Hyppää sisältöön

Reserviläiset paikallispuolustusharjoituksessa – MPK kouluttaa paikallispataljoonan taistelijoita

Karjalan prikaatiMaasotakouluMaavoimat
Julkaisuajankohta 10.3.2022 22.45
Tiedote
Miessotilas makaa vatsallaan betonilla ja tähtäilee tarkkuuskiväärin tähtäimen läpi, piippu osoittaa vähän ohi kamerasta.

Paikallispuolustusharjoitukset ovat asevelvollisten, niin varusmiesten kuin myös reserviläisten koulutuksen ja suorituskyvyn kannalta keskeisiä harjoituksia. Etelä-Karjala 22 paikallispuolustusharjoitus kokosi joukkoja Lappeenrannan alueelle.

Etelä-Karjala 22 -harjoituksen joukot kuuluivat harjoituksen ajan paikallispataljoonaan.
- Paikallispataljoona joukot koostuivat varusmiehistä kootuista yksiköistä sekä pataljoonan esikunnan, perustamiskeskuksen, maakuntakomppanian ja sotilaspoliisikomppanian reserviläisistä, paikallispataljoonan komentaja majuri Antti Vasara kertoo. Paikallispataljoonan perustaminen toteutettiin porrastetusti, maanantaina perustettiin varusmiesyksiköt ja reserviläisistä palvelukseen astuivat johtajat, tiistaina perustettiin reserviläisjoukkojen pääosat. Harjoitus päättyy perjantaina isompaan sovellettuun vaiheeseen, jossa mitataan viikon aikana harjoiteltuja asioita.
- Maakuntakomppania toteutti viikon aikana Taipalsaaressa mm. aseenkäsittely ja taisteluammuntoja sekä harjoitteli taistelua rakennetulla alueella. Sotilaspoliisikomppania harjoitteli Lappeenrannan alueella aluevalvontaa, kohteen suojausta sekä vaarallisen henkilön etsintää ja kiinniottoa. Näitä kaikkia mitataan perjantain tehtävässä, majuri Vasara sanoo.

Talvipukuinen sotilas seisoo pidellen asettaan edessään, taustalla talvipukuisia taistelijoita rivissä talvisessa maisemassa
Paikallispataljoonan komentaja majuri Antti Vasara

Maakuntakomppanian pääkouluttaja Marko Vulli kertoo harjoitukseen osallistuvien reserviläisten olevan hyvin omatoimisia ja kouluttajat lähinnä varmistavat turvallisuuden.
- Viikon aikana joukot harjaannutetaan omiin tehtäviinsä ja virka-apujoukkue oli mukana antamassa virka-apua Lappeenrannan sairaalalla perustamassa puhdistuslinjastoa, Vulli summaa viikkoa. 

Jääkäri Juuso Pyörre, Lappeenrannasta on pääsyt kertaamaan muutaman vuoden tauon jälkeen:
- Odotin kertauskutsua ja oli kyllä hyvät fiilikset tulla tänne. Koen, että kertaamisesta on aina hyötyä. Siinä saa rutiinia omaan tekemiseen ja oppii aina myös uutta - tietää myös entistä paremmin, miten toimia, jos tulee oikeasti tarvetta, Pyörre päättää.

Sotilas seisoo taisteluvarustuksessa vihreiden kuorma-auton edessä, pitelee asetta itsensä edessä.
Jääkäri Juuso Pyörre

MPK luutnantti Jarno Sahlman, alikersantti Timo Luotola ja yliluutnantti Antti Vaittinen kouluttavat Etelä-Karjala 22 -paikallispuolustusharjoituksessa maakuntakomppanian reserviläisille aseen käsittelyä ja kohdistusammuntoja.
- Sellaisiin reservin harjoituksiin joihin jaetaan aseet kuuluu aseenkäsittelykoulutus. Aina muistutetaan ampumisen neljästä turvasäännöstä ja miten niitä aseita käsitellään oikein ja mitä niillä voi tehdä, yliluutnantti Vaittinen kertoo.

MPK toimintaan voi lähteä mukaan kuka vain, jota kiinnostaa maanpuolustus ja itsensä kehittäminen.
- MPK:ssa on todella monenlaisia kursseja tarjolla, jotka tukevat Puolustusvoimien tarvetta ja vastaavat myös ihmisten kiinnostukseen – on viestintää, taisteluensiapua ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja paljon muuta. MPK:ssa on myös kouluttajapolkuja eri sodan ajan tehtäviin, joiden kautta sitten pääsee Puolustusvoimillekin kouluttamaan, haastateltavat summaavat.

Kuvassa vasemmalta: MPK kouluttajat luutnantti Sahlman, yliluutnantti Vaittinen ja alikersantti Luotola.

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö Ville Hautamäki tuottaa tehtävässään osaamista ja paikallispataljoonan koulutustoiminnan suunnittelua.
- MPK kouluttaa vapaehtoisissa harjoituksessa reserviläisiä ennen varsinaisia Puolustusvoimien kertausharjoituksia. Esimerkiksi asutuskeskustaistelun kouluttaminen lisää osaamista reserviläisille, ja siten kynnys madaltuu osallistua ja toimia kertausharjoituksissa, Hautamäki sanoo.

Etelä-Karjala 22 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu noin 25 kouluttajaa. Varusmiehiä MPK ei kouluta lainkaan, vaan vain reserviläisiä. Koulutustavoitteet ja -perusteet tulevat Puolustusvoimilta.
- Näen erittäin tärkeänä MPK:n ja Puolustusvoimien yhteistyötä. Mahdollisimman tiivis yhteistyö takaa hyvän lopputuloksen. Ja vielä tärkeämpänä pidän reserviläisten valtavaa maanpuolustustahtoa, joka näkyy innokkuutena oppi mahdollisimman paljon uusia asioita! Hautamäki päättää.

talvipukuiset sotilaat juoksevat aseet kädessään talvisessa metsämaisemassa

Teksti ja kuvat: Karjalan prikaati ja CombatCamera

´