Hyppää sisältöön

Reserviupseerikoulun juhlavuosi saa vihdoin arvoisensa päätöksen RUK 100 -pääjuhlassa 12.6.2021

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 8.6.2021 11.11
Tiedote
eversti Vesa Helminen ja RUK 100 -logo

Reserviupseerikoulun johtajana juhlavuoden 2020 alussa aloittanut eversti Vesa Helminen on ollut pääosin tyytyväinen omaan ja alaistensa työhön poikkeuksellisina aikoina.

Reserviupseerikoulu täytti reilu vuosi sitten, 1.4.2020, pyöreät sata vuotta. Saman vuoden alussa RUK:n johtajana aloitti eversti Vesa Helminen. Juhlavuosi olikin kaikin puolin vauhdikas, vaikka itse 100-vuotispääjuhla jouduttiinkin siirtämään koronapandemian vuoksi kuluvalle kesäkuulle. 

Eversti Helminen kertoo, että hänen ensimmäinen johtajavuotensa oli täynnä monenlaista tekemistä henkilökunnan ja asevelvollisten terveyden varmistamiseksi yhteiskunnan koronapandemian rajoituksien ja suosituksien mukaisesti. Yhteiskunnan koronatautitilanne haastoi konkreettisesti Reserviupseerikoulun joukkotuotantoyksiköt maalis-huhtikuussa 2021. Onneksi vakavilta sairastumisilta säästyttiin, vaikka ärhäkkään virusmuodon tartuntoja lukumääräisesti olikin kymmeniä. 

- Tuossa ajankohdassa jouduttiin todella pysähtymään ja miettimään, oltiinko kaikki tehty oikein ja mitä pitää erityisesti huomioida jatkossa välttäen siten sama tilannekehitys - Helminen pohtii vakavana. Tuo muutamien viikkojen vaihe oli erityisen haastavaa aikaa varusmiehille ja perusyksikön henkilökunnalle.

- Sanoisinko kuitenkin siten, että maaliskuusta 2020 lukien ensimmäinen vuoteni oli rauhan ajan poikkeusolojen johtajuutta RUK:ssa: ihmisten johtamista, suunnitelmien ja varasuunnitelmien tekoa, keskittymistä kriittisiin asioihin ja muutoksen hallintaa.

Johtajuus on edellyttänyt jatkuvaa parantamista

Vuosi sitten Maasoturin numerossa 1/20 Helminen kertoi yhdeksi johtajakautensa perustavoitteeksi RUK:n roolin säilyttämisen tasokkaana joukkoyksikkönä osana Maasotakoulua menneen analysoinnin ja jatkuvan parantamisen kautta. 

- Perusyksiköiden toimintaedellytykset ovat olleet lähellä sydäntäni. Koen ylemmän johtoportaan tärkeänä tehtävänä olevan resurssien hankkimisen alajohtoportaalle. Pääpalaute siihen tulee työilmapiirikyselystä ja säännöllisistä palavereista. Resurssienjaon perushaaste usein on se, että tarvetta on enemmän, mitä käytännössä jakaa tai järjesteltävissä. Jaossa on kuitenkin tavoiteltu tasapuolisuutta. Myös varusmieskyselyjen signaaleja on pyritty tunnistamaan aktiivisesti, puuttumaan epäkohtiin heti ja kehittämään koulutusta. 

Helminen kertoo itse oppineensa johdossa ollessaan mm. sen, että Reserviupseerikoululle merkittävänä yhteiskunnallisena instituutiona ja Suomen suurimpana johtajakouluna asetetaan jatkuvia odotuksia – ja ne on täytettävä tavalla tai toisella. 

- Ihmiset tekevät asioihin liittyvät tulokset. Jotta tuloksia voidaan tehdä, tarvitaan ihmisiä määrällisesti ja laadullisesti tarpeeksi – se onkin jatkuva kysymys, joka on työpöydällä lähes joka päivä ja viikko.  Johtaminen on jatkuvaa muutoksen toimeenpanoa ja hallintaa, Helminen arvioi.

RUK 100 -juhlaan pääsee osallistumaan verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Yksi konkreettinen esimerkki muutoksen toimeenpanosta ja hallinnasta on ollut vuoden 2020 ehkä odotetuimman tapahtuman, eli RUK 100 -pääjuhlan, siirtäminen koronapandemian takia kesäkuulle 2021 sekä juhlan olomuodon muuttumisen fyysisestä tilaisuudesta verkon kautta osallistuttavaan kokonaisuuteen.

- Meillä oli suunnitelmat valmiit tuhansien reserviupseerien juhlaan Haminassa. Keväällä 2021 ne muuttuivat tarkkoihin ohjelman mukaisiin käsikirjoituksiin. Mielenkiintoisen ohjelman suunnittelu, aikataulut kuvauksille, laadukas tekninen toteutus viimeistelyineen ja päivän juonto nousevat nyt esille aikaisempaa enemmän.

- Juhlan uudelleen siirtäminen tai peruminen kokonaan ei ollut vaihtoehto, hän toteaa.

Juhlan siirtymisestä huolimatta Helminen on tyytyväinen siihen, kuinka juhlavuoden tuntua onnistuttiin pitämään aktiivisesti yllä monin eri tavoin fyysisesti pienemmissä tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.

- RUK 100 -juhlavuoden näkökulmasta yksi kohokohta oli Reserviupseerikoulutus 100 vuotta maalla, merellä ja ilmassa -kirjan julkaisu 4.6.2020. Julkaisuun liittyi virtuaaliset kirjan luovuttamistilaisuudet alkaen arvokkaasti Tasavallan presidentti, puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistöstä. 

- Kirjan lisäksi julkaistiin myös RUK 100 -video. Sen netistä katsomalla pääsee alle 10 minuutissa hyvin kiinni RUK:n sataan vuoteen, Helminen lisää. 

Helmisen mukaan 12.6.2021 suurelle yleisölle verkon kautta välitettävän juhlan juhlan ohjelma noudattelee pääosin alkuperäistä ajatusta. 

- Ohjelmassa kunnioitetaan juhlavia arvokkaita sotilasperinteitä, on historian havinaa ja kuvataan upseerioppilaan nykypäivää, toteaa Helminen.

- Verkkototeutuksen myötä jokainen reserviupseeri pääsee olemaan aktiivinen osallistuja juhlapäivän aikana. Tämä on tekniikan suomia etuja. Tavoitteena on edelleen reserviupseerien koko päivän yhdessäolon tilaisuus. Fyysisen Haminaan keskittyvän läsnäolon sijaan voidaan olla enemmän yhdessä paikallisesti eri puolilla Suomea koronarajoitusten mukaan, hän lisää.

Helmisen mukaan kantavana teemana juhlassa on "Reserviupseerien 100-vuotias katkeamaton ketju yhdessä reserviupseerikoulutuksen pääjuhlassa 12.6.2021". Helminen kertoo, että verkkototeutuksen suunnittelu on vaatinut paljon työtä ja merkittäviä valmisteluja. Suunniteltuja ohjelmaosuuksia kuvataan etukäteen ja osa myös itse juhlapäivänä.

- Uskomme, että reserviupseereita yhdistävä RUK-henki välittyy myös näin verkon kautta. Keskeistä on saada aktivoitua reserviupseerit joukolla mukaan – ja sehän onnistuu mm. mielenkiintoisella ohjelmalla.  Kesäkuun 12. päivä kannattaakin varata ainakin klo 9.00 - 15.00 välinen aika juhlaan osallistumiselle, Helminen kannustaa.

´