Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi valmistaa vaativiin tehtäviin

Utin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 15.9.2021 10.55
Uutinen
Erikoisjoukkosotilas tähtää rynnäkkökiväärillä ylöspäin punatiilisen rakennuksen vierellä.

Edellytykset vaativien erikoisjoukkotehtävien toimeenpanolle luodaan laadukkaalla koulutuksella. Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssilla rakennetaan tukeva pohja taitojen kehittämiseksi.

Erikoisjoukkosotilaat saavat monipuolisen ase- ja ampumakoulutuksen, lääkintäkoulutuksen sekä kattavan siirtymismenetelmäkoulutuksen, johon kuuluvat muun muassa laskuvarjohypyt, vesistökoulutus sekä yhteistoiminta helikopterien kanssa. Käytettävissä oleva kalusto ja varusteet poikkeavat osittain muiden joukkojen varusteista. 

Erikoisjoukkoja käytetään tiedusteluun, vaikuttamiseen tai sotilaallisen tuen antamiseen sellaisissa tilanteissa, joihin muut joukot eivät sovellu. Erikoisjoukkojen toimintamenetelmät ja -mallit eivät ole tyypillisiä muille joukoille. Erikoisjoukot voivat toteuttaa operaatioita itsenäisesti tai yhteistoiminnassa muiden joukkojen kanssa – kaikissa valmiustiloissa, kotimaassa ja ulkomailla.

Puolustusvoimien tehtävien mukaisesti erikoisjoukkojen päätehtävänä on osallistuminen Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen. Lisäksi erikoisjoukkojen suorituskyvyillä tuetaan muita viranomaisia ja osallistutaan kansainvälisiin tehtäviin. 

Oppilaaksi erikoisjoukkokurssille?

Vuoden kestävälle Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille voivat hakea varusmiespalveluksen ja vähintään reservin aliupseerin koulutuksen saaneet, alle 25-vuotiaat asevelvolliset. Erityisistä syistä kurssille voidaan hyväksyä tätä vanhempia henkilöitä. Kurssille voivat hakea myös varusmiespalvelustaan suorittavat asevelvolliset, joiden varusmiespalvelus päättyy ennen erikoisjoukkokurssin alkua.

Vuonna 2021 kurssille haetaan ensimmäistä kertaa sähköisellä lomakkeella.

Erikoisjoukkokurssille toivotaan nykyistä enemmän sellaisia hakijoita, joilla varusmiespalvelus on suoritettu muualla kuin Utin jääkärirykmentissä. Muissa joukko-osastoissa ja aselajeissa hankittu osaaminen tuo lisäarvoa myös erikoisjoukkotehtäviin.

Kurssille hakeutuvalta edellytetään kykyä toimia osana tiivistä pienryhmää, nopeaa oppimis- ja omaksumiskykyä sekä hyvää paineensietokykyä. Ryhmässä menestyminen vaatii varmaa ja nopeaa harkintakykyä sekä aloitteellista toimeenpanokykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 

Soveltuvuus tehtäviin arvioidaan valintakokeessa

Jotta kurssille voidaan valita erikoisjoukkotehtäviin parhaiten soveltuvat henkilöt, testataan hakeutujat kaksivaiheisella valintakokeella. Valintakokeilla varmistetaan, että kurssille valittavat henkilöt ovat terveydeltään ja psykofyysisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvia koulutettaviksi vaativiin erikoisjoukkotehtäviin. 


Näöntarkkuuden tulee olla sotilaslaskuvarjohyppytehtävien vaatimusten mukainen, sillä kaikki erikoisjoukkokurssille hyväksytyt tulevat saamaan peruskoulutuksen laskuvarjohyppytoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 1,0 näöntarkkuutta molemmissa silmissä (ilman laseja tai piilolinssejä) sekä virheetöntä värinäköä sekä syvyysnäköä. Näöntarkkuutta voi halutessaan parantaa ennen kurssin alkua tehtävällä näköä korjaavalla leikkauksella. 

Valintakokeita varten on hyvä harjaantua pitkäkestoisilla liikunnallisilla suorituksilla, esimerkiksi marsseilla ja vaelluksilla, sekä talvella että kesällä. Itsestään ja omasta toimintakyvystään huolehtimien kannattaa opetella myös – eikä pelkästään erikoisjoukkokurssia varten vaan jatkuvasti ylläpidettävänä peruskansalaistaitona.

Ensimmäisen, tammikuussa järjestettävän valintakokeen hyväksytysti suorittaneet kutsutaan toiseen, maalis-huhtikuussa järjestettävään vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen valituille lähetetään erilliset valmistautumisohjeet. 

Monipuolinen ja mielenkiintoinen vuosi

Erikoisjoukkokurssi on kestoltaan 12 kuukautta ja laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Kurssi jakautuu viiteen osajaksoon, joista jokainen päättyy tasomittauksena suoritettavaan väliarviointiin.

Erikoisjoukkokurssin osajaksot ovat

  • partiokurssi (15 osp)
  • taistelu rakennetulla alueella (10 osp)
  • tiedustelu (15 osp)        
  • vaikuttaminen (15 osp)
  • kenttäkelpoisuuden ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpito (5 osp).

Erikoisjoukkokurssille valitut henkilöt ovat koulutuksen ajan sopimussotilaan määräaikaisessa virkasuhteessa. Koulutusajalta maksetaan palkkaa ja kurssilaiset kustantavat itse majoituksensa sekä ruokailunsa.

Erikoisjoukkokurssin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä jatkaa Puolustusvoimien ammattialiupseerin tehtäviin erikoisjääkärinä ja taistelusukeltajana.

Lisäksi erikoisjoukkokurssin jälkeen on hakeuduttu menestyksekkäästi myös sotatieteen kandidaatin opintoihin Maanpuolustuskorkeakouluun, Puolustusvoimien aliupseerien virkoihin eri joukko-osastoissa sekä muiden turvallisuusviranomaisten koulutuksiin ja tehtäviin.