Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Reserviupseerikurssi 255 starttasi – Koulutus 2020 -kokeilu etenee RUK:ssa

Maasotakoulu 12.11.2019 13.44
Tiedote
Reserviupseerikurssilaisia seisoo RUK:n päärakennuksen edessä

Maavoimien Reserviupseerikurssi 255 alkoi lauantaina 9. marraskuuta. Kurssi kestää Koulutus 2020 -kokeilun myötä yhteensä 16 viikkoa, jatkuen 1. maaliskuuta 2020 saakka. Myös kurssi 254 kesti 16 viikkoa, sitä aiemmat ru-kurssit ovat olleet kestoiltaan 14-viikkoisia.

Maasotakouluun kuuluva Reserviupseerikoulu Haminassa toteuttaa joka vuosi kaksi reserviupseerikurssia, joissa koulutetaan johtajia Maa-, Meri- ja Ilmavoimille sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Nyt toimeenpantavalle, järjestyksessään 255 reserviupseerikurssille, osallistuu noin kuusisataa upseerioppilasta, joista naisia on viitisenkymmentä. Reserviupseerikurssille 255, kuten muillekin reserviupseerikursseille, osallistuu upseerioppilaita kaikista Puolustusvoimien joukko-osastoista.
Kurssin 255 upseerioppilaat saapuivat lauantaiaamuna 9. marraskuuta komentavista joukko-osastoistaan tulokyydityksillä Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentälle. Kurssi 255 alkoi perinteikkäässä ”kasirivissä” Kaatuneiden upseerien muistomerkin edessä. Tulopäivänä kurssin ohjelmassa oli myös tulotilaisuus RUK:n päärakennuksen Maneesissa sekä varusteiden jako.

Sunnuntaina 10. marraskuuta kurssi 255 suoritti ryhmäytymismarssin tehtävärasteineen Haminan ympäristössä sekä seppeleen laskun Kaatuneiden upseerien muistomerkille. Illan päätteeksi he osallistuivat nimitystilaisuuteen, jossa Reserviupseerikoulun johtaja eversti Jouko Rauhala nimitti heidät upseerioppilaiksi.

Maavoimien reserviupseerikurssi 255 on Puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelman mukainen pilottikurssi

Maavoimien Reserviupseerikurssi 255 on Koulutus 2020 -kokeilun mukainen pilottikurssi, johon liittyvien uudistusten myötä myös kurssin kokonaiskesto on pidentynyt. Marraskuussa 2019 käynnistynyt kurssi on järjestyksessään toinen, joka kestää kokonaisuudessaan 16 viikkoa – aiemmin reserviupseerikurssien kokonaiskesto on ollut 14 viikkoa.
Koulutus 2020 on kutsuntajärjestelmää, palvelusvalintoja, koulutusjärjestelmää ja -menetelmiä kokonaisuudessaan kehittävä ohjelma. Uudistuksen myötä tavoitteena on kustannustehokas, tulevaisuuden turvallisuusympäristöihin vastaava koulutus, josta hyötyvät niin Suomen puolustusjärjestelmä kuin yksilö. Reserviupseerikurssin kehittämisellä mahdollisestaan nykyistä parempi joukkueen johtajan osaamisperusta.

Koulutus 2020 -ohjelman mukaisessa koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa ja uudenaikaisten oppimisnäkemysten mukaisesti koulutettavat saavat enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi harjoittelua tehostetaan ja saavutettuja oppimistuloksia mitataan systemaattisesti. Koulutus 2020 - ohjelmassa reserviupseerikurssin uudistuksen yhdeksän kehittämisaluetta ovat rakenne, kokonaisvaltainen toimintakykykoulutus, harjoitusten kehittäminen, opetusmenetelmät, johtajakoulutus, kouluttajakoulutus, verkkopedagogiikka, simulointi ja virtuaaliset oppimisympäristöt sekä arviointi ja palaute. 

Reserviupseerikurssin aikana upseerioppilas oppii koulutushaaransa mukaisen joukkueen tai vastaavan suuruisen osaston toiminnan perusteen ja johtamisen taistelussa tai oppii oman erikoistehtävänsä, sekä oppii kouluttamaan johtamaansa joukkoa ja tuntemaan joukkonsa koulutuksen johtamisen periaatteet. Kurssin aika oppilas myös oppii reserviupseerilta vaadittavat yleiset perustiedot.

Reserviupseerikurssin suoritettuaan upseerioppilaat nimitetään upseerikokelaiksi, ja he palaavat joukko-osastoihin johtajakaudelle toimimaan joukkueenjohtajina joko oman tai sitä seuraavan saapumiserän varusmiehille. Seuraavan reserviupseerikurssin alkaessa muutamia kymmeniä kokelaita palaa Reserviupseerikouluun kouluttamaan uusia upseerioppilaita.

Reserviupseerikurssilla 255 toteutettavalla pilotoinnilla luodaan edellytykset uusimuotoisen reserviupseerikurssin aloittamiselle kurssilla 256, joka alkaa toukokuussa 2020.
Reserviupseerikurssin lisäksi Haminassa Reserviupseerikoulun alaisissa joukkotuotantoyksiköissä eli Jääkärikomppaniassa ja Kuljetuskomppaniassa koulutetaan varusmiehiä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia joka vuosi kahdessa saapumiserässä. Jokaisessa saapumiserässä aloittaa noin 300 alokasta.