Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Reserviupseerikoulu tarjoaa työntekijälleen haasteita, mahdollisuuden ammatilliseen kasvamiseen ja toisiaan tukevan työyhteisön

Maasotakoulu 24.9.2020 14.31
Uutinen
Reserviupseerikoulun neljä sotilasta ja koulunjohtaja Helminen varuskunta-alueella, taustalla näkyy Josafatinlaakso ja Reserviupseerikoulun päärakennus.

Satavuotista taivaltaan vuonna 2020 juhliva Reserviupseerikoulu on perinteiltään kunnioitettu ja perinteitään vaaliva yhteiskunnallisesti arvostettu instituutio Haminan ympyräkaupungin palveluiden äärellä. Arvostus näkyy paitsi ulkoisesti, myös talon sisällä – RUK:n työntekijät viihtyvät erinomaisesti työnantajansa palveluksessa. Keskeisimpinä tekijöinä työssä viihtymiselle ovat rukkilaisten itsensä mukaan työssä onnistumista tukeva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri sekä mahdollisuus työssä kehittymiseen.

Reserviupseerikoulun esikuntarakennuksen edessä on joukko keskenään jutustelevia maastopukuisia aliupseerista everstiluutnanttiin. Taustalla liehuu 100-metrisessä tangossa Suomen lippu, joka toivottaa vieraat tulleeksi ympyräkaupunkiin. Osa maastopukuisista on kiiruhtamassa sotilaskodissa alkavaan varusmiesten kotiuttamisjuhlaan, osa muihin tavallisiin työtehtäviinsä. Jokaisella heistä on kuitenkin aikaa yhteiselle hetkelle – tarkoituksena on ottaa ryhmäkuva ihan tavallisista rukkilaisista ihan tavallisena työpäivänä sekä keskustella satavuotiaasta työnantajastaan. Tällä kertaa keskitytään positiivisiin puoliin, vaikka kehityskohteitakin toki on, kuten niitä on jokaisessa työpaikassa.

Mutta mikä heidät saa viihtymään RUK:ssa ja sen kotikaupungissa Haminassa?

- Reserviupseerikoulussa vallitsee hyvä yhteishenki, RUK-henki. Olen palvellut RUK:ssa toistakymmentä vuotta ja näin rukkilaisena paikka tuntuu ”kodilta”. Lisäksi Hamina paikkakuntana on mukava ja lämminhenkinen, tiivistää toimistoupseerina työskentelevä yliluutnantti Henna-Mari Utter.

- Reserviupseerikoulu myös mahdollistaa ammatillisen kasvaminen normaalista saapumiseräkoulutuksesta (Jääkärikomppania ja Kuljetuskomppania) reserviupseerikurssin perusyksiköiden tehtäviin. Positiivisena asiana on työn vaativuuden lisääntymisen näkyminen palkkapussissakin, täydentää Reserviupseerikoulun johtaja, everstiluutnantti Vesa Helminen.

- Lisäksi merenrannalla sijaitseva Hamina on viihtyisä kaupunki, jossa uusi ja vanha kohtaavat hienolla sekä harvinaisella tavalla Suomessa linnoituksen ja ympyräasemakaavan muodossa. Haminan kaupungin johto suhtautuu jatkuvasti lämpimällä ja rakentavalla tavalla yhteistoimintaan RUK:n kanssa: on mm. yhteistoimintaa liikuntatilojen käytön osalta. Työntekijän näkökulmasta myös se, että asunto todennäköisesti löytyy tarvittaessa joko Haminasta tai muuten lähialueelta, on positiivista. Myös välimatkat muihin kaupunkeihin ovat mukavan lyhyet, esimerkiksi Helsinkiin pääsee autolla 1,5 tunnissa ja Lappeenrantaan tunnissa, Helminen lisää.

Jääkärikomppanian varapäällikkönä työskentelevä luutnantti Turo Veini on samoilla linjoilla.

- RUK:ssa ja erityisesti perusyksikössämme vallitsee hyvä yhteishenki. Kaikki ovat valmiita auttamaan toisiaan ja kaikki tulevat hyvin toimeen keskenään, niin kuin sotilasjoukossa kuuluukin toimia.  Varuskunta on myös sijainniltaan täydellisessä paikassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella, meren rannalla ja idyllisessä Haminan kaupungissa. Olen päässyt verrattain lyhyen sotilasurani aikana kokemaan jo monta eri tehtävää joukkueenjohtajasta varapäällikön tehtäviin asti. Nuorelle upseerille RUK tarjoaa mahdollisuuden vaihteleviin työtehtäviin alokasjakson joukkueenjohtajasta ru-kurssilla toimimiseen asti.

Sotatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen Reserviupseerikouluun töihin palannut ja nyt ru-kurssin varapäällikkönä toimiva kapteeni Toni Viljakainen tunnistaa hyvän työpaikan olennaiset rakennusaineet.

- Reserviupseerikoulun koko henkilöstö on yksi suurimmista syistä työssä viihtymisen näkökulmasta. Henkilöstöä meillä on laidasta laitaan ja täällä on helppo tutustua, sekä tulla kaikkien kanssa toimeen. Työilmapiiri on täällä positiivinen, mikä vaikuttaa suoraan omaan työssä viihtymiseeni. Lisäksi Reserviupseerikoulussa on mahdollista palvella kaikilla varusmieskoulutuksen tasoilla aina miehistön koulutuksesta reservinupseerien koulutukseen saakka. Tämä tarjoaa työtehtäviin monipuolisuutta sekä tervetullutta haastetta kehittää myös itseään.
 
Ylikersanttina työskentelevä Miika Penttinen vannoo hänkin henkilöstön ja sen luoman hyvän työilmapiirin nimeen.

- Mielestä RUK:n henkilöstö ja sen luoma työilmapiiri on hyvää ja avointa, mikä mahdollistaa työssä onnistumisen sekä oman ammattitaidon kehittämisen. RUK on tarjonnut minulle hyvän työympäristön ja yhteisön, jotka ovat itselleni tärkeä osa työtä. Hyvä työpaikka on mielestäni vaikea sitoa tiettyyn alueeseen tai paikkaan. Hyvän työpaikan luomiseen tarvitaan visio ja kauheasti työtä sen eteen, miltä sen halutaan näyttävän ja näyttäytyvän yksittäisen henkilön, sekä työyhteisön kannalta positiivisesti. Tässä asiassa mielestäni on onnistuttu RUK:ssa hyvin.

Korkea vaatimustaso ja hyvä työilmapiiri

Reserviupseerikoulu kouluttaa ja kasvattaa varusmiehiä reserviin joukkueen johtajasta miehistöön saakka. Reserviupseerikoulutus toimeenpannaan reserviupseerikurssin viidessä perusyksikössä ja saapumiserien joukkotuotantokoulutus kahdessa perusyksikössä. Vuodesta 2015 lähtien Reserviupseerikoulu on kuulunut Maasotakouluun. RUK:n johtajan everstiluutnantti Helmisen mukaan koulutukselle asetettu korkea vaatimustaso ja hyvä työilmapiiri ovat arkipäivän toiminnan kulmakiviä.

- Kaikki työntekijät vaikuttavat Reserviupseerikoulun tulevaisuuteen omalla työpanoksellaan ja jokainen yksilönä kehittävällä työotteella. Työnantajana puolestaan tarjoamme monipuolisia ja nousujohtoisia mm. kouluttaja- ja päällikkötehtäviä.

Helmisen mukaan perustoimintatavat työssä viihtymisen edistämiseksi ovat samankaltaisia kuin muissakin joukoissa: työhyvinvointia tuetaan mm. vuosittaisella suunnitelmalla ja resurssien kohdentamisella, lomat pidetään suunnitellusti tavoitteena perheiden yleiset ja yhteiset loma-ajat.

- Olen pannut merkille, että joillakin Reserviupseerikoulusta muuten työpaikkana kiinnostuneilla ei ole ollut täysin oikeanlaista tietoa lomien pitämisen mahdollisuudesta. On ajateltu, että reserviupseerikurssien aikataulutuksen vuoksi vuosilomia ei voisi pitää ”oikeina aikoina”. Tämähän ei pidä paikkaansa, sillä kyllä meillä saa lomailla kesälomakaudella ja joulun aikaan, ihan kuten muuallakin – tämä mahdollistetaan vuorottelemalla koulutusvastuuta ja toimivin sijaisuusjärjestelyin, Helminen painottaa.
RUK-johtaja Helminen avaa esikuntarakennuksen oven Haminassa.

RUK:ssa työn teon edellytyksiä kehitetään muutenkin tarpeiden mukaan. Täydennyskoulutukseen panostetaan suunnitelmallisesti tukien nykyistä ja tulevaa rauhanajan- sekä sodanajantehtävää ja kriisinhallintatehtäviin päästään sopivassa työnteko- ja kokemusvaiheessa. Tavoitteena on vähintään kaksi vuotta samassa tehtävässä, kuten Puolustusvoimissa yleisestikin tällä hetkellä. 
Helmisen mukaan työntekijöiden mielenkiintoa ja motivaatiota työtään kohtaan halutaan pitää aktiivisesti yllä. Tätä toteutetaan esimerkiksi valmistelemalla ja tekemällä paitsi pienempiä myös isompia asioita yhdessä.
 
- Se, että työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, on tärkeä tunne ja meille työnantajana tärkeä asia, Helminen päättää.