Hyppää sisältöön

Repo 19 -harjoitus on päättymässä – harjoituksen johtajan kiitos

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 7.6.2019 13.06
Uutinen
Rynnäkköpanssarivaunu metsäisessä maastossa.

Repo 19 -harjoitus on päätösvaiheessa. Edessä on vielä muutamien joukkojen paluumarssien saapuminen kotivaruskuntaan sekä henkilöstön ja kaluston välitön huolto. Harjoitukselle asetetut päämäärät saavutettiin. Johtajat, johtoportaat ja joukot harjaantuivat vaativien taistelutehtävän johtamisessa, toteuttamisessa ja aselajien välisessä yhteistoiminnassa.

Tehtävät ja olosuhteet olivat haasteelliset. Tehtävistä ja yllättävistä tilanteista selviäminen edellyttivät kaikilta aloitteellisuutta, sitkeyttä ja taistelutaitoa. Helteinen ja aurinkoinen sää suosi harjoitusta. Samalla se kuitenkin vaati yksilöiltä ja joukoilta jatkuvaa taistelukunnon ja jaksamisen ylläpitoa. Maastossa moni pääsi kokeilemaan rajojaan niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja huomasi, että reippaalla ja positiivisella asenteella vaikeudet voitetaan.

Harjoitus osoitti, että joukot hallitsevat koulutetut perustaistelumenetelmät hyvin. Harjoitteissa saatiin aikaan riittävä määrä toistoja ja näin osaaminen parani koko harjoituksen ajan. Tehtävien toimeenpanonopeus kasvoi rutiinin kautta. Olen erityisen tyytyväinen joukkojen positiiviseen ilmeeseen ja asenteeseen, joka näkyi tekemisessä hienosti – jokainen teki parhaansa.

Johtajat ja esikunnat haastettiin vaativilla tehtävillä, joista selviäminen edellytti perustaitojen soveltamista ja tiivistä yhteistoimintaa eri johtoportaiden ja aselajien kesken kovassa aikapaineessa. Tehtävätaktiikka, hyvä yhteistoiminta ja joukoista huolehtiminen opitaan kunnolla vain käytännössä ja riittävän suuressa harjoituksessa. Ja näin tässä harjoituksessa tapahtui. Motivaatio, osaaminen ja asenne tehtäviin oli aivan esimerkillistä.

Harjoitus oli tehtäviltään vaativa ja henkilö- ja kalustomäärät olivat suuria. Siitä huolimatta vältyimme onnettomuuksilta ja pieniä haavereita sattui todella vähän. Tästä lämmin kiitos kaikille varusmiehille, reserviläisille ja kouluttajille.

Göta ingenjörregemente, tack för en givande övning och ett bra samarbete under Repo 19. Välkomna tillbaka i framtiden!

Voin tyytyväisenä todeta, että joukkojen ja johtoportaiden suorituskyky on riittävä täyttämään poikkeusolojen tehtävät. Kiitän kaikkia harjoitukseen osallistuneita sitoutumisesta annettuihin tehtäviin ja positiivisesta asenteesta!

Toivotan kaikille turvallista kotimatkaa ja hyvää kesää!

 

Harjoituksen johtaja, Karjalan prikaatin komentaja,
prikaatikenraali Pasi Välimäki

KAARTI PÄÄLLE – YHDESSÄ VOIMA!

´