Hyppää sisältöön

Reservi täydentää erikoisjoukkojen suorituskykyä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 2.12.2019 9.55
Uutinen

Erikoisjoukkojen suorituskyky ja valmius perustuvat ensisijaisesti ammattisotilaisiin. Myös erikoisjoukoissa palkatusta henkilökunnasta muodostuvia suorituskykyjä täydennetään valituilla ja hyvin koulutetulla reserviläisillä.

Kaakko 19 on Puolustusvoimien erikoisjoukkojen tämän vuoden pääharjoitus. Erikoisoperaatioiden säännöllinen harjoittelu osana puolustusvoimien kokonaistoimintaa on tärkeää. Erikoisoperaatioita harjoitellaan Pääesikunnan määrittämien tavoitteiden mukaisesti, oikeiden yhteistoimintakumppanien kanssa - maa-, meri- ja ilmaoperaatioiden tukena.

Erikoisjoukkojen jatkuva valmius ja suorituskyky perustuvat palkatun henkilökunnan monipuoliseen osaamiseen. Kaakko 19 -harjoituksen kokemukset lisäävät joukkojen kokemuspääomaa, jota on kertynyt vuosien aikana muista harjoituksista sekä operaatioista kotimaassa ja ulkomailla. Monipuolisesta kokemuspääomasta on hyötyä erityisesti valmistauduttaessa ennalta tuntemattomiin tilanteisiin, joita saattaa tulla eteen nykymaailmassa.

Palkatun henkilökunnan ja varusmiesten lisäksi Kaakko-harjoitukseen osallistuu erikoisjoukkojen reserviläisiä. Reserviläiset ovat käyneet varusmiehenä huolellisen valinta- ja koulutusprosessin läpi ja ovat erittäin motivoituneita.

Reserviläisten motivaatio, siviiliosaaminen sekä säännöllinen kertausharjoituskierto ovat lyömätön yhdistelmä, joka tuottaa merkittävää lisäarvoa erikoisjoukkojen työkalupakkiin.

Kaakossa on kertaamassa muiden muassa reserviläinen Aapo, noin 120 kertausharjoituspäivän ja useiden vapaaehtoisten harjoitusten karaisema IT-alan huippuosaaja pääkaupunkiseudulta.

- Kävin laskuvarjojääkärikoulutuksen vuosina 1983-84. Erikoisjoukkojen varusmieskoulutuksessa ajetaan jokaiseen sisään valtava määrä itseluottamusta ja periksi antamattomuutta. Koulutuksesta sain paljon pääomaa, josta on ollut hyötyä ihan kaikessa mitä olen elämässäni tehnyt - töissä ja harrastuksissa, kertoo reserviläinen.

Kertausharjoituksien Aapo kokee olevan paljon enemmän kuin pelkkiä irrallisia tapahtumia. Hän pystyy hyödyntämään siviiliosaamistaan sodan ajan tehtävässään ja kokee, että kertausharjoituksissa hän pääsee tekemään osana isompaa kokonaisuutta asioita, joilla on oikeasti merkitystä Suomen säilymiseksi itsenäisenä.

Erikoisjoukkojen avainreserviläiset osallistuvat kertausharjoituksiin jopa useita kertoja vuodessa ja kykenevät täydentämään nopeasti palveluksessa olevia suorituskykyjä.

Artikkelin kuvat ovat kuvituskuvia aiemmista harjoituksista.