Hyppää sisältöön

Reserviupseerikurssi 256 alkaa toukokuussa

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 20.4.2020 13.52
Tiedote
Reserviupseerikoulu, jonka edessä oppilaita

Reserviupseerikurssi 256 toteutetaan Reserviupseerikoulussa Haminassa 9.5. - 30.8.2020. Kurssin toteuttamisessa huomioidaan vallitsevan koronavirustilanteen rajoitteet ja varusmiesten turvallisuus.

Maavoimien reserviupseerikurssin 256 opetus toteutetaan Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti. Kurssin kokonaispituus on 16 viikkoa ja sille osallistuu noin 600 upseerioppilasta kaikista Maa- ja Merivoimien joukko-osastoista. Kurssin opetuksessa ja järjestelyissä otetaan huomioon koronavirustilanteen aiheuttamat rajoitteet ja varusmiesten turvallisuus. 

Kurssille eri puolilta Suomea tulevien oppilaiden turvallisuus varmistetaan ennen lähiopetuksen käynnistämistä 9.5. alkavalla kahden viikon mittaisella jaksolla, jolloin tulevat upseerioppilaat ovat erillään. Tällä varmistetaan, että kaikki saadaan terveenä Haminaan ennen varsinaisen lähiopetuksen alkua.  Upseerioppilaat saapuvat Haminaan ja heidän lähiopetuksensa aloitetaan kahdessa osastossa portaittain 21.5. ja 22.5. Upseerioppilaat tulevat kurssille joukko-osastojen järjestämillä tulokyydeillä tai omalla kuljetuksella. Koronatilanteesta johtuen julkisilla liikennevälineillä Haminaan saapuminen ei ole mahdollista. 

Reserviupseerikurssin johtajan everstiluutnantti Tommi Sikasen mukaan kurssille saapuvien upseerioppilaiden, kuten kaikkien varusmiesten, turvallisuus pyritään varmistamaan kurssin aikana erilaisilla käytännön järjestelyillä, kuten eri osastojen kohtaamisia estämällä. 

- Kurssi jaetaan aluksi kahteen osastoon, jotka eivät ole keskenään tekemisissä. Koronavirustilanne vaikuttaa myös kurssin jaksotukseen lomien ja palveluksen suhteen. Kurssi sisältää intensiivisiä viiden tai kuuden viikon mittaisia jaksoja, jolloin upseerioppilaat ovat fyysisesti Haminassa ja he opiskelevat lähiopinnoissa. Lisäksi kurssiin sisältyy noin kahden viikon mittaisia jaksoja, jolloin upseerioppilaat vetävät henkeä, valmistautuvat seuraavaan lähiopetusjaksoon ja opiskelevat omaehtoisesti. Koulutus 2020 -kokeilun myötä reserviupseerikurssilla hyödynnetään verkko-oppimista. Koronavirustilanteen kehityksestä riippuen on kuitenkin mahdollista, että kurssin toteutuksen periaatetta muutetaan kesken kurssin. 

Muuttuvasta koronavirustilanteesta johtuen kurssin päättämisen järjestelyitä tarkastellaan kurssin aikana. Reserviupseerikoulussa seurataan aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja sopeutetaan toimintaa vallitseviin määräyksiin, jotta kaikkien terveys taataan. Valmistuneet upseerikokelaat ilmoittautuvat omissa joukko-osastoissaan 30. elokuuta.

Reserviupseerikurssin yleisenä tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia ja yhteistyökykyisiä reservin johtajia. Kurssilla annetaan perusteet sekä luodaan motivaatio oppimiseen ja harjaantumiseen varusmiespalveluksen johtajakaudella ja sen jälkeen reservissä. Lisää reserviupseerikoulutuksesta Maasotakoulun verkkosivuilla.

Reserviupseerikurssi 256 on mukana valtakunnallisessa yhteismajoituskokeilussa. Lisätietoa yhteismajoituskokeilusta Maavoimien 10.3. julkaistussa tiedotteessa Yhteismajoituskokeilu käynnistyy kolmessa Maavoimien joukko-osastossa.

´