Hyppää sisältöön

Raskaan tieliikennepelastamisen tekniikat ja taktiikat haltuun kurssilla

Kainuun prikaati
Julkaisuajankohta 21.4.2023 12.09
Tiedote
Kyljellään olevan miehistönkuljetusvaunua nostetaan ja tuetaan vaunun alle jääneen potilaan irrottamiseksi.
Kyljellään olevan miehistönkuljetusvaunua nostetaan ja tuetaan vaunun alle jääneen potilaan irrottamiseksi.

Kainuun prikaatissa järjestettiin sotilaspalokunnille sekä pelastuslaitoksille tarkoitettu raskaan tieliikennepelastamisen kurssi huhtikuussa.

Kurssilla keskitytään raskaalla ajoneuvokalustolla tapahtuvien tieliikenneonnettomuuksien pelas-tustoiminnassa tarvittavien kalustojen, tekniikoiden ja taktiikoiden opettamiseen. Onnettomuustilanteissa huomioitavia erityispiirteitä ovat esimerkiksi ajoneuvojen suuret massat sekä koot. Opetuksessa harjoiteltiin muun muassa ajoneuvojen tukemista, nostamista sekä leikkaamista.

Kursseilla huomioidaan Puolustusvoimien oman ajoneuvokaluston erityispiirteet, jolloin se palvelee erityisen hyvin sotilaspalokuntien henkilöstön täydennyskoulutusta. Nyt toteutetulla kurssilla harjoittelukalustona oli muun muassa taistelupanssarivaunu Leopard 2A4 sekä panssaroitu miehistönkuljetusvaunu. Pelastuslaitoksilta tulleille opiskelijoille kurssi tuo uutta näkemystä Puolustusvoimien kalustoon – osalle jopa ensimmäistä kertaa.

Koulutuksessa käytettävät paloautot olivat Puolustusvoimien kalustoa. Ajoneuvoissa oleva pelastuskalusto mahdollistaa hyvin raskaan kaluston onnettomuuksiin liittyvän pelastustoiminnan. Kurssi tarjosi samalla pelastuslaitosten henkilöstölle mahdollisuuden tutustu Puolustusvoimien käyttämään kalustoon sekä ajoneuvoihin. Eroavaisuuksia siviilipalokuntien kalustoon ei käytännössä juurikaan ole. 

Pelastuspäällikkö Jukka Hämäläinen Maasotakoululta sekä ylivääpeli Riku Väisänen Kainuun prikaatista kouluttamassa Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunun teknisiä ominaisuuksia sekä erityispiirteitä pelastustoiminnan näkökulmasta.

 

Kurssi mahdollisti erittäin hyvän verkostoitumisen ja tiedon vaihdon osallistujien kesken. Kurssilla kouluttajana toiminut palopäällikkö Juha Virolainen totesi, että eri viranomaisten yhteiset koulutustilaisuudet ovat hyvä yhteistoiminnan muoto. Virolainen kehui myös Kainuun prikaatin koulutuspaikkamahdollisuuksia erityisesti suojelukoulutusradan osalta.

Kurssi oli osa Maasotakoulun kurssitarjontaa ja se järjestettiin yhteistyössä Suomen palopäällystöliiton kanssa. Palopäällystöliitto suunnitteli ja toteutti varsinaisen koulutustoiminnan. Kurssin kouluttajina toimivat henkilöt ovat pelastustoimen valtakunnallisia kärkiosaajia raskaalla ajoneu-vokalustolla tapahtuvien tieliikenneonnettomuuksien pelastustoimintaan liittyen.

Kurssille osallistui sotilaspalokuntien henkilöstöä Maavoimista, Ilmavoimista sekä Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta. Puolustusvoimien osallistujia kurssilla oli yhteensä 13 henkilöä. Pelastuslaitoksista henkilöstöä osallistui Itä-Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin sekä Kainuun pelastuslaitoksilta yhteensä 13 henkeä. 

Kurssi on toteutettu aikaisemmin kolme kertaa Puolustusvoimille.

Kurssilla harjoiteltiin taistelupanssarivaunun nostamista.

 

Kirjoittaja on Kainuun prikaatin pelastuspäällikkö Kimmo Oinonen.

´