti kuin mahdollista. Nykyisin merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu tavallisestikin PVMoodlen kautta. Näin ollen koulutus on mahdollista myös omalta älypuhelimelta käsin lepo-osastolla siinä missä yksikössäkin.

Oireettomien arki ja koulutus jatkuvat niin normaalisti kuin mahdollista.

Lepo-osastojen olosuhteet pyritään pitämään mahdollisimman paljon kasarmia vastaavina. Käytössä on samanlaisia majoituskontteja kuin mitä kriisinhallintaoperaatioissa käytetään. Tilat ovat lämpimät kelvollisine puitteineen ja peseytymässäkin pääsee käymään erillisissä suihkukonteissa. Säkylässä lepo-osastona toimii muun muassa harjoitustukikohta Camp Mauri ja Niinisalossa varusmiehiä majoittuu Camp Presidentin lisäksi parakki 99:n ja OP-92:n tiloissa.
Koronan tuomat muutokset varusmieskoulutuksessa vaikuttavat luonnollisesti myös varusmiesten lomiin. Tällä hetkellä terveet varusmiehet pääsevät lomille yksikön läpiviennin mukaisesti.

Säkylän-Niinisalon varuskunnassa lepo-osastoina toimivat muun muassa majoituskontit. Samanlaisia tiloja käytetään kriisinhallintaoperaatioissa.

 

Tiivistä yhteistyötä Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa

Avainasemassa varusmiesten hyvinvoinnin takaamiseksi lepo-osastoilla päivystävät vuorokauden ympäri kantahenkilökuntaan kuuluva viikoittain vaihtuva vääpeli. Vääpelin tehtäviin kuuluvat samanlaiset asiat kuin kasarmeillakin, esimerkiksi huollon tehtävistä vastaaminen sekä varusmiespalveluksen sujuvuudesta huolehtiminen. Pyykinvaihto, ruokailut ja muut käytännön asiat hoituvat kätevästi vääpelin kautta. Ruokailuissa valmiiksi katetut tarjottimet jätetään ulos, joista ne käydään osastoittain johdetusti noutamassa.

Vääpelin lisäksi paikalla on päivittäin sairaanhoitaja sekä virka-aikaan myös lääkäri. Varusmiehellä on mahdollisuus pyytää pääsyä heidän arvioitavakseen päivittäin. Lisäksi varusmiehillä on pääsy keskitettyyn puhelinneuvontaan ja mahdollisuus saada sitä kautta kontakti sairaanhoitajaan silloin kun paikalla ei fyysisesti ole Puolustusvoimien sairaanhoitajaa. Päällikkölääkäri Tero Ohrankämmen ja kenttäsairaanhoitaja Päivi Seppä kertovat yhdessä arjesta Camp Maurissa terveydenhuollon näkökulmasta.
- Sotilaslääketieteen keskus toimii tiiviissä yhteistyössä Porin prikaatin kanssa. Kehitämme toimintaamme myös varusmiehiltä saadun palautteen perusteella jatkuvasti. Camp Mauriin majoitettujen varusmiehet kohdataan yksilöinä ja heidän tilanteensa arvioidaan aina yksilöllisesti. Heidän potilastietonsa tarkistetaan yksitellen, jotta mahdolliset riskit tunnistetaan ja voidaan huomioida hoidossa, kertova päällikkölääkäri ja kenttäsairaanhoitaja Sotilaslääketieteen keskuksesta.

Sotilaslääketieteen keskus toimii tiiviissä yhteistyössä Porin prikaatin kanssa. Kehitämme toimintaamme myös varusmiehiltä saadun palautteen perusteella jatkuvasti.

- Camp Maurissa on suurimmaksi osaksi sijoitettuna koronapositiiviseksi todettuja varusmiehiä. Varusmiesten taudin kuva on vaihdellut oireettomasta lieviin infektio-oireisiin. Tarkka terveysturvallisuudesta huolehtiminen ja aktiivinen voinnin kartoituksella pidämme huolen siitä, että tunnistamme vaikeammasta taudinkuvasta kärsivän varusmiehen ajoissa. Camp Maurissa olevien varusmiesten luona vierailee päivittäin lääkintämies, joka mittaa mm. saturaation potilailta. Lisäksi terveysaseman sairaanhoitaja on päivittäin vähintään etäkontaktissa sairaaseen. Konsultoimme tarvittaessa siviiliterveydenhuoltoa ja siirrämme herkästi varusmiehiä Porin Keskussairaalaan tarkempiin tutkimuksiin, kommentoi päällikkölääkäri Ohrankämmen.

- Koronavirukselle altistuneet varusmiehet majoittuvat omissa yksiköissään erillään altistumattomista. Heillä on mahdollisuus olla virka-aikaan yhteydessä terveysaseman henkilökuntaan sekä sen ulkopuolella keskitetyn puhelinneuvonnan sairaanhoitajaan. Itsensä sairaaksi tuntevat varusmiehet ilmoittautuvat aamuvastaanotolle, jonka jälkeen heidät haastattelee sairaanhoitaja. Käytäntö on sama kuin ennen koronavirus pandemiaa. Kaikista infektio-oireisista otetaan pika-antigeenitesti ja positiiviset tulokset varmistetaan PCR-testillä, Ohrankämmen lisää.

- Niinisalossa otamme erilleen koronapositiivisiksi todettuja varusmiehiä tilanteen mukaan joustaen terveysaseman, Parakki 99:n, Camp Presidentin, OP-92:n ja myös entisen varuskuntakerhon majoitushuoneisiin potilasmäärien mukaan joustaen. Olemme siirtymässä yksiköissä toteutettaviin karanteeniomaisiin oloihin, joista vapaudutaan aikaisintaan 7. päivänä annetuilla negatiivisilla koronatesteillä, kertoo puolestaan Niinisalon terveysaseman päällikkölääkäri Tuomo Myllymäki.

- Sairastuneiden varusmiesten vointia seurataan päivittäin ja oireisimpien hoito on keskitetty terveysasemalle. Päivittäinen liikuntamahdollisuus pyritään turvaamaan, Myllymäki lisää.

Säkylässä tällä hetkellä Camp Maurin lepo-osaston vääpelinä toimiva kersantti Santeri Virtanen kertoo videolla, kuinka prikaatissa ylläpidetään järjestelyjä.

´