Hyppää sisältöön

Reserviläiskuljettajat valmiina Hedgehog 22 -harjoitukseen

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 17.5.2022 11.09
Tiedote
Reserviläisiä tutkimassa harjoitukseen osallistuvaa panssariajoneuvoa XA-185.

Maavoimista osallistuu Virossa järjestettävään Hedgehog 22 -harjoitukseen noin 240 henkilöä Porin prikaatin johdolla. Etelä-Viroon lähtee pääasiassa Suomen kansainvälisen valmiusjoukon (SKVJ) reserviläisistä koostuva harjoitusjoukko, jotka ovat jo aloittaneet harjoituksen valmistavan vaiheen Säkylässä.

Ennen kuin reserviläiset pääsevät harjoitukseen, he kertaavat palvelustehtävänsä mukaisesti oppeja valmistavassa koulutuksessa. Valmistelujen merkitys korostuu eritoten reservissä olevilla kuljettajilla, sillä Puolustusvoimien ajoneuvoja ei pääse ajamaan päivittäin. Harjoitukseen lähtevistä reserviläisistä noin 45 suorittaa kuljettajakoulutuksen valmistavan harjoitusvaiheen aikana. Kyseessä on kertaava koulutus, jossa korostuu kansainvälisen harjoituksen myötä tietyt osa-alueet. Kuljettajakoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi ajoneuvojen puhdistukseen, jotta estetään mahdollinen uhka tautien, kuten Afrikkalaisen sikaruton levittämisestä maaperästä maastoajoneuvojen mukana. Lisäksi harjoituksessa kuin myös kuljettajakoulutuksessa painotetaan erityistä huomiota turvallisuuteen. Esimerkiksi Viron maasto on valtaosalle harjoitukseen lähtevistä vieras. Näin ollen on tärkeää, että kuljettajat noudattavat erityistä varovaisuutta ajaessaan tuntemattomassa maassa.

Reserviläisiä tutkimassa harjoitukseen osallistuvaa panssariajoneuvoa XA-185.

Keskeinen toiminnan painopiste on turvallisuus

Kuljettajakoulutuksessa tarkkaillaan myös kuljettajan ajokykyä niin taitojen kuin fyysistenkin ominaisuuksien kautta. Kuljetustehtävissä on huomioitava kuljettajan osaaminen sekä vireystila. Esimerkiksi väsymys voi aiheuttaa vaarallisia riskitilanteita, varsinkin kun ajetaan raskaita ajoneuvoja. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä kaikille harjoitukseen osallistuville, mutta erityisesti kuljettajilta vaaditaan Hedgehog 22 -harjoituksessa rauhallista luonnetta, oikeanlaista asennetta ja ymmärrystä siitä, että harjoituksessa tulee noudattaa annettuja ohjeita. Heidän tulee myös tuntea kulkuneuvonsa ja omata hyvät ajotaidot. Tässä, kuten myös muissakin harjoituksissa on tärkeää toimia aina turvallisuus edellä.

Valmistelujen merkitys korostuu eritoten reservissä olevilla kuljettajilla, sillä Puolustusvoimien ajoneuvoja ei pääse ajamaan päivittäin.

Viroon reserviläisten mukana lähtee myös runsaasti erilaista maavoimien kalustoa. Kalustona toimivat Pasit (Panssari-Sisut) eli kuljetuspanssariajoneuvot Sisu XA-185 ja Patria XA-203, joista jälkimmäinen on varusteltu OWS (Overhead Weapons Station) -tornilla. Lisäksi mukana on kuorma-autoja ja maastomoottoripyöriä. Osalla reserviläisitä kuljettajakoulutuksesta voi olla jo tovi ja kalustokin on voinut päivittyä. Kuljettajakoulutuksessa käydäänkin läpi paljon sellaisia asioita, jotka liittyvät päivitetyn kaluston ominaisuuksiin.

Moottorimarssit ovat myös iso osa Hedgehog 22 -harjoitusta. Moottorimarsseissa on huomioitava ajoneuvon tasainen nopeus sekä osattava pitää riittävä etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Marssilla ajoneuvot pitävät edellä ajavaan vähintään 200 metrin etäisyyttä. Näin taataan, ettei kaluston liikuttaminen aiheuta liian suurta hidastetta liikenteessä.

Kuljettajakoulutuksessa käydään reserviläisten kanssa myös erilaisten vaarallisten aineiden kuljetussäädökset sekä erilaiset kuorman sitomiseen liittyvät määräykset. Näin reserviläiset saavat päivitetyt tiedot turvallisuusmääräyksistä sekä taataan kyydissä olevien henkilöiden kuin myös tavaroiden turvallisuus. On myös tärkeää muistaa se, että loppukädessä ajoneuvon kuljettava on vastuussa ajoneuvosta. Näin ollen kuljettajakoulutuksessa tullaan korostamaan kuljettajan vastuuta ajoneuvon oikeanlaisesta pakkaamisesta ja turvallisuusmääräyksien noudattamisesta.

Kuvassa kolme, XA-185, kuljetuspanssariajoneuvoa.

Kommunikointi avainasemassa kansainvälisessä harjoituksessa

Harjoituksen kannalta huomioidaan lisäksi mahdolliset kielimuurit eri maiden välillä. Kommunikointi voi olla ajoittain haasteellista, joten lisähaasteisiin varaudutaan. Onneksi kuitenkin kaikki armeijan käsimerkit ovat harjoitukseen osallistuvilla mailla samat. Suomesta harjoitukseen osallistuu erikseen myös henkilökunnasta koottu kansallinen tukiosa, joka ratkoo etupainoisesti muun muassa logistiikkaan liittyviä haasteita. Tiivistetysti voidaan sanoa, että kuljettajakoulutus räätälöidään aina joukon tarpeisiin ja tämän kuljettajakoulutuksen perusperiaate on palauttaa reserviläisille mieleen jo opittuja asioita, päivittää vanhaa tietoa sekä valmistaa kuljettajia kansainväliseen Hedgehog 22 -harjoitukseen, jonne joukko on siirtymässä 18. toukokuuta alkaen.

´