Hyppää sisältöön

Repo 19 -harjoitukseen osallistujat!

Karjalan prikaatiPanssariprikaati
Julkaisuajankohta 3.6.2019 14.44
Tiedote
Prikaatikenraali Pasi Välimäki metsässä

REPO19-harjoitus on kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten ja -naisten Loppusota! Harjoituksen keskeisenä teemana on puolustus- ja hyökkäystaistelujen johtaminen sekä aselajien välinen yhteistoiminta. Joukoille ja johtoportaille annetaan tilanteen mukaisia tehtäviä, joiden onnistunut toteuttaminen edellyttävät tiivistä yhteistoimintaa eri joukkojen ja johtoportaiden välillä.

REPO19-harjoitus on kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten ja -naisten Loppusota! Harjoituksen keskeisenä teemana on puolustus- ja hyökkäystaistelujen johtaminen sekä aselajien välinen yhteistoiminta. Joukoille ja johtoportaille annetaan tilanteen mukaisia tehtäviä, joiden onnistunut toteuttaminen edellyttävät tiivistä yhteistoimintaa eri joukkojen ja johtoportaiden välillä.

Kaikki aiemmat taistelu- ja taisteluampumaharjoitukset ovat valmistaneet teitä toimimaan ja johtamaan sodan ajan joukkoa johon teidät sijoitetaan reservissä. Opetettujen perustaistelumenetelmien hallinta ja niiden soveltaminen ensi viikolla kertovat paljon teidän ja joukkonne suorituskyvystä. Nyt on aika näyttää joukkonne taistelutaidot ja kykynne täyttää vaativat taistelutehtävät. Luotan siihen, että jokainen tekee parhaansa yhdessä taistelutovereidensa kanssa.

Maanantaina keskitetään niin Karjalan prikaatin kuin Panssariprikaatin joukot harjoitukseen. Toivotamme Panssariprikaatin joukot tervetulleiksi tänne Kaakonkulmalle. Kaakonkulman toimintaolosuhteet ja taistelutehtävät tulevat haastamaan niin johtajat kuin miehistön. Muistutan siitä, että joukon johtaja vastaa sekä omasta että joukkonsa toimintakyvystä. Jokaisen on ymmärrettävä, että hyvin ja oikein toteutettu työ- ja palvelusturvallisuus luo edellytykset taistelutehtävien toteuttamiselle. Tehtävien huolellinen suunnittelu ja valmistelu sekä omien tehtävien osaaminen ovat perusta turvalliselle toiminnalle. Säilyttäkää maltti operaatioiden toteutusvaiheessa. Tarpeeton kiire ja hätäily johtavat vahinkoihin, jotka tositilanteessakin aiheuttaisivat kitkaa ja pahimmillaan vaarantavat koko operaation toteutuksen. Luotan jokaisen taistelijan harkintakykyyn ja osaamiseen.

Harjoitus toteutetaan osin yksityisten omistamilla mailla ja tiestöllä, etenkin joukkojen keskittäminen ja harjoituksen alkuvaiheet. Käsken kaikkia harjoitukseen osallistuvia joukkoja ja erityisesti kouluttajia kiinnittämään huomiota maastoa ja puustoa säästävään toimintatapaan sekä kohteliaaseen käyttäytymiseen alueen asukkaita kohtaan. Mikäli vaurioita tapahtuu, niistä on välittömästi ilmoitettava harjoituksen johtoon. Ammuntaa on ehdottomasti vältettävä asutuksen läheisyydessä.

Sotilaat! Tukekaa taistelukavereitanne, säilyttäkää iloinen pilke silmäkulmassa ja selviätte haastavistakin tehtävistä. Johtajat, ottakaa paikkanne joukkonne kärjessä omalla esimerkillä, vahvalla asenteella ja kovalla ammattitaidolla. Toivotan kaikille mieliinpainuvaa ja turvallista harjoitusta.

KAARTI PÄÄLLE - YHDESSÄ VOIMA - ISKE ja MURRA!

Harjoituksen johtaja

Prikaatikenraali Pasi Välimäki

 

´