Hyppää sisältöön

Reservin osaaminen näkyy paikallishuoltokomppaniassa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 7.9.2016 6.00
Tiedote
Ensihoitopisteellä käydään läpi harjoituksessa käytössä oleva hoitovälineistö.

Maasotakoulu johtaa Paikallispuolustus Itä 2 -harjoituksen 5.-9.9.2016 Kaakkois-Suomessa.

Harjoitukseen osallistuu varusmiesten ja puolustusvoimien henkilökunnan lisäksi myös reserviläisiä, joiden kertausharjoitusjoukot on perustettu Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Mikkelissä. Lappeenrannassa reserviläisiä on kertaamassa myös hieman harvinaisemmassa kokoonpanossa - paikallishuoltokomppaniassa. Sen tehtävänä on mahdollistaa taistelevien joukkojen taistelu.

Paikallispuolustus Itä 2 -harjoituksen taistelevien joukkojen ohessa kertausharjoitutetaan myös huollon joukkoja.  Harjoituksen ajan huoltokomppania on ryhmittynyt teollisuuskiinteistöön, jossa noin 60 reserviläistä toimii harjoituksen ajan huoltokomppanian eri tehtävissä. Huollon koko suorituskyky näkyy harjoituksessa, sillä Etelä-Karjalan paikallispataljoonan joukkojen elintarvike-, ampumatarvike- ja polttoainetäydennykset sekä lääkintähuolto, kunnossapidon kyky ja kuljetustuki ovat paikallishuoltokomppanian vastuulla.

Kokenut kertausharjoitusjoukko osaa tehtävänsä

Huoltokomppanian johtajille Paikallispuolustus Itä 2 -harjoituksessa toteutettava kertausharjoitus on jo neljäs muutaman vuoden sisällä. Taistelevien joukkojen suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää johtajilta hyvää paikallishuoltokomppanian  kokoonpanon, tehtävien ja käyttöperiaatteiden sekä paikallispataljoonan huoltojärjestelmänhallintaa.

Ylivääpeli (res.) Janne Tikka toimii huoltokomppanian vääpelinä. Paikallispuolustusharjoitus on hänelle toinen kertausharjoitus tänä vuonna.
- Tässä harjoituksessa kaikki toimitukset on saatu tähän mennessä hoidettua ja taistelevien joukkojen toiminta on varmistettu huollon osalta. Niin ruokatarvikkeet kuin polttoaineetkin on oikeasti viety paikan päälle ja näin nähty kuinka huolto oikeasti pelaa. Joukkomme on kokenutta ja osaa asiansa, koska aika moni on ollut aiemminkin kertaamassa samoissa tehtävissä.

Reservin osaaminen säilyy

Paikallispuolustusharjoituksessa toteutettavassa paikallishuoltokomppanian kertausharjoituksessa harjoitutetaan paikallishuoltokomppaniaa toimimaan yhtenäisenä joukkona, joka kykenee tukemaan paikallispataljoonan joukkoja hoitamalla sujuvasti paikallishuollon tilaus-toimitusketjua. 

- Johdettavanani on osaavia reserviläisiä ja nyt kun koko komppania on saatu maastoon, on hienoa nähdä kuinka helposti harjoitus on sujunut. Reserviläiset osaavat sekä johtaa että toimia. Huomaa kyllä, että tähän harjoitukseen on tultu mielellään ja reserviläisten asenne ja osaaminen on kohdallaan. Moni reserviläinen pääsee hyödyntämään harjoituksessa myös siviiliosaamistaan, kertoo harjoituksessa paikallishuoltokomppanian päällikkönä toimiva yliluutnantti Tero Rytkö.

´