Hyppää sisältöön

Porin prikaatin varusmieskoulutuksen ja koronavarautumisen toimenpiteet

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 30.12.2020 12.03
Tiedote
Kuvituskuva, jossa on taisteluvarustuksessa oleva varusmies kasvomaski kasvoilla.

Puolustusvoimat haluaa taata asevelvollisten turvallisen palveluksen ja koulutuksen, joten viikolla 50 tiedotettiin varusmieskoulutuksen jatkumisesta sopeutetusti myös saapumiserän 1/2021 osalta. Toimenpiteet koskevat paitsi varusmieskoulutuksen toteuttamista sekä lomajärjestelyjä, niin myös yleisesti toimintaa varuskunta-alueella.

Pääesikunnan käskyn mukaisesti Porin prikaati on muuttanut varusmieskoulutuksen järjestelyjä elokuusta 2020 alkaen sekä sopeuttanut toimenpiteitään suhteessa alueellisen ja paikallisen tason koronaohjeistukseen. Porin prikaatissa varusmiehet ja varusmiesten kanssa työskentelevä henkilöstö jatkavat eri osastossa toimimista. Osastoittain toteutetussa palvelusrytmissä yksi osasto on kerrallaan lomajaksolla, jonka kesto on enimmillään kaksi viikkoa ja vähintään kuusi vuorokautta. Lomajaksot voivat koostua viikonloppuvapaasta (VLV), vapaasta muusta palveluksesta (VMP) tai henkilökohtaisista lomapäivistä (HL). Lomajaksoa seuraa palvelusjakso varuskunnassa, joka sisältää lähtökohtaisesti kaksi viikkoa koulutusta kasarmilla ja kaksi viikkoa maastossa. 
 
Päivitetyissä järjestelyissä on myös varusmiesten vapaisiin liittyviä rajoituksia. Porin prikaatissa varusmiesten urheiluvapaita ja urheilukomennuksia voidaan myöntää joukkoyksikön komentajan luvalla ja vain erityisen painavista syistä. Ulkomailla asuvien varusmiesten on mahdollista matkustaa lomilla kotimaahansa huomioiden yleiset hallituksen antamat matkustussuositukset. Suomessa asuvien varusmiesten ei ole sallittua matkustaa lomamatkalle ulkomaille koronaviruksen tartuntariskin takia. Saapumiserän 1/21 palveluksen aloitukseen 4.1.2021 liittyvä koronaohjeistus löytyy alokasinfon sivuilta: Porin prikaatin alokasinfo - Maavoimat

Ampumaradat ovat reserviläisten ja muiden viranomaisten käytettävissä laadittujen sopimusten ja vuoroluetteloiden mukaisesti. Prikaatin johtaman kertausharjoituksen tai Puolustusvoimien vapaaehtoisen harjoituksen johtaja sekä Porin prikaatille käsketyn vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukitehtävän johtaja harkitsee alueellisesti ja tapauskohtaisesti mahdollisuudet harjoituksen turvalliseksi läpiviemiseksi huomioiden koronaepidemian edellyttämät rajoitteet ja ohjeet. Porin prikaatin ampumaratojen sekä muiden tilojen ja harjoitusalueiden käyttö sovitetaan siten, ettei mahdollisia reserviläisten ja varusmiesosastojen kohtaamisia tapahdu. 

Porin prikaatissa on yhä käytössä seuraavat rajoitukset: 

 • Kättelykielto.
 • Niinisalon urheilutalon sekä Huovinrinteen kuntotalon ja uimahallin käyttökielto varuskunnan ulkopuoliselta henkilöstöltä. 
 • Ulkopuolinen liikenne varuskunta-alueelle on kielletty (esimerkiksi varusmiesten läheiset ja vierailut sotilaskoteihin).  
  • Vain erikseen sovitut vierailut varuskuntaan, kuten mediavierailut, sallitaan tapauskohtaisesti. 
  • Voimassa on suositus, että prikaatissa ei järjestetä sisätiloissa yli 10 hengen eikä ulkotiloissa yli 20 hengen tilaisuuksia/kokouksia. Suositus ei koske varusmiesten koulutusta ja käskettyjä palvelustehtäviä.

Lisäksi Porin prikaatissa noudatetaan ensisijaisina varotoimenpiteinä: 

 • 1,5–2 metrin turvaetäisyyttä henkilöiden välillä. 
 • Huolellista käsien pesua sekä riittävää käsidesin käyttöä. 
 • Oikeaa yskimis- ja aivastushygieniaa. 
 • Koulutettavien varusmiesten ja heidän kouluttajiensa osastointia. 
 • Porin prikaatin ohjeistusta kasvomaskien käytöstä. 
 • Henkilöstön osalta etätyön suosimista sekä toimistossa tapahtuvan työskentelyn vuorottelua ja työpisteen henkilöstön hajauttamista eri tiloihin.

Järjestelyt ovat toistaiseksi voimassa olevia varotoimia, joilla pyritään entisestään välttämään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä varuskunnissa. Puolustusvoimien tiedote sopeuttamistoimista on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

´