Hyppää sisältöön

Siirretty verkkoon: Reserviläisiä koulutetaan kouluttajiksi

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 12.3.2021 13.52
Tiedote

Maasotakoulun Reserviupseerikoulu ja Maasotakoulun esikunta järjestävät reserviläisille vapaaehtoisena harjoituksena valtakunnallisen aselajikouluttajakurssin orientoivan jakson Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n reserviläiskouluttajille verkko-opetuksena myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Alun perin kurssi piti olla lähiopetuksena 19.-21.3.2021 Haminassa.

Muokattu 16.3.2021: Aselajikouluttajakurssi 19.-21.3.2021 Haminassa lähiopetuksena on peruttu varotoimena, jottei Suomessa oleva heikentynyt korona-tilanne leviäisi lisää. Opetus toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana aikana verkossa.

Harjoitukseen on ilmoittautunut noin 200 reserviläistä eri puolilta Suomea: pohjoisin osallistuja tulee Sodankylästä, eteläisin Kirkkonummelta.

Koronapandemian hillitsemiseksi on tehty varotoimenpiteitä ja harjoitus järjestetään sopeutetusti. Varotoimina on muun muassa reserviläisten jakaminen pienempiin ryhmiin, jotka eivät kohtaa missään vaiheessa. Ruokailut järjestetään porrastetusti vain omissa pöydissä ja majoitus eri tiloissa erillisillä sisäänkäynneillä. Jo ennen harjoitukseen ja varuskuntaan saapumista reserviläistä on vastassa Sotilaslääketieteen keskuksen edustaja, joka haastattelee osallistujan mahdollisten oireiden tai muiden tekijöiden varalta. Oireilevat reserviläiset kotiutetaan välittömästi.

Harjoitus tapahtuu Haminassa varuskunnan alueella ja maastossa Vallanjärven, Valkjärven sekä Saksankankaan harjoitusalueilla.

Lauantaina 20.3.2021 harjoitusalueiden lähellä saattaa kuulua ammunnan ääniä. Ajoneuvo-osastot ovat pieniä, joten haitta muulle liikenteelle pysynee vähäisenä.

Harjoituksen johtaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen suunnittelu-upseeri, majuri Pekka Rytkölä Maasotakoulusta.

- Harjoitus on tärkeä Puolustusvoimille ja MPK:lle. Harjoituksessa annamme reserviläisille kouluttajakoulutusta uusimpien oppimisajatusten ja käytäntöjen mukaisesti. Reserviläisille annetaan orientoivalla jaksolla tuhti teoriapaketti aikuisesta oppijana ja kuinka ihminen oppii.

- Lisäksi RUK:n kouluttajat opettavat käytännön harjoituksessa reserviläisiä uusien Koulutus 2020 -uudistuksen käytäntöjen ja oppimisajatusten mukaisesti. Reserviin pyritään tuottamaan viimeisintä tietoa oppimisesta ja opettamisesta. Lähiopetuksen lisäksi reserviläiset opiskelevat myös verkkoympäristössä.

- Nyt koulutettavat reserviläiset välittävät osaamisensa ympäri Suomea Puolustusvoimien ja MPK:n harjoituksiin, majuri Rytkölä kertoo.

Opinnot huipentuvat syksyllä järjestettävässä kertausharjoituksessa, jossa reserviläiset kouluttavat muita reserviläisiä. Kertausharjoituksessa reserviläiset suunnittelevat ja valmistelevat harjoituksia ja toimivat niissä kouluttajina. Puolustusvoimien kouluttajat ja MPK:n pääkouluttajat toimivat palautteenantajina ja tukena harjoituksessa.

Harjoituksessa annetaan reserviläisille kouluttajakoulutusta eri koulutusryhmissä:

  • sotilaspoliisitoiminta;
  • huolto;
  • pioneeri: suluttaminen ja liikkeenedistäminen;
  • simulaattorit: KASI ja SAS;
  • panssarintorjunta: kertasingot, taistelutekniikka ja välineiden käsittely, kranaatinheitin: kevyt kranaatinheitin ja raskas kranaatinheitin, tuliasematoiminta;
  • viesti: arjen välineet ja johtamisjärjestelmä.
Hamina Joukko-osasto
´