Hyppää sisältöön

Reservin yliluutnantti Susanna Takamaa tekee uraa vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 9.3.2023 18.02
Tiedote

Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuva Suomen Reserviupseeriliiton järjestöpäällikkö Susanna Takamaa omaa pitkän ja monipuolisen kokemuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Etelä-Pohjanmaan alueelta Pirkanmaan paikallispuolustusjoukkoihin siirtynyt reservin yliluutnantti on sopeutunut uuteen joukkoonsa ja tehtäväänsä hienosti.

Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista noin 1500 henkilöä, joista noin tuhat on reserviläisiä, noin 300 varusmiehiä ja loput Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Yksi harjoituksen reserviläisistä on reservin yliluutnantti Susanna Takamaa, joka työskentelee siviilissä Suomen Reserviupseeriliiton järjestöpäällikkönä.

Niinisalon Tykistöprikaatin saapumiserään 1/08 kuulunut ja reserviupseerikurssi 232:n suorittanut Takamaa toimi vapaaehtoisen asepalveluksensa aikana tulenjohtolinjalla. Reservissä hän liittyi heti reserviupseerikerhotoimintaan ja meni jo muutaman kuukauden päästä ensimmäiselle Maanpuolustuskoulutus MPK:n kurssilleen. Myöhemmin Takamaan polku on jatkunut yhä pidemmälle vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa.

– Pari vuotta reservissä oltuani tein sitoumuksen vapaaehtoisiin joukkoihin, ja sitä myöten olin kaksitoista vuotta Etelä-Pohjanmaalla samassa joukossa hyvien kaverieni keskellä. Seinäjoella toimin aktiivisena luottamushenkilönä paikallisessa reserviupseerikerhossa ja Tampereelle muutettuani opiskelijajärjestö TamRU:ssa sekä Tampereen Reserviupseereissa, joissa olen jäsenenä edelleen. Järjestökentässä olen siis ollut mukana aikaisemmin täälläkin, sanoo Takamaa.

– Nyt olen juuri siirtynyt myös alueen paikallisjoukkoihin ja uusiin tehtäviin, mutta hyvin tunnen jo täältäkin porukkaa järjestökentän ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen parista. Kaveripiirini onkin hyvin paljon muodostunut täällä reserviläistehtävieni kautta. Yhteensä kertausharjoituspäiviä on kertynyt jo kymmeniä tuottaen kaksi ylennystäkin.

Reserviupseeriliitossa järjestöpäällikkönä vaikuttava Takamaa kuvailee itseään lähes kokopäiväiseksi reserviläiseksi.

– Liiton järjestöpäällikkönä tärkeimpiin tehtäviini kuuluvat muun muassa liiton tiedotustoiminnasta vastaaminen sekä tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen. Tehtäviäni ovat myös liiton verkkosivujen sekä sosiaalisen median päivittäminen. Lisäksi pidän yhteyttä niin jäsenistöön kuin yhteistyökumppaneihin, sekä toimin esittelijänä liiton hallintoelinten kokouksissa.
Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselta vuonna 2014 yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistunut Takamaa suuntautui myös opinnoissaan reserviläiskenttään. 

– Esimerkiksi gradunikin käsitteli reserviläisnaisten osallistumista vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Suuntautumiseni on siis jo pitkään kohdistunut reserviläisten maanpuolustustoimintaan.

Mistä innostus ja motivaatio maanpuolustusta ja reserviläistoimintaa kohtaan sitten juontaa juurensa? Tähän ei osaa Takamaakaan suoraan vastata.

– En tiedä, mistä se on tullut. Kukaan perheestänikään ei ole oikein osannut selittää asiaa minulle, mutta kyllä se on ollut ihan sisäsyntyinen juttu. Itselleni oli pienestä pitäen itsestään selvää, että menen armeijaan. Palvelusaikani oli hyvin pitkälti sellaista kuin olin toivonutkin, ja pidin siitä kovasti, hän kertoo.

– Omassa lähisuvussani ja perheessäni ei ole ollut merkittäviä sotilasuria, eli ne eivät ole vaikuttaneet asiassa puoleen eikä toiseen. Lähipiirissäni kuitenkin suhtaudutaan maanpuolustustahtooni todella hyvin ja ylpeydellä.

Osaamisen kehittäminen ja tehtävien merkityksellisyys innostavat

Oman osaamisen kehittäminen ja sen luoma kokonaisvaltainen hyöty sekä yhteiskunnalle että itselle ovat motivoineet Takamaata hänen polullaan eteenpäin.

– Se, että on konkreettinen tehtävä, jossa voin olla mahdollisissa kriisi- tai poikkeusoloissa hyödyksi, on itselleni todella tärkeä asia. Reserviläistehtävissä löysin myös lisää itseni kaltaisia ihmisiä, joiden kanssa yhdessä harrastaminen ja kehittyminen on ollut todella mukavaa ja mielekästä.

– Kaikki tuntuvat tekevän tätä hommaa hyvällä hengellä, mikä on kannustanut entisestään. Ihan aidosti koen, että tämä on työtä, jolla on merkitys ja tarkoitus. Ja toki tällä alalla on myös paljon sellaisia asioita, joita ei normaalisti siviilipuolella pääsisi tekemään.

Aktiivinen reserviläistoimija kannattaa yleistä asevelvollisuutta ja kokisi vain hyvänä asiana, jos kaikille annettaisiin omiin kykyihin soveltuva poikkeusolojen koulutus.

– Maanpuolustusvelvollisuus kuuluu kaikille, eikä asepalvelus ole sukupuoleen sidonnainen asia, mutta toki pidän siitäkin, että voin ehkä toimia jonkinlaisena esimerkkinä muille naisille ja vähintäänkin pystyn vastaamaan heidän kysymyksiinsä ja tiedusteluihinsa, sanoo Takamaa.

– Koen kyllä tarjoavani kahdelle poikalapsellenikin hyvää esimerkkiä maanpuolustusasenteesta sekä reserviläis- ja asevoimien toiminnan normalisoimisesta. Se onkin ehkä itselleni vielä merkityksellisempi asia kuin pelkkä naisille esimerkkinä oleminen.

Ukrainassa vallitsevan sodan myötä hän kertoo saaneensa jonkin verran uusia puheenvuoropyyntöjä Suomen Reserviupseeriliiton järjestöpäällikkönä.

– Olen päässyt kertomaan esimerkiksi naisjärjestöille maanpuolustuksesta ja muutenkin aiheeseen liittyvistä asioista, purkamaan ennakkokäsityksiä ja ehkä jopa laimentamaan mahdollisia pelkoja, joita sodan alettua jonkin verran nousi esiin.

Takamaan vapaa-ajan harrastuksista löytyy paljon maanpuolustustehtävienkin kannalta hyödyllisiä asioita, kuten juoksu ja muu kuntoilu, retkeily ja eräily sekä erilaiset marssisuoritukset. Näiden ohella hän viihtyy valokuvaamisen ja live-musiikin parissa.

– Tietyllä tapaa olen välillä hyvin voimakkaastikin reserviläiskuplassani, mutta lähipiiriini kuuluu myös ihmisiä, joiden taustat ovat hyvin erilaiset, esimerkiksi siviilipalveluksen suorittaneita. Koen sen rikkautena, että pääsen heidänkin kanssaan hyvään ja monipuoliseen keskusteluun sekä pystymme laajentamaan kaikkien osapuolten näkemystä maanpuolustuksesta ja mistä tahansa muustakin asiasta.

Paikallispuolustuksen kertausharjoitukset kokoavat yhteen alueen eri toimialojen osaajia

Reservin yliluutnantti sanoo oman osaamisensakin kehittyneen jatkuvasti vapaaehtoisen ja aktiivisen reserviläistoiminnan sekä yhteisen joukon toiminnan myötä.

– Meillä on reserviläisinä hyvin fiksuja ja osaavia kavereita, jotka haluavat vapaaehtoisesti kiinnittää huomiota oman alueensa puolustukseen. Poikkeusolojen toiminnan harjoittelu oman tutun porukan kanssa lisää mielestäni kokonaisturvallisuutta, näkee Takamaa.

– Ehdottomasti positiivista ajatteluani on lisännyt myös se, että mielestäni Puolustusvoimat on koko ajan kehittynyt ja kehittänyt omaa toimintaansa. Meillä on iso reserviläisyhteisö, jonka osaamiselle annetaan paljon vastuuta paikallisturvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Koen, että olemme Suomessa siltäkin osin hyvissä käsissä.

Takamaa kertoo pystyvänsä hyödyntämään siviilipuolella hankkimiaan oppeja ja vahvuuksia hyvin nykyisessä sodanajan tehtävässään.

– Vastaavasti reserviläistoiminta tukee myös siviilipuolen työtäni. Järjestökentässä toimivana henkilönä työnantajani jäseniä on luonnollisesti paljon näissä vapaaehtoisen maanpuolustuksen joukoissa ja paikallisjoukoissa. Siinäkin mielessä nämä tukevat hyvin toisiaan ja tarjoavat luontevia verkostoitumismahdollisuuksia.

– Reserviläistoiminnassa on hienoa myös se, että vaikka annettuun tehtävään tai ongelmaan olisikin jo olemassa ylempänä komentoketjussa luotu ratkaisumalli, annetaan reserviläisillekin mahdollisuus pyöritellä haastetta ja etsiä siihen ratkaisuja. Esiin voi nousta uusia hyviä ja yllättäviäkin ratkaisuja, jotka voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön myöhemmin, avaa Takamaa.
Käynnissä olevan Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoituksen hän kertoo sujuneen todella hyvin.

– Päivät ovat olleet pitkiä mutta antoisia, ja on ollut erittäin kivaa tehdä töitä yhdessä. Porukalla kun tehdään, niin tukikin on aina lähellä, ja kokonaisuutena koen nämä harjoitukset todella virkistävinä normaalin arjen keskellä.

– Tämä vaikuttaa myös todella hyvältä joukolta, ja uusi tehtävänikin tulee koko ajan tutummaksi. Ajan ja harjoitusten myötä roolini varmasti kehittyy edelleen ja pääsen siihen täysin sisään. 
Takamaa näkee Puolustusvoimat koko kansan yhteisenä asiana ja paikallisjoukot oleellisena osana alueellisen kokonaisturvallisuuden takaamista.

– Erityisesti näissä suuremmissa harjoituksissa isot reserviläisjoukkomme näkyvät paikallisesti ja normaalina yhteiskuntaan kuuluvana asiana. Pidän paljon siitä, että suomalainen yhteiskunta on muutenkin rakentunut siten, että käytännössä kaikki ovat tottuneet näkemään varushenkilöitä ja reserviläisiä katukuvassa ja kodeissaan säännöllisesti, jolloin Puolustusvoimista on muodostunut koko kansaa koskettava organisaatio.

– Parhaimpia aikuisiän ystävyyssuhteitani olen löytänyt vapaaehtoisen maanpuolustuksen piiristä, jossa yleishenki on omakohtaisen kokemukseni mukaan erittäin hyvä. Lähden jatkossakin todella mielelläni mukaan harjoituksiin.

´